Επιτροπή Πολιτισμού – Προσεγγίσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: Στρατηγικές προτεραιότητες και ποσοτικοί στόχοι

Επιτροπή Πολιτισμού – Προσεγγίσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: Στρατηγικές προτεραιότητες και ποσοτικοί στόχοι

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει θέσει ορισμένες βασικές στρατηγικές προτεραιότητες που αφορούν την παιδεία και την εκπαίδευση. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε μέσω ανακοίνωσης των επιθυμία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 με μια φιλόδοξη στρατηγική που περιστρέφεται γύρω από έξι βασικές διαστάσεις. Τον Φεβρουάριο του 2021, στο Ψήφισμά που αφορούσε το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης (2021-2030), το Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής. Παράλληλα, καθόρισε μια σειρά «στρατηγικών προτεραιοτήτων» που φέρουν κάποιες ομοιότητες με τις βασικές διαστάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, δίνοντας λιγότερη έμφαση στην ένταξη και τη γεωπολιτική διάσταση και μεγαλύτερη στη διά βίου μάθηση και την κινητικότητα.

Ποιες είναι αυτές οι στρατηγικές προτεραιότητες; Η απάντηση στην ακόλουθο πίνακα.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.