Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EACEA – Η Οργάνωση του Σχολικού Έτους στην Ευρώπη

Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EACEA – Η Οργάνωση του Σχολικού Έτους στην Ευρώπη

Η μελέτη στρέφεται γύρω από την εξέταση του ακόλουθου ερωτήματος: Πώς οργανώνεται ο σχολικός χρόνος στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) (EACEA, Education and Youth Policy Analysis):

Το ήξερες ότι οι χώρες όπου το σχολείο ξεκινά νωρίτερα είναι η Δανία και η Φινλανδία;

Ότι η περίοδος των θερινών διακοπών στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τη Γαλλία, το Βέλγιο και άλλες χώρες;

Στη μελέτη παρουσιάζονται συγκριτικά δεδομένα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για 38 χώρες.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ.