Μελέτη EUROPA NOSTRA – COVID-19 & Μετά: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Μελέτη EUROPA NOSTRA – COVID-19 & Μετά: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Οι ευρείες επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και τα μέτρα για την αντιμετώπισή της έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ζωής και του περιβάλλοντος διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την αρχή της πανδημίας, η Europa Nostra πραγματοποίησε έρευνα για τον εντοπισμό συγκεκριμένων επιπτώσεων της κρίσης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματοποιώντας μάλιστα διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει ορισμένα βασικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Ο αντίκτυπος της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της βραχυπρόθεσμα
  • Ο αντίκτυπος της πανδημίας και των μέτρων για τον περιορισμό της μακροπρόθεσμα
  • Μέτρα που εφαρμόστηκαν από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς για την αντιμετώπιση της κρίσης
  • Διδάγματα από την κρίση
  • Επείγουσες ανάγκες του κλάδου της πολιτιστικής κληρονομιάς για την αντιμετώπιση της κρίσης
  • Απαιτούμενα μέτρα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη των οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά
  • Η συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας μετά την πανδημία

Τα στοιχεία που αναφέρονται εντός της μελέτης βασίστηκαν σε 35 εκτεταμένες απαντήσεις από 20 χώρες της Ευρώπης. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (άνω του 80%) ήταν οργανώσεις, πολλές από τις οποίες αντιπροσωπεύουν ομίλους οργανισμών. Ένα μικρότερο ποσοστό ερωτηθέντων ήταν μεμονωμένοι επαγγελματίες ή εθελοντές. Από τους οργανισμούς που συμμετείχαν το 65% είναι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων), το 26% είναι δημόσιοι φορείς (όπως δήμοι ή εθνικά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς) και το 8% είναι πανεπιστήμια.