Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς στην μετά-COVID-19 Ευρώπη

Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς στην μετά-COVID-19 Ευρώπη

Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς (CCS) έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Η παρούσα μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλύει τις μέχρι τώρα επιπτώσεις της κρίσης στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, καθώς και τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν για τη στήριξη των τομέων. Με βάση την ανάλυση, διατυπώνονται συστάσεις πολιτικής για την περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητας των ΠΔΤ στην Ευρώπη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο αυτής της μελέτης, η ανάλυση των επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19 επικεντρώνεται στους ακόλουθους οκτώ υποτομείς των ΠΔΤ και τις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας τους:

  • Τέχνες του θεάματος
  • Μουσική
  • Εικαστικές τέχνες και χειροτεχνίες
  • Πολιτιστική κληρονομιά
  • Ταινίες
  • Έκδοση βιβλίων και τύπου
  • Ραδιόφωνο και τηλεόραση
  • Παιχνίδια και κινούμενα σχέδια

Από τα μέσα Μαρτίου του 2020, όλα τα ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Αυτό έχει προκαλέσει μια αλυσίδα επιπτώσεων, επηρεάζοντας σοβαρά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των ΠΔΤ. Οι ΠΔΤ (CCS) συγκαταλέγονται μεταξύ των τομέων που επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση του COVID-19.

Η κρίση είχε άμεση επίδραση στις ευκαιρίες εισοδήματος, στις επιχειρηματικές ευκαιρίες δικτύωσης και στις προκλήσεις για την προσέγγιση κοινού με εναλλακτικούς τρόπους. Ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις μεταβαλλόμενες πολιτιστικές συνήθειες των καταναλωτών και τη μεγάλη συμβολή των ΠΔΤ στην ατομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Πέρα από τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις λόγω της διακοπής των δραστηριοτήτων, η κρίση υπογράμμισε ιδιαίτερα προϋπάρχουσες μη βιώσιμες δομές και πρακτικές στους Τομείς. Μια ομάδα που φαίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη στο οικοσύστημα των ΠΔΤ, είναι οι πολλοί μη τυπικοί εργαζόμενοι.

Παρόλο που η κρίση έγινε αισθητή στο σύνολο των ΠΔΤ, ο αντίκτυπος της κρίσης δεν ήταν ίδιος για όλες τις δραστηριότητες και τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα οι υποτομείς που απαιτούν φυσική παρουσία, όπως οι παραστατικές τέχνες και ο τομέας της κληρονομιάς, πλήττονται περισσότερο και άμεσα.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.