Πρόταση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Εκπαίδευση και η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Bauhaus

Πρόταση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Εκπαίδευση και η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Bauhaus

Εκπαίδευση και η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Bauhaus

Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου New European Bauhaus είναι ένα τεράστιο έργο συνεργασίας που στοχεύει  στη βιωσιμότητα και την ευημερία. Εμπνευσμένη από ένα κίνημα το οποίο ήταν το αποτέλεσμα ενός εκπαιδευτικού έργου, η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σύγχρονων και μελλοντικών οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση είναι κεντρικής σημασίας για τον εφοδιασμό των σημερινών και των μελλοντικών πολιτών με μια βαθιά κατανόηση των θεμάτων, της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για ολοκληρωθούν με επιτυχία οι αλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία New European Bauhaus ως περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό σχέδιο για να βοηθήσει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό της Ευρώπης μετά την πανδημία του Covid-19. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη συμμετοχή μιας σειράς ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και ακαδημαϊκών, σε μια τεράστια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας, τέχνης και πολιτισμού. Οι βασικές του αξίες είναι η βιωσιμότητα, η αισθητική και η περιεκτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κατευθύνεται προς την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας και την εξάλειψη των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2025. Από τώρα και στο εξής, η οικονομική ανάπτυξη δεν πρέπει πλέον να εξαρτάται από τη χρήση πόρων και δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.