Πρόσκληση Creative Europe – Ταινίες εν κινήσει (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) – Προθεσμία 24/08/2021

Πρόσκληση Creative Europe – Ταινίες εν κινήσει (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) – Προθεσμία 24/08/2021

Πρόσκληση Creative Europe – Ταινίες εν κινήσει (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) – Προθεσμία 24/08/2021

Η δράση «Ταινίες σε κίνηση» ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους πράκτορες πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή των μη ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών θεατρικών και / ή διαδικτυακών στρατηγικών διανομής για μη ευρωπαϊκές ταινίες.
  • Αυξημένη επένδυση σε θεατρική ή / και διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη ευρωπαϊκών θεατρικών ταινιών ενόψει της διεύρυνσης της προσέγγισης του κοινού.
  • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για την πανευρωπαϊκή θεατρική ή / και διαδικτυακή διανομή ευρωπαϊκών ταινιών, συντονισμένες από τον πωλητή της ταινίας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε ενέργειες που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων, η ένταξη, η ποικιλομορφία και η αντιπροσωπευτικότητα.

Περίοδος Υποβολής 

Από 01 Ιουνίου 2021 έως 24 Αυγούστου 2021

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.