Οι πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος Creative Europe 2021-2027

Οι πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος Creative Europe 2021-2027

Οι πρώτες προσκλήσεις του νέου προγράμματος «Creative Europe 2021-2022» είναι διαθέσιμες στην πύλη «Funding & tender» .

Πρόσκληση για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Με προϋπολογισμό άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν πολλούς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς.

Ο κεντρικός στόχος είναι η ευρωπαϊκή καλλιτεχνική συνεργασία και η καινοτομία σε θέματα όπως η συμμετοχή του κοινού, η κοινωνική συνοχή, η ψηφιοποίηση, η συμβολή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι προκλήσεις στους τομείς του βιβλίου, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μικρών, μεσαίων ή μεγάλων έργων ανάλογα με το μέγεθος της κοινοπραξίας τους.

Προθεσμία : 7 Σεπτεμβρίου 2021

Μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις εδώ.

Πρόσκληση για ευρωπαϊκά δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών

Με προϋπολογισμό 27 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2023, αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα ανάπτυξης ικανοτήτων που υλοποιούνται από αντιπροσωπευτικά, πολυκρατικά δίκτυα ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών.

Προθεσμία : 26 Αυγούστου 2021

Μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις εδώ.

Πρόσκληση για πανευρωπαϊκούς πολιτιστικούς οργανισμούς

Με προϋπολογισμό 5,4 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2023, αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει πολιτιστικές οντότητες – στην περίπτωση αυτής της πρόσκλησης, ορχήστρες – των οποίων ο στόχος είναι να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και παραγωγής για νέους εξαιρετικά ταλαντούχους καλλιτέχνες.

Προθεσμία : 26 Αυγούστου 2021

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.