Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Η κατάσταση και οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού

Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Η κατάσταση και οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού

Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες στο χώρο του πολιτισμού και της δημιουργίας στην σύγχρονη εποχή; Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν;

Εντός της μελέτης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στο χώρο του πολιτισμού και της δημιουργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσον αφορά το καθεστώς και τα δικαιώματα καλλιτεχνών, την κοινωνική ασφάλιση, την αυτοαπασχόληση, τα οικοσυστήματα υποστήριξης και την εναλλακτική χρηματοδότηση, την καλλιτεχνική ελευθερία, την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19.

Η μελέτη καθιστά σαφές ότι εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών. Επίσης, συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέγει και να διαδίδει ορθές πρακτικές και να ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις πολιτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα σε όσους εργάζονται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Οι συνθήκες για τους καλλιτέχνες είναι εξαιρετικά επείγουσες και χρήζουν την πραγμάτωση δραστικών ενεργειών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε αυτήν τη μελέτη σε συνεργασία με διάφορους τομεακούς οργανισμούς ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των The International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), On The Move, PEARLE – Live Performance Europe, Freemuse and Culture Action Europe (CAE).

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Μπορείτε να βρείτε μία περίληψη της μελέτης εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τα Συμπεράσματα και τις Προτάσεις εδώ.