#Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, έχει επισημανθεί από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, κρατών μελών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ένα από τα κύρια εμπόδια για την άμεση υποστήριξη τους, που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Η εν λόγω έλλειψη δεδομένων αποτελούσε πρόβλημα και πριν από την πανδημία. Ωστόσο, οι συνέπειες του προβλήματος επιδεινώνονται και θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται στο μέλλον.

Στο Ευρωκοινοβούλιο έχω καταθέσει σχετική ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία συνυπέγραψαν 30 Ευρωβουλευτές. Επιπλέον, ανέπτυξα ανάλογη πρωτοβουλία, την οποία στήριξαν 28 ακόμη Ευρωβουλευτές να επικοινωνήσω με την Επίτροπο Μαρίγια Γκάμπριελ και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Από την απάντηση της Επιτρόπου φαίνεται πως πλέον αρχίζει ανάλογη δραστηριότητα από την Eurostat, τεκμηριώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης κινητοποίησής μας.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό είναι μία νέα πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία COVID-19. Σκοπός του είναι να αποτελέσει έναν κόμβο δεδομένων και πολιτικών για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς της Ευρώπης. Τα βασικά στοιχεία που μπορεί κάποιος να βρει χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.
– Χρηματοδοτικά εργαλεία για δράσεις πολιτισμού
– Ποσοτικά στοιχεία
– Μελέτες και έρευνες διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων
– Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Ο τομέας του πολιτισμού δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία και τις ελευθερίες μας. Συμβάλει στην πολυμορφία, την ισότητα και τον πλουραλισμό δημιουργώντας ανθεκτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Έχει όμως και σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή οικονομία, (στοιχεία 2019)

Συνεισφέρει στο 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ
Απασχόλησε 7,4 εκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή το 3,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ των 27.
Η προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ είναι ύψους 509 δισεκατομμυρίων ευρώ.
300.000 άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
4 στους 10 τουρίστες επιλέγουν προορισμό με βάση την πολιτιστική προσφορά – η Ευρώπη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός πολιτιστικού τουρισμού στον κόσμο.
Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού στην ΕΕ των 27 ήταν υπερδιπλάσιο του μέσου όρου που σημειώθηκε για το σύνολο της οικονομίας.

Μαζί δημιουργούμε τη βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων και πολιτικών για τη δημιουργία μίας βιώσιμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Χρηματοδοτήσεις

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες – Προθεσμία 10/06/2021

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση

Περισσότερα »

e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος – Προθεσμία 24/03/2021

e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και

Περισσότερα »

Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων

Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση

Περισσότερα »

Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επενδύσεων του Δήμου Αθηναίων –

Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της

Περισσότερα »

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου – Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία – Προθεσμία 8/2/2021

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου – Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία  

Περισσότερα »
Mελέτες, στοιχεία και χρήσιμα

Συμβούλιο της Ευρώπης – Ο Πολιτισμός στην εποχή του Covid-19: Πως ανακαλύψαμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Πολιτισμό και Δημιουργικότητα

Εντυπώσεις και διδάγματα από την πανδημία Το Συμβούλιο της Ευρώπης συγκέντρωσε γνώμες, σκέψεις και ιδέες γύρω από την αξία του Πολιτισμού όπως αυτή αναδείχθηκε μέσω της

Περισσότερα »

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γυναίκες μπροστά και πίσω από τις κάμερες: Ακόμα πολεμούν με τις ανισότητες

Γυναίκες μπροστά και πίσω από τις κάμερες: Ακόμα πολεμούν με τις ανισότητες   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπηρετώντας τις αρχές της ισότητας και της ισοτιμίας, εξετάζει τη

Περισσότερα »

Πρόταση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Εκπαίδευση και η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Bauhaus

Εκπαίδευση και η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Bauhaus Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου New European Bauhaus είναι ένα τεράστιο έργο συνεργασίας που στοχεύει  στη βιωσιμότητα και την

Περισσότερα »

NEMO – Διαδραστικός χάρτης επισκόπησης της κατάστασης των Μουσείων

Διαδραστικός χάρτης επισκόπησης της κατάστασης των Μουσείων Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μουσειακών Οργανισμών (NEMO) συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των Μουσείων κατά τη διάρκεια της

Περισσότερα »

Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Τα Α.με.Α στον κόσμο του αθλητισμού – Δημιουργώντας ευκαιρίες

Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Τα Α.με.Α στον κόσμο του αθλητισμού – Δημιουργώντας ευκαιρίες   Η σημασία των αθλητικών διοργανώσεων και η ανάγκη δημιουργίας νέων ευκαιριών προβάλλονται

Περισσότερα »

Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς στην μετά-COVID-19 Ευρώπη

Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς στην μετά-COVID-19 Ευρώπη: Επιπτώσεις της κρίσης και συστάσεις πολιτικής Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς (CCS) έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες της

Περισσότερα »

Μελέτη Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου – Τεχνητή νοημοσύνη στον οπτικοακουστικό

Τεχνητή νοημοσύνη στον οπτικοακουστικό τομέα   Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο πραγματοποίησε μελέτη για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον οπτικοακουστικό τομέα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα οφέλη

Περισσότερα »