Ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού!

Ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ενισχύσει την πρακτική του εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Αυτό είναι που εγγυάται τις καλύτερες συνθήκες για τους νέους εθελοντές!

«Ο εθελοντισμός είναι μια πραγματική μορφή αλληλεγγύης», τόνισε η Τσέχος Ευρωβουλευτής Michaela Šojdrová (EPP, Κεντροδεξιά) όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ETUC). Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει νέους Ευρωπαίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες για ανθρωπιστική βοήθεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ήταν μέρος του Erasmus+ έως το 2017. Πέρασε μια τριετή πιλοτική φάση έως το 2020, κατά την οποία συμμετείχαν 50.000 νέοι. Πλέον έχει τον δικό του προϋπολογισμό, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή. Για τον Έλληνα ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη (GUE/ NGL, Αριστερά), «ο στόχος είναι οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα να είναι προσβάσιμες σε όλους τους νέους, ιδίως σε εκείνους με τις λιγότερες ευκαιρίες», που οφείλονται σε αναπηρία, κοινωνικά προβλήματα ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης.

Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το 2027. Σύμφωνα με τον Αλέξη Γεωργούλη, τα κονδύλια θα διατεθούν πρωτίστως σε οργανισμούς φιλοξενίας που εποπτεύουν νέους που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντισμό. Θα καταστήσουν επίσης δυνατή τη χρηματοδότηση έργων αλληλεγγύης που δημιουργούνται από ομάδες νέων. Τέλος, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης σε συμμετέχοντες και οργανισμούς υποδοχής, που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, υποστήριξη γλωσσών στο διαδίκτυο και ασφάλιση.

Στόχος είναι τουλάχιστον 350.000 νέοι Ευρωπαίοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία αλληλεγγύης μέσω του εθελοντισμού. «Το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, προετοιμάζοντάς τους τόσο για τη ζωή όσο και για την αγορά εργασίας» τονίζει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής. Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών θα μπορούν να επιλέξουν τη δραστηριότητα που τους ταιριάζει σε έναν οργανισμό υποδοχής. Το όριο ηλικίας για ανθρωπιστικές δραστηριότητες είναι έως 35 ετών. Οι δραστηριότητες μπορούν να διαρκέσουν έως και 12 μήνες.

Με αυτό το νέο πρόγραμμα, η ασφάλεια και η προστασία των συμμετεχόντων ενισχύεται μέσω ενός βελτιωμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η Ευρωβουλευτής Irena Joreva (Renew, Φιλελεύθεροι) εξηγεί ότι η κρίση στην υγεία έχει διακόψει κάποιες εθελοντικές δραστηριότητες: «Για αυτόν τον λόγο, επιμείναμε στην ανθεκτικότητα του προγράμματος, προκειμένου να προετοιμαστούμε καλύτερα και να διαχειριστούμε καταστάσεις ανωτέρας βίας». Στόχος: προστασία και υποστήριξη των συμμετεχόντων που βρίσκονται στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια εθελοντικών προγραμμάτων.