Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού της Δυτικής Αθήνας – Προθεσμία 29/1/2021

Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού της Δυτικής Αθήνας – Προθεσμία 29/1/2021

Η παρούσα πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», και συγκεκριμένα τον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». Ο θεματικός στόχος είναι η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων με επενδυτική προτεραιότητα τη διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας. Έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Πετρούπολης

Προθεσμία Υποβολής

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 29/1/2021

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμη εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.