Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές και Δημιουργικές Πόλεις στην εποχή του COVID-19: Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο και η πολιτική απάντηση

Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές και Δημιουργικές Πόλεις στην εποχή του COVID-19: Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο και η πολιτική απάντηση

Η μελέτη με τίτλο “Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές και Δημιουργικές Πόλεις στην εποχή του COVID-19: Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο και η πολιτική απάντηση” δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία από την Eurostat και το Παρατηρητήριο πολιτιστικών και δημιουργικών πόλεων, η παρούσα έκθεση εντοπίζει τις ιδιαίτερα ευάλωτες πολιτιστικές θέσεις εργασίας και δημιουργικές πόλεις. Παρά τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, ορισμένες πόλεις ήδη πειραματίζονται με νέες μορφές εκδηλώσεων για να προσεγγίσουν καλύτερα τους ντόπιους και τις κοντινές κοινότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και η διοίκηση των πόλεων έχουν εκδώσει ένα ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής (από αντισταθμιστικές επιχορηγήσεις έως φορολογικές ελαφρύνσεις) για να διατηρήσουν ζωντανή την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, δίνοντας παράλληλα χρόνο σε πολιτιστικά ιδρύματα, εταιρείες και εργαζομένους να προετοιμαστούν για την εποχή μετά τον COVID.

Ο τουρισμός εγγύτητας θα μπορούσε πράγματι να συμβάλει στην αντιστάθμιση των απωλειών από τον διεθνή τουρισμό, ενώ οι νέες πολιτιστικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας (εκπαιδευτικές, υγεία, περιβαλλοντικές…) θα βοηθούσαν στην αποκατάσταση του ευρωπαϊκού κοινωνικού ιστού και της ευημερίας των ανθρώπων.

Η μελέτη περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία όπως τα ακόλουθα:

Αυτοαπασχολούμενοι καλλιτέχνες και συγγραφείς σε σχέση με το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων

Η πολιτιστική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης

Βαθμός θέσεων εργασίας στις τέχνες μεταξύ των κορυφαίων 30% πολιτιστικών και δημιουργικών πόλεων

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.