Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Στόχος του προγράμματος, του οποίου την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι, επίσης, να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής συμπαραγωγή. Η υποστήριξη αφορά επιπλέον αναδυόμενα ταλέντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σκηνοθετήσουν μια ταινία μικρού μήκους που υποστηρίζεται από τα ισχυρά θεμέλια που παρέχουν έμπειρες εταιρείες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ισχυρότερη θέση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
  • Υποστήριξη της αύξησης της ποιότητας, της σκοπιμότητας, του διασυνοριακού δυναμικού και της αγοραίας αξίας των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Θα δοθεί υποστήριξη σε ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν από 3 έως 5 οπτικοακουστικά έργα (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ). Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες παραγωγής να μειώσουν τους κινδύνους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα.

Τα έργα θα αξιοποιηθούν για εμπορική εκμετάλλευση και θα προορίζονται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία . Οι υποψήφιοι μπορούν να προσθέσουν μια ταινία μικρού μήκους αναδεικνύοντας ταλέντα.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη εργασιών με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγικές για το μάρκετινγκ και τη διανομή από την αρχή της φάσης ανάπτυξης, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδιώκεται επίσης ευρύτερη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνανάπτυξης, μεταξύ φορέων από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο MEDIA Strand. Επίσης στηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων εδραίωση της ικανότητάς τους για επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών και της καινοτομίας τους ικανότητα εξερεύνησης νέων πεδίων και αγορών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος-Μάιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούνιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ. 

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες