Πρόσκληση: Συμμετοχή “Ψηφιακού Κοινού” στους Πολιτιστικούς Τομείς – Ανάπτυξη δεδομένων κοινού

Πρόσκληση: Συμμετοχή “Ψηφιακού Κοινού” στους Πολιτιστικούς Τομείς – Ανάπτυξη δεδομένων κοινού

Αντικείμενο συζήτησης της δράσης αποτελεί η κατανόηση του ψηφιακού κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στις τέχνες του θεάματος (θέατρο, χορό, ζωντανή μουσική) και την πολιτιστική κληρονομιά (μουσεία, γκαλερί, ιστορικά κτίρια, μνημεία κληρονομιάς, εκδηλώσεις και δραστηριότητες άυλης κληρονομιάς). Υπό το πρίσμα του COVID-19, οι συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στα διδάγματα από πρακτικές που προέκυψαν από την καραντίνα για την κατανόηση του υπάρχοντος ψηφιακού κοινού και την προσέλκυση νέων, καθώς και τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων ψηφιακού κοινού.

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με το υπάρχον και το νέο ψηφιακό κοινό. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης για πολιτιστικούς οργανισμούς και να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Γιατί είναι σημαντικό?

Με την έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας, η ανάπτυξη ψηφιακού κοινού έχει γίνει μια νέα πρόκληση για τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς (CCS). Αυτή η διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται από μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική, που υποστηρίζεται από σαφώς καθορισμένους στόχους, δεδομένα κοινού και δείκτες απόδοσης. Σύμφωνα με το Σχέδιο Εργασίας του Συμβουλίου για τον Πολιτισμό 2019-2022, οι ψηφιακές τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για καινοτόμες μεθόδους συμμετοχής και υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη.

Πώς θα πραγματοποιηθεί;

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προσκληθούν σε μία συνάντηση ανταλλαγής ιδεών στο Goethe-Institut Rotterdam στις 13.12.2021-15.12.2021 και σε μια συνάντηση διαλόγου στο Goethe-Institut Brussels στις 08.03.2022 για να μοιραστούν τη γνώμη τους σε διάφορους τομείς:

  • Ανάκαμψη από την πανδημία του COVID-19 και ο αντίκτυπος στην πολιτιστική κατανάλωση με ψηφιακά μέσα
  • Ο ρόλος της ΕΕ στην υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακού κοινού
  • Πτυχές συλλογής και διαχείρισης δεδομένων όσον αφορά 1) την ανοικοδόμηση του υπάρχοντος κοινού μέσω ψηφιακών μέσων, και 2) την προσέγγιση νέου ψηφιακού κοινού, με έμφαση στα άτομα που στερούνται ψηφιακά

Οι συμμετέχοντες στο Voices of Culture θα συντάξουν μια έκθεση ανταλλαγής απόψεων μετά τη Συνάντηση Brainstorming. Σε αυτήν την έκθεση, θα εκφραστούν τα αποτελέσματα της συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων στη Συνάντηση Brainstorming. Η έκθεση αυτή στη συνέχεια θα παρουσιαστεί από τους συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνάντηση διαλόγου.

Έχετε υπόψη ότι το Voices of Culture είναι μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ του πολιτιστικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα του Voices of Culture διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία και δεν είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Brainstorming. Αυτή η ευθύνη βαραίνει τους συμμετέχοντες.

Πότε θα γίνει;

H ψηφιακή προ-συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 17.11.2021.

Η συνάντηση “Brainstorming” για το θέμα θα πραγματοποιηθεί στο Goethe-Institut Rotterdam στις 13.12.2021-15.12.2021

Η συνάντηση “Διάλογος” σχετικά με αυτό το θέμα θα πραγματοποιηθεί στο Goethe-Institut Brussels στις 08.03.2022.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Η πρόσκληση αφορά τους εκπροσώπους των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων (επαγγελματικές οργανώσεις, πολιτιστικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ευρωπαϊκά δίκτυα, ιδρύματα, ιδιωτικοί οργανισμοί κ.λπ.) που ασχολούνται με το θέμα της Συμμετοχής “Ψηφιακού Κοινού” στους Πολιτιστικούς Τομείς – Ανάπτυξη δεδομένων κοινού και θα ήθελαν να συμβάλλουν στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 1η Νοεμβρίου 2021

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ

Πριν κάνετε την αίτηση μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο-πλαίσιο της Anne-Sophie Radermecker