Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Στόχος της υποστήριξης του τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών και πρακτόρων πωλήσεων, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας υλικού το οποίο θα αφορά ευρεία διεθνή διανομή και θα προωθείται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εκμετάλλευσης στο περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο και στη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αυξημένη παραγωγή ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αυξημένο κοινό για ευρωπαϊκά έργα μέσω γραμμικής και μη γραμμικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που προορίζονται για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση τα οποία παρουσιάζουν:

 • ισχυρή συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης ικανό να προσεγγίσει κοινό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλες στρατηγικές για να διασφαλίσουν μια βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον (ιδίως με τη χρήση οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

1η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Μάιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

2η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Στόχος του προγράμματος, του οποίου την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι, επίσης, να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής συμπαραγωγή. Η υποστήριξη αφορά επιπλέον αναδυόμενα ταλέντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σκηνοθετήσουν μια ταινία μικρού μήκους που υποστηρίζεται από τα ισχυρά θεμέλια που παρέχουν έμπειρες εταιρείες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ισχυρότερη θέση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
 • Υποστήριξη της αύξησης της ποιότητας, της σκοπιμότητας, του διασυνοριακού δυναμικού και της αγοραίας αξίας των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Θα δοθεί υποστήριξη σε ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν από 3 έως 5 οπτικοακουστικά έργα (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ). Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες παραγωγής να μειώσουν τους κινδύνους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα.

Τα έργα θα αξιοποιηθούν για εμπορική εκμετάλλευση και θα προορίζονται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία . Οι υποψήφιοι μπορούν να προσθέσουν μια ταινία μικρού μήκους αναδεικνύοντας ταλέντα.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη εργασιών με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγικές για το μάρκετινγκ και τη διανομή από την αρχή της φάσης ανάπτυξης, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδιώκεται επίσης ευρύτερη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνανάπτυξης, μεταξύ φορέων από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο MEDIA Strand. Επίσης στηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων εδραίωση της ικανότητάς τους για επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών και της καινοτομίας τους ικανότητα εξερεύνησης νέων πεδίων και αγορών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος-Μάιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούνιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ. 

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η παρούσα πρόκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Το πρόγραμμα “Η Μουσική κινεί την Ευρώπη” θα υποστηρίξει τη βιώσιμη διανομή μουσικής, με έμφαση στη ζωντανή μουσική. Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους, η δράση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ποικιλομορφίας του μουσικού τομέα της Ευρώπης.

Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να επιλέξει μια κοινοπραξία ικανή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ποικιλομορφία σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανισμών του μουσικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης σε αυτούς.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για 2 ξεχωριστές, αλλά συνδεδεμένες δραστηριότητες:

 • Ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης το οποίο θα αναδιανέμει τα κεφάλαια σε τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζωντανής μουσικής
 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων προς όφελος του τομέα της ζωντανής μουσικής

Θέματα και προτεραιότητες

Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στους στόχους πρέπει να επικεντρώνονται σε 3 θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης:

 • livestreaming
 • συνεργασία μεταξύ μουσικών χώρων
 • εξαγωγή μουσικής.

Το καθεστώς υποστήριξης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (οικονομική υποστήριξη σε τρίτους), ιδανικά μία ανά έτος, καλύπτοντας κάθε φορά ένα ή συνδυασμό αυτών των θεμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Αντίκτυπος 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να επιλέξει ένα ενιαίο έργο, το οποίο προτείνεται από μια κοινοπραξία οργανισμών, επιφορτισμένη με την οργάνωση δραστηριοτήτων με την ευρύτερη δυνατή προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών (οργανισμούς και/ή άτομα) στον τομέα της μουσικής σε όλη την Ευρώπη.

