Ελληνικό Γιαούρτι και η γνωμάτευση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την περίπτωση της Τσεχίας

Ελληνικό Γιαούρτι και η γνωμάτευση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την περίπτωση της Τσεχίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

                                           Α. Γεωργούλης: «Η περίπτωση αυτή δεν αφορά έναν ειδικό τύπο γιαουρτιού. Είναι θέμα προέλευσης»

YouTube player

“Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δεν έδωσε μία ουσιαστική απάντηση. Επίσης, υπήρξε «θλιβερή» καθυστέρηση στην επεξεργασία της καταγγελίας για παράβαση παρουσιάζοντας ως δικαιολογία τις περιστάσεις της υπόθεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, το 2016 ο κύκλος εργασιών του παράνομα αποκαλούμενου «ελληνικού γιαουρτιού» είχε φτάσει το ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην παγκόσμια αγορά. Αυτό σημαίνει ότι, όταν πρόκειται για υποθέσεις που σχετίζονται με την αγορά, τέτοιου είδους καθυστερήσεις, επιτρέπουν σε ορισμένους να δημιουργήσουν περιουσίες. Τελικά, η απώλεια δεν αφορά μόνο το ελληνικό γιαούρτι, αλλά και ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Η περίπτωση αυτή δεν αφορά έναν ειδικό τύπο γιαουρτιού. Είναι θέμα προέλευσης. Και τέλος, αυτή η προσέγγιση
της Επιτροπής επιτρέπει περαιτέρω ερμηνείες, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες διεκδικήσεις του ελληνικού γιαουρτιού να λάβει την ετικέτα της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
.” επεσήμανε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 29 Οκτωβρίου.

Ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρθηκε στην περίπτωση (276/2019 / MMO) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε την καταγγελία παράβασης κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με την ονομασία γιαουρτιού.

 

Ιστορικό της αναφοράς

–  Η ενδιαφερόμενη («ενδιαφερόμενη» ή «καταγγέλλουσα») είναι μία ομοσπονδία παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ομοσπονδία υπέβαλε καταγγελία επί παραβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες[1] στις 18 Οκτωβρίου 2017. Ο αριθμός καταχώρισης της καταγγελίας ήταν CHAP (2017) 03182.

–   Σύμφωνα με την καταγγελία, το 2015 η Τσεχική Δημοκρατία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε την πρόθεση να θεσπίσει εθνική νομοθεσία σχετικά με το γιαούρτι και συγκεκριμένα, να δημιουργήσει δύο νέες κατηγορίες γιαουρτιού με τις ακόλουθες ονομασίες: «ελληνικό γιαούρτι» και «γιαούρτι ελληνικού τύπου». Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι η ονομασία «ελληνικό γιαούρτι» παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικότερα τον Κανονισμό (ΕΚ) 1169/2011[2] σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

–    Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έλαβε την καταγγελία στις 20 Οκτωβρίου 2017.

–   Στις 9 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή ενημέρωσε την καταγγέλλουσα ότι δεν ήταν σε θέση να λάβει απόφαση για την έκδοση προειδοποιητικής επιστολής ή για την περάτωση της υπόθεσης εντός της γενικής προθεσμίας του ενός έτους από την ημερομηνία καταχώρισης της καταγγελίας, καθώς η τελευταία έθετε ζητήματα που απαιτούσαν περαιτέρω εξέταση, η οποία ήταν σε εξέλιξη.

–     Tον Φεβρουάριο 2019, η ενδιαφερόμενη απευθύνθηκε στον Διαμεσολαβητή διαμαρτυρόμενη για την καθυστέρηση στην εξέταση της καταγγελίας της και για το γεγονός ότι δεν είχε ακόμη λάβει απάντηση επί της ουσίας.

–   Η ομάδα έρευνας του Διαμεσολαβητή συναντήθηκε με εκπροσώπους της Επιτροπής που ασχολούνται με την εν λόγω καταγγελία, προκειμένου να διευκρινίσει ορισμένα ζητήματα, όπως τον λόγο για τον οποίο η καταγγελία απαιτεί περαιτέρω εξέταση και κατά πόσον υπάρχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, εντός του οποίου η Επιτροπή αναμένει να λάβει απόφαση επί της ουσίας.

 

Σύμφωνα με το Πόρισμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή:

–    Κατά την ανωτέρω συνάντηση, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δήλωσαν ότι η αξιολόγηση της καταγγελίας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είναι επομένως κατανοητό ότι η Επιτροπή δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει απάντηση επί της ουσίας στην ενδιαφερόμενη.

–      Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή ενημέρωσε την ενδιαφερόμενη ότι, επί του παρόντος, προτίθεται να διατηρήσει ανοικτή τη διαδικασία επί παραβάσει μέχρις ότου οι τσεχικές αρχές κοινοποιήσουν μελετώμενες τροποποιήσεις της επίμαχης τσεχικής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις νομοθετικές εξελίξεις στην Τσεχική Δημοκρατία.

–      Επομένως, η καθυστέρηση στην εξέταση της καταγγελίας λόγω παραβάσεως, έστω και αν είναι λυπηρή, φαίνεται δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως.

–       Με βάση τα ανωτέρω, ο Διαμεσολαβητής περατώνει την παρούσα υπόθεση διαπιστώνοντας ότι αυτή δεν δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα.

Σύντομη περιγραφή της υπόθεσης

Η διαμάχη ξεκίνησε το 2016 όταν η Τσεχία θέσπισε νόμο, ο οποίος επέτρεπε στις εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες της να παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα με τη χρήση των όρων ονομασίας «ελληνικό γιαούρτι», καταστρατηγώντας την ενωσιακή νομοθεσία περί παραπλάνησης του καταναλωτή.

Ελλάδα και ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων) από την πλευρά τους υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία κατά της Δημοκρατίας της Τσεχίας, με την Επιτροπή να εκφράζεται με σαφήνεια ως προς την ασυμβατότητα μεταξύ του ενωσιακού Δικαίου και της προτεινόμενης ρύθμισης για τη χρήση του όρου «ελληνικό».

Από την πλευρά της Κομισιόν κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει εναντίων της Τσέχικής Δημοκρατίας για αυτή την υπόθεση, ωστόσο μετά την αποστολή της τροποποιητικής απόφασης για την εθνική νομοθεσία η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την εκκίνηση διαδικασίας επί παραβάσει.