#Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, έχει επισημανθεί από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, κρατών μελών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ένα από τα κύρια εμπόδια για την άμεση υποστήριξη τους, που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Η εν λόγω έλλειψη δεδομένων αποτελούσε πρόβλημα και πριν από την πανδημία. Ωστόσο, οι συνέπειες του προβλήματος επιδεινώνονται και θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται στο μέλλον.

Στο Ευρωκοινοβούλιο έχω καταθέσει σχετική ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία συνυπέγραψαν 30 Ευρωβουλευτές. Επιπλέον, ανέπτυξα ανάλογη πρωτοβουλία, την οποία στήριξαν 28 ακόμη Ευρωβουλευτές να επικοινωνήσω με την Επίτροπο Μαρίγια Γκάμπριελ και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Από την απάντηση της Επιτρόπου φαίνεται πως πλέον αρχίζει ανάλογη δραστηριότητα από την Eurostat, τεκμηριώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης κινητοποίησής μας.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό είναι μία νέα πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία COVID-19. Σκοπός του είναι να αποτελέσει έναν κόμβο δεδομένων και πολιτικών για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς της Ευρώπης. Τα βασικά στοιχεία που μπορεί κάποιος να βρει χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.
– Χρηματοδοτικά εργαλεία για δράσεις πολιτισμού
– Ποσοτικά στοιχεία
– Μελέτες και έρευνες διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων
– Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Ο τομέας του πολιτισμού δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία και τις ελευθερίες μας. Συμβάλει στην πολυμορφία, την ισότητα και τον πλουραλισμό δημιουργώντας ανθεκτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Έχει όμως και σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή οικονομία, (στοιχεία 2019)

Συνεισφέρει στο 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ
Απασχόλησε 7,4 εκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή το 3,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ των 27.
Η προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ είναι ύψους 509 δισεκατομμυρίων ευρώ.
300.000 άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
4 στους 10 τουρίστες επιλέγουν προορισμό με βάση την πολιτιστική προσφορά – η Ευρώπη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός πολιτιστικού τουρισμού στον κόσμο.
Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού στην ΕΕ των 27 ήταν υπερδιπλάσιο του μέσου όρου που σημειώθηκε για το σύνολο της οικονομίας.

Μαζί δημιουργούμε τη βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων και πολιτικών για τη δημιουργία μίας βιώσιμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις – Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Προθεσμία 30/11/2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Προθεσμία 30/11/2020 Πρόκειται για πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων

Περισσότερα »

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του

Περισσότερα »
Mελέτες, στοιχεία και χρήσιμα

EPRS – Τι θα συμβεί αν η τεχνολογία και ο πολιτισμός συνδυαστούν για την ενίσχυση της πράσινης ανάκαμψης;

EPRS – Τι θα συμβεί αν η τεχνολογία και ο πολιτισμός συνδυαστούν για την ενίσχυση της πράσινης ανάκαμψης; Μπορεί η πράσινη ανάκαμψη να συνδυαστεί αρμονικά με

Περισσότερα »

Μελέτη ΟΟΣΑ – Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών

Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών   Πρόκειται για μελέτη του ΟΟΣΑ για τις πολιτικές στήριξης του πολιτισμού έναντι

Περισσότερα »

Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Η κατάσταση και οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού

Η κατάσταση και οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν

Περισσότερα »

Μελέτη EPRS – Διαμορφώνοντας την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πολιτική

Διαμορφώνοντας την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πολιτική   Στην παρούσα μελέτη της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS – European Parliament Research Service) αξιολογείται το Πλάνο Δράσης Ψηφιακής

Περισσότερα »

Μελέτη EPRS – Ανασχεδιάζοντας την Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή

Ανασχεδιάζοντας την Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή   Σύμφωνα με τις διατυπώσεις της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS – European Parliament Research Service), οι παραδοσιακοί ρόλοι,

Περισσότερα »

Μελέτη Cult Committee – Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτικοακουστικός Τομέας στην Ευρώπη

Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτικοακουστικός Τομέας στην Ευρώπη Ποια είναι τα σημαντικά θέματα προτεραιότητας και οι ανάγκες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα;

Περισσότερα »

Μελέτη ΚΕΑ – Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα Οι τέχνες και οι δημιουργικές δραστηριότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευημερία και τη συνοχή της

Περισσότερα »