Χρηματοδοτήσεις-Κινηματογράφος-Προθεσμία 29/10/20

Χρηματοδοτήσεις-Κινηματογράφος-Προθεσμία 29/10/20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020)
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων EACEA/22/2019:
Υποστήριξη για τη διανομή μη εγχώριων κινηματογραφικών ταινιών – αυτόματο σύστημα παροχής στήριξης σε διανομείς και αντιπροσώπους πωλήσεων.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 27 850 000 EUR.

– 24,35 εκατ. EUR θα διατεθούν για τη Δράση 1 — Παροχή στήριξης σε διανομείς
– 3,5 εκατ. EUR θα διατεθούν για τη Δράση 2 — Παροχή στήριξης σε αντιπροσώπους πωλήσεων

Εδώ μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση στα ελληνικά και εδώ γενικές πληροφορίες.