Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο – Η προβολή των οπτικοακουστικών έργων στα βίντεο κατ’ απαίτηση

Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο – Η προβολή των οπτικοακουστικών έργων στα βίντεο κατ’ απαίτηση

Τα κύρια στοιχεία τα οποία περιέχονται στη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου είναι τα εξής:

Η ανάλυση της προβολής των ταινιών και του τηλεοπτικού περιεχομένου υπογραμμίζει τα ίδια τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Transactional Video-On-Demand (TVOD) (Συναλλαγές βίντεο κατ’ απαίτηση)

Το επιχειρηματικό μοντέλο των TVOD βασίζεται κυρίως στην πώληση ή την αγορά ενός περιορισμένου αριθμού πρόσφατων πιθανώς εμπορικών ταινιών. Αυτές οι υψηλού εμπορικού μεγέθους ταινίες συμπληρώνονται από τη μεγάλη προσφορά παλαιότερων ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, που δεν προωθούνται. Οι ταινίες υψηλού δυναμικού προβάλλονται στους καταναλωτές μέσω εντατικής προώθησης, ενώ άλλα προγράμματα διατίθενται για καταναλωτές που αναζητούν συγκεκριμένους τίτλους.

Η πρόσβαση στην προβολή των TVOD είναι μια πολύ επιλεκτική διαδικασία 

Μόνο ένα πολύ μικρό μερίδιο του καταλόγου των ταινιών (1% έως 2% των τίτλων) προωθείται κάθε μήνα. Και η προώθηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των τίτλων: από περίπου 1800 ταινίες που προβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020, μόλις 10 ταινίες κατέλαβαν περίπου το 44% του συνόλου των ενεργειών προώθησης.

Οι υπηρεσίες των TVOD αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της προώθησης σε πρόσφατες ταινίες

Το 94% των διαφημιστικών σποτ αφιερώνεται σε ταινίες, έναντι του 6% για τηλεοπτικό περιεχόμενο, κυρίως τηλεοπτικές σειρές. Το 75% των διαφημιστικών σποτ πηγαίνει σε πρόσφατες ταινίες (του 2019 ή του 2020).

Διαφορετικοί τύποι ταινιών 

Οι ταινίες που προωθούνται από τις υπηρεσίες των TVOD είναι κυρίως θεατρικές ταινίες, είτε κυκλοφορούν σε κινηματογράφους στη χώρα της υπηρεσίας (87% όλων των ταινιών) είτε σε άλλη χώρα του δείγματος (2%). Το υπόλοιπο (11%) είναι ταινίες direct-to-VOD (και μερικές φορές απευθείας σε DVD), που δεν κυκλοφορούν σε κινηματογράφους σε οποιαδήποτε χώρα του δείγματος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τη μελέτη εδώ.