Οι αιτήσεις πρέπει να προβλέπουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ενός καθεστώτος οικονομικής στήριξης που αναδιανέμει τα κεφάλαια υπό μορφή επιχορηγήσεων (οικονομική στήριξη σε τρίτους) στους τελικούς αποδέκτες μέσω μίας ή περισσότερων ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανά έτος και να τις συμπληρώνει με δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Η οικονομική στήριξη σε τρίτους πρέπει να κατανεμηθεί σε τουλάχιστον 60 δικαιούχους (αποδέκτες επιχορήγησης) που καλύπτουν μεταξύ τους και τα τρία θέματα της παρούσας πρόσκλησης. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 15 Σεπτεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου 2023 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιανουάριος – Μάρτιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Απρίλιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μήνας 202Χ

Τυπικό πρότυπο πρότασης Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την επίσημη πρόσκληση

Πρότυπο πρότασης (Μόνο για πληροφορίες – ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για υποβολή. Θα βρείτε τη φόρμα αίτησης στο σύστημα υποβολής)

Dyslexia@Work.EU: Πως διευκολύνεται η ένταξη των ατόμων με δυσλεξία στο χώρο εργασίας

Dyslexia@Work.EU: Πως διευκολύνεται η ένταξη των ατόμων με δυσλεξία στο χώρο εργασίας

Ο Αλέξης Γεωργούλης, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Δυσλεξίας (EDA) οργανώνουν εκδήλωση κατά την οποία θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του έργου Dyslexia@Work.EU, που δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξηθεί η πρόσβαση στην απασχόληση για άτομα με δυσλεξία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες από τις 14:30 έως τις 17:30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

14:30 Ομιλία έναρξης και καλωσόρισμα – Rosie Bissett, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυσλεξίας και Αλέξης Γεωργούλης, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

14:40 Καλωσόρισμα

o Βίντεο – Roberta Metsola, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

o Βίντεο – Helena Dalli, Επίτροπος για την Ισότητα

o Pina Picierno, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

o Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια για την Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτισμός

15:00 Αποτελέσματα Φάσης 1: Συγκριτική ανάλυση νομοθεσίας, πολιτικής και πρακτικής, Ruth Farrell, Ένωση Δυσλεξίας Μάλτας.

15:15 Αποτελέσματα Φάσης 2: Έρευνα με εργοδότες και υπεύθυνους πρόσληψης προσωπικού για τη δυσλεξία στο χώρο εργασίας, Cristiano Termine, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Insubria, Varese, Ιταλία.

15:30 Αποτελέσματα Φάσης 3: Εγχειρίδιο και οδηγίες καλής πρακτικής για εργοδότες σχετικά με τη δυσλεξία στο χώρο εργασίας, Audrey Mazur, Ερευνητής Μηχανικός, Πανεπιστήμιο της Λυών, Γαλλία.

15:55 Κοινή χρήση προοπτικών. Συζήτηση ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζόμενους και μέλη του project

 • Συντονιστής: Vincent Lochmann (FFDys)
 • Συμμετέχοντες: Elio Benvenuti (Ιταλία), Katell Datchary (Γαλλία), Roberta Di Tanna (Ιταλία), Sue Flohr (Αγγλία), Matthew Pullicino (Μάλτα), Caoimhe Scolard (Ιρλανδία), με Ruth Falzon (Μάλτα), Audrey Mazur ( Γαλλία), Cristiano Termine (Ιταλία).

16:45 Παρουσίαση των επόμενων έργων της EDA:

 • το έργο Neurodiversity at Work Erasmus+ και
 • ένα έργο βίντεο για την καταγραφή και την ανταλλαγή εμπειριών σε όλη την Ευρώπη 

16:55 Τελευταία σχόλια. Enrico Ghidoni (Associazione Italiana Dislessia) και Rosie Bissett (Ευρωπαϊκή Ένωση Δυσλεξίας).

17:00 Κλείσιμο και δημιουργία επαφών

17:30 ΤΕΛΟΣ

 

YouTube player

 

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

Η παρούσα πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Τα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι:

Αντίκτυπος

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αναδείξει ένα μεμονωμένο έργο που θα υποστηρίζει τουλάχιστον 35 έργα σε διάστημα μέχρι 36 μήνες, από όλους τους κλάδους και τους υποτομείς των παραστατικών τεχνών (εκτός από παραστάσεις ζωντανής μουσικής). Τουλάχιστον το 70% του ποσού της επιχορήγησης θα πρέπει να δαπανηθεί για την υλοποίηση της στήριξης των έργων που επιλέχθηκαν μέσω της(των) ανοιχτής(-ων) πρόσκλησης(-ών)

Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 3.000.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα βασίζεται στον προϋπολογισμό (πραγματικό κόστος, με στοιχεία κόστους μονάδας και κατ’ αποκοπή συντελεστή). Οι δαπάνες θα επιστραφούν με το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης (μέγιστο 90% των επιλέξιμων δαπανών).

Σκοπός:

Οι αιτήσεις πρέπει να καλύπτουν τον ακόλουθο στόχο:

 • να υποστηρίζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών, με βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και καινοτόμο τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι βασίζονται στο πιλοτικό έργο που εφαρμόστηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021, παρέχοντας ευκαιρίες μετακινήσεων σε καλλιτέχνες και εταιρείες, καθώς και σε φεστιβάλ και χώρους για τη διαφοροποίηση και τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες στους τομείς των τεχνών του θεάματος (εξαιρουμένων των παραστάσεων ζωντανής μουσικής) και να προσπαθήσουν να μειώσουν τις ανισότητες και τις ανισορροπίες στις διασυνοριακές περιοδείες και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών.

Θέματα και προτεραιότητες 

Οι αιτήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα δύο οριζόντια ζητήματα (ανατρέξτε στην ενότητα 1 του εγγράφου πρόσκλησης):

 • Ένταξη, ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων.
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, οι εφαρμογές πρέπει να αποδεικνύουν πώς οι δραστηριότητες (πακέτα εργασίας) λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες διαστάσεις:

 • δημιουργία συνθηκών που βοηθούν τον κλάδο να «αναπτυχθεί» από κοινωνική, ανθρώπινη, καλλιτεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, με μακροπρόθεσμη προοπτική.
 • ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που απευθύνονται προληπτικά σε ανθρώπους, τόσο επαγγελματίες των τεχνών του θεάματος όσο και κοινό, από διαφορετικό γεωγραφικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση πρόσβασή τους στις ευκαιρίες διανομής και μια ποικιλόμορφη καλλιτεχνική προσφορά.
 • ειδική υποστήριξη σε Ουκρανούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα των τεχνών του θεάματος.
 • ενέργειες προς ένα σταθερό πλαίσιο με ισότιμη εκπροσώπηση διαφόρων παραγόντων στο οικοσύστημα των τεχνών του θεάματος: τους υποτομείς, τους καλλιτεχνικούς κλάδους, το μέγεθος και το είδος των οργανισμών, την ισορροπία μεταξύ αναδυόμενων και καθιερωμένων καλλιτεχνών, ισορροπία φύλων και γεωγραφική θέση, την ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών τουριστικών προορισμών.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

Οι αιτήσεις πρέπει να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει βιώσιμα μοντέλα για διασυνοριακές μετακινήσεις και ψηφιακή διανομή στον τομέα των τεχνών του θεάματος.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό ή μια κοινοπραξία οργανισμών εταίρων. Αυτός ο αιτών (ενιαίος οργανισμός ή κοινοπραξία) μπορεί να συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας και αυτές οι συνεργασίες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς στις σχετικές ενότητες του εντύπου αίτησης (δηλαδή εξωτερικοί πόροι, υπεργολάβοι, συνδεδεμένοι εταίροι ή/και συνδεδεμένες οντότητες) .

Επιλέξιμοι φορείς

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό είτε από κοινοπραξία οργανισμών εταίρων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)

– εγκατεστημένος και επίσημα εγγεγραμμένος σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ( κράτη μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) – και χώρες εκτός ΕΕ: ​​χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ή χώρες που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όταν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης).

– πρέπει να έχει νόμιμη ύπαρξη για τουλάχιστον 2 έτη κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων — πριν από την υποβολή της πρότασης — και θα πρέπει να επικυρωθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Επικύρωσης (REA Validation). Για την επικύρωση, θα τους ζητηθεί να ανεβάσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς και την προέλευση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

 • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 7 Σεπτέμβριος 2022
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Νοεμβρίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
 • Περίοδος αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023
 • Ενημέρωση αιτούντων: Φεβρουάριος 2023
 • Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μάρτιος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Όρια και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του τυπικού προτύπου πρότασης.

