Ευρωπαϊκή Συνανάπτυξη (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

Ευρωπαϊκή Συνανάπτυξη (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

Στόχος της δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα τα οποία απευθύνονται σε διεθνές κοινό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Σύναψη περισσότερων συνεργασιών ανάμεσα σε ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικές αγορές και κατά συνέπεια αυξημένος αριθμός συμπαραγωγών.
  • Ενίσχυση της ποιότητας, της σκοπιμότητας, των διασυνοριακών δυνατοτήτων και της αγοραστικής αξίας επιλεγμένων έργων.
  • Ενίσχυση της θέσης στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές για τους συμμετέχοντες στη δράση.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός ενιαίου έργου εμπορικής εκμετάλλευσης που προορίζεται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία. 

Το έργο απαιτεί τη συνεργασία τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, οι οποίες έχουν υπογράψει μια συμφωνία από κοινού ανάπτυξης που καθορίζει τον καταμερισμό των καθηκόντων.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη έργων με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρεία δυνατότητα διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ισχυρές και καινοτόμες συνεργασίες σε δημιουργικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ και διανομής, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 22 Νοεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου 2023 – 17:00:00 CET (Βρυξέλλες)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Σεπτέμβριος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες