Μελέτη ΕΚ – Η ιστορία του Ευρωπαϊκού Ύμνου

Μελέτη ΕΚ – Η ιστορία του Ευρωπαϊκού Ύμνου

Στα μεσοπολεμικά χρόνια, οι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ενότητας άρχισαν να εξετάζουν την σύνθεση ενός ύμνου που θα μεταβίβαζε το αίσθημα της κοινής μοίρας και των κοινών αξιών. Η δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1949 ενίσχυσε την ανάγκη αυτή. Προτάσεις ύμνων για την Ευρώπη άρχισαν να εμφανίζονται αυθόρμητα. Μονάχα το 1972, ωστόσο, το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε επίσημα το προοίμιο της Ωδής στη Χαρά από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν ως Ευρωπαϊκό ύμνο.

YouTube player

Από την πλευρά τους, τα θεσμικά όργανα τα οποία αργότερα θα αποτελέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν τις συζητήσεις για την Ευρώπη των Πολιτών. Οι συζητήσεις αυτές έλαβαν χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 για να υιοθετήσουν και οδήγησαν στον ύμνο Ode to Joy. Στις 29 Μαΐου 1986, η ευρωπαϊκή σημαία και ο ευρωπαϊκός ύμνος υιοθετήθηκαν επίσημα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Αν και η εκδοχή του επιλεγμένου ύμνου δεν είχε στίχους, αποτέλεσε σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίζεται σε επίσημες τελετές στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι ή / και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γενικότερα σε πολλές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκό θέμα.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η καταγραφή που διανεμήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την μελέτη εδώ.