A. Γεωργούλης: “Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τo Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB), αποδεικνύεται ότι οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”

A. Γεωργούλης: “Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τo Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB), αποδεικνύεται ότι οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”

“Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τo Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB), αποδεικνύεται ότι οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”, δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, κατά την χθεσινή τοποθέτησή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τη συζήτηση για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus., παρουσία της Επιτρόπου Νεολαίας και Εκπαίδευσης Μαρίγια Γκάμπριελ.

Ωστόσο συμπλήρωσε δύο θέματα που έχει θέσει και στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

“Πρώτον η χρηματοδότηση του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus δε θα πρέπει να αφαιμαξει τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προορίζονται για τον Πολιτισμό. Ειδικά αυτή την περίοδο που η Επιτροπή αποσκοπεί να τα μειώσει.

Δεύτερον, χρειάζεται να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι η Ευρώπη είναι ένα μωσαϊκό πολιτισμών. Αυτή η διαφορετικότητα λοιπόν, είναι η βάση πάνω στην οποία χρειάζεται να πατήσει το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, αλλά, όχι μόνο αυτό, και να την αναδείξει!

Μόνο ενωμένοι μέσα από την ποικιλομορφία μας μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας  για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον, για την πράσινη μετάβαση, και για κάθε άλλη μετάβαση”.

Πλαίσιο

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus που εγκαινιάστηκε από την πρόεδρο κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2020, σχεδίασαν από κοινού χιλιάδες άτομα και οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο.

 

YouTube player

 

 

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Επιτροπή Πολιτισμού: Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η χρηματοδοτική ενίσχυση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αλέξη Γεωργούλη

Ο  Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (European Left), τοποθετήθηκε σήμερα Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022, στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   αναφορικά με το θέμα του “Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2023”.

Ο Αλέξης Γεωργούλης τοποθετήθηκε ως προς το εισηγητικό κείμενο, στα παρακάτω σημεία:

– Για την στήριξη των δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων που έχουν πληγεί από την πανδημία Covid-19 ανέφερε ότι “είναι κατεπείγουσα ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία για τους σπουδαστές, τους καλλιτέχνες, τους δημοσιογράφους και τις ΜΚΟ”,  ενώ σημείωσε  ότι “η υποστήριξή μας πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους καλλιτέχνες, σπουδαστές, δημοσιογράφους και ΜΚΟ που επλήγησαν από τον πόλεμο” και όχι μόνο στους Ουκρανούς.

– Για το ευρωπαϊκό έτος νεολαίας 2022, τάχθηκε υπέρ της ανάγκης για μία μακροπρόθεσμη παρακαταθήκη  και συμπλήρωσε ότι “πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να το επεκτείνουμε και να έχουμε και το 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων νεολαίας κοινωνικού χαρακτήρα, που δεν ήταν δυνατές κατά τη διάρκεια του COVID-19, αλλά είναι τόσο σημαντικό για τη Νεολαία”.

– Για το πρόγραμμα Erasmus+ 2023, σημείωσε την ανάγκη για αύξηση των κονδυλίων και υπογράμμισε ότι απαιτείται η ενίσχυση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού του προγράμματος.
Σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας ο ευρωβουλευτής σχολίασε το  “όσον αφορά το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, δεν συμφωνώ με τη στόχευση οποιασδήποτε μείωσης του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επανεξέτασης του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Ταμείου συνολικά προκειμένου να επιτύχουμε αύξηση ή τουλάχιστον ίσο προϋπολογισμό για τη Δημιουργική Ευρώπη το 2023.
Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια εξειδικευμένη προϋπολογιστική κατηγορία εστιάζοντας στην κυριολεξία στην ανάσταση των παραστατικών τεχνών και στον τομέα των ζωντανών παραστάσεων, που είχε το ισχυρότερο και βαθύτερο πλήγμα από την πανδημία.
Συνολικά, οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς θα έπρεπε να έχουν τέτοια υποστήριξη που θα βοηθούσε στην επίτευξη των επιπέδων ανάπτυξης που θα επιτύγχαναν εάν το επέτρεπε η πανδημία”.

