Μελέτη Cult Committee – Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτικοακουστικός Τομέας στην Ευρώπη

Μελέτη Cult Committee – Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτικοακουστικός Τομέας στην Ευρώπη

Ποια είναι τα σημαντικά θέματα προτεραιότητας και οι ανάγκες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα;

Στο ερώτημα αυτό απαντά η έρευνα του Τμήματος Πολιτικής για τις  Διαρθρωτικές Πολιτικές και τις Πολιτικές Συνοχής που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Cult Committee) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η μελέτη συμβάλλει στον προσδιορισμό των εν εξελίξει δραστηριοτήτων, των σημαντικών θεμάτων προτεραιότητας και των κρίσιμων αναγκών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ως προς τον Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Τομέα. Δίνεται έμφαση στα κύρια ζητήματα και προτείνεται μία σειρά μακροπρόθεσμων πολιτικών, που βασίζονται σε τεχνολογία AI σε σχέση με τη δημιουργία, την παραγωγή και την κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου και πολυμέσων.

Παράλληλα, περιλαμβάνει περιπτώσεις εφαρμογής της ΑΙ στον οπτικοακουστικό τομέα και επισημαίνει πτυχές της αγοράς των παρεχόμενων εργαλείων. Τονίζονται σημαντικά στοιχεία της αξίας της τεχνητής νοημοσύνης ως προς το οπτικοακουστικό περιεχόμενο και θίγονται ζητήματα που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Από τη μελέτη προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία επισημαίνουν την ανάγκη της μακροπρόθεσμης στήριξης των ευρωπαϊκών στόχων και την πραγματοποίηση ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντική βέβαια, είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας ως προς τα παρεχόμενα εργαλεία AI μέσω συνεργασιών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού χώρου όπου θα μπορεί να πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων, δημοσίευση οπτικοακουστικού περιεχομένου και ενημέρωση του συνόλου των πολιτών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία και την μελέτη.