Μελέτη EPRS – Επόμενη γενιά ή χαμένη γενιά: Παιδιά, νέοι και πανδημία

Μελέτη EPRS – Επόμενη γενιά ή χαμένη γενιά: Παιδιά, νέοι και πανδημία

Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το σύνολο της κοινωνίας. Ωστόσο, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της κρίσης για τη νέα γενιά και το μέλλον της; 

Η επόμενη γενιά, που μερικές φορές αναφέρεται ως «Generation Z» ή «Gen Z», περιλαμβάνει παιδιά και νέους που γεννήθηκαν μετά το 1995/1996.Είναι επίσης γνωστή ως «iGeneration» καθώς έχει μεγαλώσει με smartphone και tablet και τα περισσότερα άτομα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι. Ενώ, στην ΕΕ, αποτελεί τη γενιά με τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία όσον αφορά την καταγωγή, και είναι η πιο μορφωμένη, όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, είναι η πιο ευάλωτη, κυρίως ως προς την  αγορά εργασίας. Είναι η γενιά που κινδυνεύει περισσότερο από τη φτώχεια και πλήττεται περισσότερο από την έλλειψη κινητικότητας μεταξύ των γενεών.

Επιπλέον, έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της πανδημίας του COVID-19, μετά το κλείσιμο του σχολείου και επίσης την απώλεια θέσεων εργασίας. Οι αρνητικές τάσεις που αντιμετώπισε αυτή η γενιά πριν από την πανδημία παγιώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ευημερία, η εκπαιδευτική επιτυχία και η έξοδος στην αγορά εργασίας αυτής της γενιάς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη γενική ευημερία της κοινωνίας, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας, και επομένως σε ολόκληρη την οικονομία τώρα και στο μέλλον.

Είναι σημαντικός ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων πολιτικών που θα καλύπτουν διάφορους τομείς και που θα αφορούν ολόκληρη τη γενιά κάτω των 22/24 ετών με έναν πολυδιάστατο τρόπο. Είναι επίσης ένας τρόπος να συμπεριληφθούν τα παιδιά και οι νέοι στη δημοκρατική διαδικασία και να παρακολουθεί η πρόοδό τους σε πολλούς δείκτες σε σχέση με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι ισχυρότερες πολιτικές υπέρ των παιδιών και της νεολαίας μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη πιο ισορροπημένων και αποτελεσματικών κρατών πρόνοιας που προστατεύουν πραγματικά ολόκληρο τον πληθυσμό.

Πώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Gen Z με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής; Η απάντηση στο ακόλουθο σχήμα:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη μπορείτε να βρείτε εδώ.