#Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, έχει επισημανθεί από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, κρατών μελών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ένα από τα κύρια εμπόδια για την άμεση υποστήριξη τους, που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Η εν λόγω έλλειψη δεδομένων αποτελούσε πρόβλημα και πριν από την πανδημία. Ωστόσο, οι συνέπειες του προβλήματος επιδεινώνονται και θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται στο μέλλον.

Στο Ευρωκοινοβούλιο έχω καταθέσει σχετική ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία συνυπέγραψαν 30 Ευρωβουλευτές. Επιπλέον, ανέπτυξα ανάλογη πρωτοβουλία, την οποία στήριξαν 28 ακόμη Ευρωβουλευτές να επικοινωνήσω με την Επίτροπο Μαρίγια Γκάμπριελ και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Από την απάντηση της Επιτρόπου φαίνεται πως πλέον αρχίζει ανάλογη δραστηριότητα από την Eurostat, τεκμηριώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης κινητοποίησής μας.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό είναι μία νέα πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία COVID-19. Σκοπός του είναι να αποτελέσει έναν κόμβο δεδομένων και πολιτικών για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς της Ευρώπης. Τα βασικά στοιχεία που μπορεί κάποιος να βρει χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.
– Χρηματοδοτικά εργαλεία για δράσεις πολιτισμού
– Ποσοτικά στοιχεία
– Μελέτες και έρευνες διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων
– Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Ο τομέας του πολιτισμού δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία και τις ελευθερίες μας. Συμβάλει στην πολυμορφία, την ισότητα και τον πλουραλισμό δημιουργώντας ανθεκτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Έχει όμως και σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή οικονομία, (στοιχεία 2019)

Συνεισφέρει στο 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ
Απασχόλησε 7,4 εκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή το 3,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ των 27.
Η προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ είναι ύψους 509 δισεκατομμυρίων ευρώ.
300.000 άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
4 στους 10 τουρίστες επιλέγουν προορισμό με βάση την πολιτιστική προσφορά – η Ευρώπη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός πολιτιστικού τουρισμού στον κόσμο.
Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού στην ΕΕ των 27 ήταν υπερδιπλάσιο του μέσου όρου που σημειώθηκε για το σύνολο της οικονομίας.

Μαζί δημιουργούμε τη βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων και πολιτικών για τη δημιουργία μίας βιώσιμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Χρηματοδοτήσεις

Παράταση στο πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία – Προθεσμία 13/11/2020

Παράταση για το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

Περισσότερα »
Mελέτες, στοιχεία και χρήσιμα

Πίσω από τις οθόνες – Ευρωπαϊκή μελέτη για την αποζημίωση των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών

Πίσω από τις οθόνες – Ευρωπαϊκή μελέτη για την αποζημίωση των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών   Η Federation of Screenwriters in Europe (FSE) και το Πανεπιστήμιο

Περισσότερα »

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια στην τάξη: οδηγός για επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια στην τάξη: οδηγός για επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα   Το εγχειρίδιο του European Schoolnet και της iSFE παρουσιάζει μεθόδους αξιοποίησης της τεχνολογίας κατά τη

Περισσότερα »

KEA – Μέτρα στήριξης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Μέτρα στήριξης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Το KEA European Affairs είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο σχεδιασμού πολιτικής που ειδικεύεται στον

Περισσότερα »

Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο – Η προβολή των οπτικοακουστικών έργων στα βίντεο κατ’ απαίτηση

Η προβολή των οπτικοακουστικών έργων στα βίντεο κατ’ απαίτηση     Τα κύρια στοιχεία τα οποία περιέχονται στη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου είναι τα εξής:

Περισσότερα »

UNESCO – Ο Πολιτισμός σε Κρίση

UNESCO – Ο Πολιτισμός σε κρίση Οδηγός Πολιτικής για έναν ανθεκτικό Πολιτιστικό Τομέα   Η πανδημία μας έφερε αντιμέτωπους με χρόνια προβλήματα του Πολιτιστικού και Δημιουργικού

Περισσότερα »

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε την παρούσα μελέτη σε συνεργασία με τους οργανισμούς KEA European Affairs και

Περισσότερα »

Μελέτη Res Artis και UCL – COVID-19: Επιπτώσεις στον Τομέα των Arts Residencies

Επιπτώσεις στον Τομέα των Arts Residencies «Οι Arts Residencies αντανακλούν τον κόσμο γύρω μας, εμπλέκουν διαφορετικές κοινότητες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα τέχνης, γεφυρώνουν τη διαπολιτισμική

Περισσότερα »

Μελέτη JRC – Ο πιθανός αντίκτυπος του COVID-19 στην εκπαίδευση: Σκέψεις με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και πρόσφατα διεθνή σύνολα δεδομένων

Ο πιθανός αντίκτυπος του COVID-19 στην εκπαίδευση: Σκέψεις με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και πρόσφατα διεθνή σύνολα δεδομένων Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα πρόσφατα

Περισσότερα »