ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων EACEA/22/2019: Υποστήριξη για τη διανομή μη εγχώριων κινηματογραφικών ταινιών – αυτόματο σύστημα παροχής στήριξης σε διανομείς και αντιπροσώπους πωλήσεων.

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 27 850 000 EUR.

– 24,35 εκατ. EUR θα διατεθούν για τη Δράση 1 — Παροχή στήριξης σε διανομείς
– 3,5 εκατ. EUR θα διατεθούν για τη Δράση 2 — Παροχή στήριξης σε αντιπροσώπους πωλήσεων

Εδώ μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση στα ελληνικά και εδώ γενικές πληροφορίες. 

Για να μοιραστείτε τη σελίδα: 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email