Μελέτη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Ο COVID-19 και οι τομείς των Μέσων Ενημέρωσης και του Πολιτισμού

Μελέτη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Ο COVID-19 και οι τομείς των Μέσων Ενημέρωσης και του Πολιτισμού

Η μελέτης με τίτλο “Ο COVID-19 και οι τομείς των Μέσων Ενημέρωσης και του Πολιτισμού” πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organization) και δημοσιεύτηκε το 2020.

Η πανδημία COVID-19 έχει υπογραμμίσει τη σημασία των μέσων ενημέρωσης και του τομέα του πολιτισμού για την στήριξη των ατόμων σε δύσκολες στιγμές. Καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ήταν περιορισμένοι στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί στράφηκαν στη μουσική, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και άλλες μορφές τέχνης για ψυχαγωγία, εκπαίδευση και πολιτιστικό εμπλουτισμό, οδηγώντας σε άνοδο των διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συνεχιστεί η πολιτιστική παραγωγή (από ζωντανές εμφανίσεις έως ηχογραφημένα μέσα) εξαιτίας του lockdown και των μέτρων περιορισμού, με τον κλάδο να πλήττεται σκληρά. 

Το 2015, η UNESCO εκτίμησε ότι υπήρχαν σχεδόν 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον πολιτισμό και στα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα παγκοσμίως και συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης των νέων στην πολιτιστική αγορά εργασίας (επιχειρήσεις, δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας).

Χρησιμοποιεί επίσης διάφορους τύπους συμβάσεων, από συμβάσεις εργασίας έως ρυθμίσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Πολλές συμβάσεις είναι συμφωνίες μερικής απασχόλησης, κατ’ απαίτηση και βάσει έργου. Η φύση του έργου ποικίλλει επίσης, περιλαμβάνοντας καλλιτεχνικά, τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα πληροφορικής. Μια τέτοια ποικιλία ρυθμίσεων μπορεί να προσφέρει ανεξαρτησία, ευελιξία και ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά δημιουργεί προκλήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της άδειας ασθενείας μετ’ αποδοχών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και των αμοιβών.

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.