Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Επιτροπή Πολιτισμού ΕΚ – Ανταλλαγή απόψεων: Έκθεση του ΕΚ: “Η κατάσταση των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό”

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης συμμετείχε στις 16/03/2021 στην Επιτροπή Πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα στην ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: “Η κατάσταση των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό”.

YouTube player

Αυτή η μελέτη έρχεται να επαληθεύσει και να τεκμηριώσει όλους τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ενισχύσουμε τις ενέργειές μας προκειμένου να υποστηρίξουμε τους καλλιτέχνες, τόσο τώρα όσο και μετά την εποχή του COVID-19.
Με αφορμή τη μελέτη, ο Ευρωβουλευτής έδωσε βάση σε δύο κύρια σημεία. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:
“Πρώτον, επιτρέψτε μου από τη δική μου εμπειρία ως ηθοποιός, να σας παροτρύνω να επικεντρωθείτε στις επισφαλείς συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μη τυπικές συνθήκες εργασίας τους, την οικονομική αστάθεια και την περιορισμένη πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης.
Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν κοινά δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης-ασφάλειας όπως όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν. Σε τελική ανάλυση, ειδικά για τους καλλιτέχνες στις παραστατικές τέχνες, ο μοναδικός επαγγελματικός εξοπλισμός τους είναι το φυσικό τους σώμα.
Αυτό σημαίνει ότι, εάν ένας ηθοποιός, ένας μουσικός ή ένας χορευτής τραυματιστεί, δεν είναι δυνατόν να εργαστεί, ούτε να επιτύχει υψηλά επίπεδα απόδοσης ποτέ ξανά. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μία ειδική πολιτική για την ασφάλεια της υγείας προσαρμοσμένη στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καλλιτεχνών. Επίσης, οι πρόβες πρέπει να περιλαμβάνονται ως κανονικός χρόνος εργασίας για όλες τις σχετικές κοινωνικές και οικονομικές παροχές σε όλα τα κράτη μέλη.
Ταυτόχρονα, o COVID-19 επιτάχυνε τις προϋπάρχουσες τάσεις και ανισότητες, τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης της κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας στους ΠΔΤ.
Ένα σταθερό πρώτο βήμα για την παροχή ενός πολυδιάστατου, ολιστικού και συνεκτικού μέσου πολιτικής, είναι η συνεργασία και η δημιουργία ενός νέου Ψηφίσματος, που θα στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των ΠΔΤ σε αυτήν τη νέα εποχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρονολογείται από το 2007 και πρέπει να ενημερωθεί σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες. Σε τελική ανάλυση, το προηγούμενο ψήφισμα δεν αναφέρεται στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι ή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις επιχορηγήσεις ή τις επιδοτήσεις ούτε στην ισότητα των φύλων.
Και αυτό μας οδηγεί στο επόμενο θέμα που μας προτρέπει να πράξουμε περαιτέρω! Πρέπει να συζητήσουμε και να δράσουμε κατά της παρενόχλησης, του ρατσισμού και του αποκλεισμού. Οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στους ΠΔΤ, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής τους ζωής, αντιμετωπίζουν συχνά τέτοιες απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, σωματική και ψυχική.
Μετά την ευρεία δημοσιότητα και συμμετοχή στο κίνημα #MeToo, μπορούμε να δούμε τη σύνδεση μεταξύ σχέσεων ισχύος και σωματικής ή συναισθηματικής κατάχρησης, μερικές φορές ακόμη και με στόχο την καλλιτεχνική τελειομανία, τον ανταγωνισμό ή το θέαμα.
Επομένως, η ανισότητα των φύλων, η παρενόχληση, ο ρατσισμός και ο αποκλεισμός θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω σε αυτήν τη μελέτη και σε όλες τις δράσεις μας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Συνοψίζοντας, σας ζητώ να συνεργαστείτε προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας στους ΠΔΤ, διασφαλίζοντας για τους καλλιτέχνες το βασικό εισόδημα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας και εργασία και εκπαίδευση απαλλαγμένη από την παρενόχληση”.
Τα εν λόγω ζητήματα απασχολούν τον καλλιτεχνικό χώρο εδώ και δεκαετίες και, όπως όλα δείχνουν, ήρθε η ώρα να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.