Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Ομιλία του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη – Επιτροπή Πολιτισμού (24/02/2021)

Πρέπει να διασφαλίσουμε τη δια βίου μάθηση

Σήμερα, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης με ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού συμμετείχε στην ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν την πορεία του προγράμματος Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

YouTube player

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε μείζονα ζητήματα της σημερινής εποχής που σχετίζονται άμεσα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, έθιξε το ζήτημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των ηλικιωμένων. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι “Αυτή τη δύσκολη εποχή της πανδημία του COVID-19, χρειάζεται να υποστηρίξουμε την κοινωνία και εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι. Η πανδημία ανέδειξε μια σειρά από προκλήσεις οι οποίες απειλούν την εκπαίδευση των παιδιών μας και επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση. Επομένως, πρέπει να δράσουμε με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέτρα, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ισότιμη πρόσβαση στον εξοπλισμό και όλα τα άλλα μέσα που πιθανώς χρειάζονται.

Ταυτόχρονα, υπάρχει η πρόκληση του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του ψηφιακού αναλφαβητισμού, ο οποίος εντοπίζεται πιο συχνά στους μεγαλύτερους σε ηλικία και τους ηλικιωμένους.

Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε τη δια βίου μάθηση, έτσι ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι ηλικιωμένοι να έχουν καλύτερες συνθήκες και να συμπεριληφθούν στην κοινωνική ζωή, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην ψηφιακή εποχή”.

Είναι σαφές ότι “το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (πρέπει) να συμπεριλάβει σαφώς τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, ως απτή έκφραση των ελπίδων μας για τη νεολαία μας και της εμπιστοσύνης μας στη δύναμη των πατεράδων και των μητεράδων μας”, όπως επεσήμανε ο κ. Αλέξης Γεωργούλης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ έχει ως κύριο μέλημα την στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση η οποία προέκυψε από την πανδημία του COVID-19. Εντός του πλαισίου στόχων του είναι η επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης κοινωνικής προστασίας και ειδικευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού έτοιμου για τη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Στις 30 Μαΐου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της σχετικά με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ για την περίοδο 2021-2027. Ενώ τον Ιανουάριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο κατέληξαν στην πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.