Στοιχεία EPRS – Ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου για Πρόσβαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Στοιχεία EPRS – Ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου για Πρόσβαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Σύμφωνα με στοιχεία της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS – European Parliament Research Service) η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και η ψηφιοποίηση επιδρά όλο και περισσότερο στον πολιτισμό αναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα ως προς την πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο και την πολιτιστική κληρονομιά στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων.

Η ψηφιακή μετατόπιση έχει αγγίξει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ο πολιτισμός δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα πολιτιστικά έργα έχουν ψηφιοποιηθεί και η ψηφιακή τεχνολογία έχει γίνει εργαλείο για νέες δημιουργίες. Τα ψηφιακά γεννημένα έργα έχουν εμπλουτίσει τους πόρους που διατίθενται σε όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Η τεχνολογία έχει τεράστιες δυνατότητες για τη διευκόλυνση και τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε πολιτιστικούς πόρους.

Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτούς τους πολιτιστικούς πόρους, για παράδειγμα ιστοσελίδες αφιερωμένες στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και τους κρυμμένους θησαυρούς της κ.λπ.. Αυτές οι προϋποθέσεις απαιτούν την ύπαρξη διαδικτύου, υπολογιστών ή, πιο συχνά, smartphones.

Η πρόσβαση, όμως, σε δαπανηρή τεχνολογία δεν επαρκεί. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται πρέπει να συμβαδίζει με ψηφιακές δεξιότητες που δεν αποκτώνται ομοιόμορφα από όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς ο εξοπλισμός ΤΠΕ συχνά δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Επιπλέον, οι πολιτιστικοί πόροι συχνά δεν είναι διαθέσιμοι σε κατάλληλες μορφές για αυτούς.

Η σχέση μεταξύ της τεχνολογίας, της επιστήμης, των τεχνών και του πολιτισμού γίνεται όλο και πιο στενή στην ψηφιακή εποχή.

Το Διαδίκτυο μας παρέχει εύρος επιλογών πληροφόρησης. Ωστόσο, για ποιους λόγους και πόσο συχνά αναζητούμε μέσω διαδικτύου πρόσβαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά; Οι απαντήσεις στο παρακάτω διάγραμμα:

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και το σύνολο της μελέτης.