– Στην παράγραφο πέντε (5)του εισηγητικού κειμένου δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση της  παραπληροφόρησης, ως προς αυτό το σκέλος ο Αλέξης Γεωργούλης επισημαίνει:  “Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την ελευθερία της έκφρασης. Ταυτόχρονα, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα πώς και πού δαπανάται αυτή η στήριξη. Θέλω να πω, πρέπει να ορίσουμε πώς να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση. Γιατί διαφορετικά, περισσότερα χρήματα ή περισσότερες ενέργειες και σχέδια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερη παραπληροφόρηση. Γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει, με κάποιο τρόπο, να ορίσουμε πώς θα καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση”.

Τέλος τάχθηκε υπέρ της αύξησης της χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

YouTube player
Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Oι Eυρωβουλευτές της CULT ζητούν την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην ψυχική υγεία των νέων

Οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης απαιτούν να αντιμετωπιστούν επειγόντως οι μόνιμες συνέπειες των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του COVID-19 σε παιδιά και νέους και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την ψυχική υγεία στην εκπαίδευση.

Στην έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές, οι Ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι το κλείσιμο παρόχων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, των σχολείων, των χώρων εργασίας για νέους – κάτι που συνέβη σε κρίσιμη περίοδο της ζωής τους, πολιτιστικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων είχαν μόνιμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία πολλών παιδιών και των νέων στην ΕΕ.

Προτρέπουν τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (5,00% του ΑΕΠ το 2020) και να επενδύσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της ευαισθητοποίησης στα σχολεία και στην προώθηση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με την ψυχική υγεία.

Καλούν επίσης τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξαλείψουν το στίγμα και τη σιωπή γύρω από θέματα ψυχικής υγείας και να ξεκινήσει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ιδρύματα.

Επισημαίνουν επίσης τα σημαντικά περιφερειακά κενά σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση στην ψυχική υγεία και τους περιορισμούς σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την επιδότηση των συνεδριών ψυχοθεραπείας από τους προϋπολογισμούς της δημόσιας υγείας.

«Η συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού έχει αφήσει βαθιά σημάδια στην ψυχή των παιδιών και των νέων. Βλέπουμε ήδη μια τεράστια αύξηση στα προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε ο εισηγητής Hannes Heide (S&D, AT) μετά την ψηφοφορία.

«Πρέπει να λάβουμε τα σωστά μαθήματα και να κάνουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα μακροπρόθεσμα ανθεκτικό στην κρίση. Το ασυντόνιστο και κακοσχεδιασμένο κλείσιμο σχολείων και εγκαταστάσεων αναψυχής έχει επηρεάσει σημαντικά την εμπιστοσύνη απέναντι στην πολιτική και τους θεσμούς. Η στροφή της διδασκαλίας και της φροντίδας στο ψηφιακό κόσμο έχει με τη σειρά της φέρει στο φως τεράστιες ανισότητες. Και αυτό συνδυάζεται με ένα συνεχές αίσθημα ανασφάλειας, την έλλειψη άμεσων κοινωνικών επαφών και την ξαφνική απώλεια της δυνατότητας να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Στο μέλλον, το κλείσιμο των σχολείων πρέπει να είναι μόνο η τελευταία λύση, γιατί το σχολείο ως κοινωνικός χώρος μάθησης και συντροφικότητας συμβάλλει καθοριστικά στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων», υποστήριξε.

O Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης σε σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού συνεχάρη τον Hannes Heide για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει σχετικά με την έκθεση υπογράμμισε ότι:

«Θα ήθελα να τονίσω ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας ειδικά στους νέους ακόμη δεν έχουν εκτιμηθεί πλήρως και θα έχουν περαιτέρω αντίκτυπο που ακόμα δεν γνωρίζουμε, αλλά που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

Γι’ αυτό πιστεύω πως θα πρέπει να πιέσουμε ουσιαστικά για απτές πολιτικές, σε όλο το φάσμα, από την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μέχρι και την στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την ταυτότητάς τους, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μέτρα για:

 • μια ολιστική κατανόηση της υγείας που περιλαμβάνει την πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία!
 • περισσότερες δραστηριότητες καλλιέργειας δημιουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • περισσότερη τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό στα σχολικά προγράμματα σπουδών,
 • ένα δημιουργικό, δυναμικό, ευέλικτο και υγιές μαθησιακό περιβάλλον ολιστικής ανάπτυξης που θα συμπεριλαμβάνει όλους με ίσες ταχύτητες, και θα μειώνει και θα προλαμβάνει τον κίνδυνο ψυχο-σωματικών ασθενειών και μετά την ενηλικίωσή τους.

Αναμφισβήτητα, χρειάζονται περισσότερες χρηματοδοτήσεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Ευρωβουλευτη:

YouTube player

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 64% των νέων στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών διέτρεχαν κίνδυνο κατάθλιψης την άνοιξη του 2021. Η UNICEF αναφέρει ότι η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων.

Ανησυχία Γεωργούλη για την τραγική καθυστέρηση ενσωμάτωσης των οδηγιών για την δίκαιη και αναλογική αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών

Ανησυχία Γεωργούλη για την τραγική καθυστέρηση ενσωμάτωσης των οδηγιών για την δίκαιη και αναλογική αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών

Ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης συνεχίζει να πιέζει για την ενσωμάτωση των οδηγιών 2019/789 και 2019/790 – η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από τις 7 Ιουνίου 2021 – καθώς σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2019 / 790 τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι οι δημιουργοί και ερμηνευτές λαμβάνουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκμετάλλευσης τους.

Σε ερώτηση του με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, εξέφρασε την ανησυχία του για τα εισοδήματα που χάνουν οι δημιουργοί και ερμηνευτές λόγω της μη έγκαιρης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών των οδηγιών 2019/789 και 2019/790 και ζήτησε την άμεση παρέμβασή της.

Παράλληλα τόνισε την ανησυχία του σχετικά με τη δέουσα και αναλογική αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών Σε σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες που αναπαράγουν τα έργα τους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν την μοναδική πηγή εσόδων τους, γεγονός το οποίο έγινε ακόμα πιο έντονο, καθώς κατά την διάρκεια της πανδημίας υπήρχε αδυναμία πραγματοποίησης δια ζώσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Στην απάντηση της η επιτροπή ενημέρωσε τον Ευρωβουλευτή ότι απέστειλε πρόσφατα αιτιολογημένες γνώμες σε 13 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει τους αναγκαίους εθνικούς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 και σε 10 κράτη μέλη που δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία (ΕΕ) 2019/789 στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία 2 μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης για να διορθώσουν την κατάσταση και να θεσπίσουν εθνικά μέτρα μεταφοράς των εν λόγω οδηγιών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχετικά με την αναδρομική αποζημίωση ερμηνευτών και δημιουργών η Επιτροπή “νίπτει τας χείρας της”, καθώς όπως επισημαίνει δεν είναι αρμόδια να λάβει ειδικά πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση της αποζημίωσης των καλλιτεχνών.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002087/2022

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Αλέξης Γεωργούλης (The Left)

Θέμα:      Διαφυγόντα εισοδήματα δημιουργών και ερμηνευτών λόγω μη έγκαιρης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο κρατών μελών των οδηγιών 2019/789 και 2019/790

Έχει παρέλθει ένας χρόνος από την προθεσμία για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών των οδηγιών 2019/789 και 2019/790. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κράτη μέλη (10 για την πρώτη και 13 για τη δεύτερη), όπου ακόμα εκκρεμούν οι σχετικές διαδικασίες.

