Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EACEA – Η Οργάνωση του Ακαδημαϊκού έτους στην Ευρώπη

Η Οργάνωση του Ακαδημαϊκού έτους στην Ευρώπη

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) (EACEA, Education and Youth Policy Analysis) παρατίθενται πληροφορίες για τα ακόλουθα ζητήματα:

Πώς οργανώνεται το ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των διαφορετικών χωρών της Ευρώπης;

Υπάρχουν διαφορές ως προς την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, τη λήξη ή τις περιόδους εξετάσεων; 

Στη μελέτη συγκρίνονται  στοιχεία για 37 χώρες.

 

Για τη μελέτη κλικ εδώ