Πρωτοβουλία Α.Γεωργούλη για την οικονομική στήριξη του Πολιτισμού

Πρωτοβουλία Α.Γεωργούλη για την οικονομική στήριξη του Πολιτισμού

YouTube player
Πρωτοβουλία Α. Γεωργούλη για την οικονομική στήριξη του πολιτισμού

Οκτώ (8) βασικούς άξονες στήριξης του πολιτισμού, διεκδικεί η ομάδα Φιλίας Πολιτισμικών Δημιουργών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Cultural Creators Friendship Group), ύστερα από την πρωτοβουλία που ανέπτυξε ο Αλέξης Γεωργούλης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

“Ύστερα από διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς καταλήξαμε σε οκτώ (8) βασικούς άξονες στήριξης του πολιτισμού, τους οποίους διεκδικούμε από το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνεδριάζει αυτές τις ημέρες για το σχέδιο ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης που προέκυψε με την πανδημίας COVID  – 19 και το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν γίνεται να επιτύχουμε ανάκαμψη, αφήνοντας απέξω τον πολιτισμό.” υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

  • Υποστηρίζει πλήρως τα καλέσματα που ξεκίνησαν από τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα (ΠΔΤ) για ουσιαστικά και εκτεταμένα μέτρα υποστήριξης για τον πολιτισμό, προκειμένου να βοηθήσει τον ΠΔΤ να ανακάμψει από αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση, καθοδηγούμενη από το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

  • Υποστηρίζει πλήρως την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διπλασιασμό του προϋπολογισμού της Δημιουργικής Ευρώπης (2,8 δισ. Ευρώ) ως το βασικό πρόγραμμα για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (# Double4Culture). Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού της Δημιουργικής Ευρώπης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, τώρα περισσότερο από ποτέ, προκειμένου να προσεγγίσουμε μικρούς οργανισμούς και αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες, οι οποίοι αγωνίζονται να επιστρέψουν στο προσκήνιο μετά την πανδημική κρίση.

  • Καλεί την Επιτροπή να στοχεύσει σε καλύτερους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.

  • Ζητάει την ενσωμάτωση του πολιτισμού σε όλο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), προκειμένου ο πολιτισμός να επωφεληθεί και από άλλα προγράμματα. Προτείνουμε ο προϋπολογισμός για τον πολιτισμό να είναι τουλάχιστον 1% σε όλο το ΠΔΠ.

  • Υποστηρίζει την άνευ όρων συμπερίληψη του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (ΠΔΤ) στο Σχέδιο Ανάκαμψης και ζητάει τη διάθεση, τουλάχιστον, 7% του Ταμείου Ανάκαμψης για τον πολιτισμό, με σαφή εκ των προτέρων κατανομή του προϋπολογισμού στα σχετικά προγράμματα. Προτρέπει την Επιτροπή να δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στα Κράτη Μέλη πριν εγκρίνει τα εθνικά τους σχέδια δράσης για να διασφαλίσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα φτάσει στο ΠΔΤ σε κάθε χώρα.

  • Ζητάει σημαντική και πρωταρχική υποστήριξη σε μορφή επιχορηγήσεων για Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα (ΠΔΤ).

  • Ζητάει την δημιουργία ενός δικτύου συντονισμού σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε η στόχευση και η προσέγγιση των πολιτιστικών φορέων με πρόσθετα κεφάλαια που απορρέουν από την πρωτοβουλία «Επόμενη Γενιά ΕΕ», όπως το REACT-EU που ανέρχεται σε 55 δισ. Ευρώ, καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής, να στοχεύσουν και να προσεγγίσουν πολιτιστικούς φορείς, παρέχοντας έτσι καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου.

  • Ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας (ΠΔΤ) χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν τον ΠΔΤ κατά τρόπο τέτοιο που να λαμβάνουν υπόψη τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί, διασφαλίζοντας παράλληλα μια γεωγραφική ισορροπία και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ για αυτήν την κατηγορία των εργαζομένων.