Το άρθρο 18 της οδηγίας 2019/790 για τη δέουσα και αναλογική αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών από τις ψηφιακές πλατφόρμες που αναπαράγουν τα έργα τους είναι κρίσιμης σημασίας για τους καλλιτέχνες, ενίοτε δε και η μοναδική πηγή εισοδήματός τους, δεδομένης της αδυναμίας πραγματοποίησης δια ζώσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας, αλλά και της ευρύτερης οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας στον πολιτισμό, ο οποίος είναι ο πρώτος που χτυπήθηκε και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.

Άρα, πρόκειται για διαφυγόντα εισοδήματα, τα οποία οι καλλιτέχνες έχουν χάσει, με ευθύνη των κρατών-μελών, επειδή τα κράτη μέλη δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα στο εθνικό τους δίκαιο, όπως όφειλαν, τις οδηγίες 2019/789 και 2019/790, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να διεκδικήσουν οι καλλιτέχνες τις αποζημιώσεις τους.

Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή: Σκοπεύει να λάβει μέτρα ώστε να μεριμνήσει για την αποζημίωση των δικαιούχων, έστω και αναδρομικά, για τα διαφυγόντα εισοδήματα τους, εφόσον δεν υπάρχει πλαίσιο για να τα διεκδικήσουν;

 

Το ζήτημα της προστασίας των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλη την ΕΕ, αναδεικνύει ο Αλέξης Γεωργούλης

Το ζήτημα της προστασίας των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλη την ΕΕ, αναδεικνύει ο Αλέξης Γεωργούλης

Ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνιδρυτής της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύει ως επιτακτική ανάγκη το ζήτημα της προστασίας των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσογείου, αλλά και όλης της Ε.Ε, από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στην ερώτηση του, εκφράζει την ανησυχία του για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς ελάχιστα εθνικά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη, για την κλιματική αλλαγή, περιλαμβάνουν στοχευμένα μέτρα για τις περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς, και αυτό καθιστά τις περιοχές αυτές πιο ευάλωτες, ειδικά στην Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Γεωργούλης, ρωτά την Επιτροπή αν προτίθεται να δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση έργων που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις ακτές της Μεσογείου που διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας και διάβρωσης λόγω της κλιματικής αλλαγής ή/και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και αν προτίθεται να συστήσει ομάδα ειδικών επιστημόνων για τη συλλογή δεδομένων και την ανάπτυξη λύσεων.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άρθρο 138
Αλέξης Γεωργούλης (The Left)

Θέμα: Γραπτή ερώτηση σχετικά με τους κινδύνους για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Πολυάριθμα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO καθώς και Μνημεία Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης και συμβολίζουν το κοινό μας παρελθόν και, ως εκ τούτου, το κοινό μας μέλλον, βρίσκονται στις ακτές της Μεσογείου, για παράδειγμα η Βενετική Λιμνοθάλασσα, ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου, η Παλιά Πόλη του Ντουμπρόβνικ, το Σύμπλεγμα των Σπηλαίων Γκόραμ, οι Οχυρώσεις των Ιπποτών γύρω από τα λιμάνια της Μάλτας, το Βεντοτένε.

Η πρόσφατη έκθεση της IPCC περιγράφει τη Μεσόγειο ως ένα «hotspot» κλιματικού κινδύνου, μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου, που αντιμετωπίζει επιταχυνόμενους κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, μια έρευνα για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που βρίσκονται σε χαμηλές παράκτιες περιοχές της Μεσογείου που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κιέλου, έδειξε ότι τα επόμενα χρόνια αυτά τα μνημεία θα απειλούνται όλο και περισσότερο από τη διάβρωση των ακτών λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και από τις καταιγίδες. Ήδη σήμερα σαράντα δύο από αυτά υποφέρουν από διάβρωση των ακτών.

Προτίθεται η Επιτροπή:
– Να εξετάσει την ιδέα δημιουργίας ειδικού ταμείου για τη χρηματοδότηση έργων που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις ακτές της Μεσογείου που διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας και διάβρωσης λόγω της κλιματικής αλλαγής ή/και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος;

– Να συστήσει ομάδα ειδικών για την ανάπτυξη δεδομένων και λύσεων για το συγκεκριμένο θέμα;

 

Μπορείτε να βρείτε την ερώτηση εδώ.