Ευρωπαϊκή Συνανάπτυξη (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

Ευρωπαϊκή Συνανάπτυξη (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

Στόχος της δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα τα οποία απευθύνονται σε διεθνές κοινό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Σύναψη περισσότερων συνεργασιών ανάμεσα σε ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικές αγορές και κατά συνέπεια αυξημένος αριθμός συμπαραγωγών.
 • Ενίσχυση της ποιότητας, της σκοπιμότητας, των διασυνοριακών δυνατοτήτων και της αγοραστικής αξίας επιλεγμένων έργων.
 • Ενίσχυση της θέσης στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές για τους συμμετέχοντες στη δράση.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός ενιαίου έργου εμπορικής εκμετάλλευσης που προορίζεται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία. 

Το έργο απαιτεί τη συνεργασία τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, οι οποίες έχουν υπογράψει μια συμφωνία από κοινού ανάπτυξης που καθορίζει τον καταμερισμό των καθηκόντων.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη έργων με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρεία δυνατότητα διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ισχυρές και καινοτόμες συνεργασίες σε δημιουργικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ και διανομής, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 22 Νοεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου 2023 – 17:00:00 CET (Βρυξέλλες)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Σεπτέμβριος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου

Ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου

Ερώτηση αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης – σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές διαφόρων πολιτικών παρατάξεων – στις 16 Φεβρουαρίου του 2023 με θέμα την “Καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου”.

Η πειρατεία των ζωνταντών αθλητικών μεταδόσεων αποτελεί ένα μείζον θέμα το οποίο απαιτεί άμεση επίλυση, γεγονός το οποίος έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την επίλυσή του. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να εκδόση σύστησα εντός του Προγράμματος Εργασίας 2023.

Στο πλαίσιο αυτό οι Ευρωβουλευτές έθεσαν τρείς ερωτήσεις:

 • Το πρώτο ερώτημα εξετάζει την περίπτωση η Επιτροπή να συμπεριλάβει στη σύστασή της ρήτρα αναθεώρησης που θα ορίζει μια σαφή χρονική περίοδο – για παράδειγμα ένα έτος -, μετά την οποία εάν η σύσταση δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη μείωση της πειρατείας των ζωντανών εκδηλώσεων, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
 • Το δεύτερο ερώτημα αφορά τα κριτήρια που εξετάζονται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της σύστασης και τον υπεύθυνος για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.
 • Το τρίτο ερώτημα αναφέρειται στην πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και αθλητικών βιομηχανιών που επηρεάζονται από την πειρατεία ζωντανού περιεχομένου στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σύστασης;

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Question for written answer E-000507/2023
to the Commission
Rule 138


Tomasz Frankowski (PPE), Geoffroy Didier (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Marcos Ros Sempere (S&D), Hannes Heide (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Theodoros Zagorakis (PPE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Laurence Farreng (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), Axel Voss (PPE)


Subject: Combating online piracy of live content


In its Resolution on Challenges of sports events organisers in the digital environment the European Parliament requested that the European Commission put forward a legislative proposal tackling piracy of live sports broadcasts. Despite the European Parliament’s request, the European Commission has opted for a non-legislative instrument, committing in its 2023 Work Programme to issue a Recommendation to address piracy of live broadcasts.

 1. In this context, will the Commission include in the Recommendation a review clause setting a clear period of time – for instance a year -, after which if the Recommendation does not have a meaningful impact on the reduction of live events’ piracy, the Commission will put forward legislation to tackle this problem?
 2. In addition, what are the criteria under consideration to measure the effectiveness of the Recommendation, and who will be in charge of assessing the concrete outcomes of the Recommendation?
 3. Does the Commission intend to involve representatives of the European cultural and sports industries impacted by the online piracy of live content in the monitoring and assessment of the Recommendation?
Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Στόχος της δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας παγκοσμίως, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, προκειμένου να παράγουν υψηλής ποιότητας έργα τα οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αύξηση της παραγωγής ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αύξηση του κοινού των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που στοχεύσουν στην:

 • συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία η οποία απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι αιτούντες θα πρέπει να παρουσιάσουν επαρκείς στρατηγικές για να εξασφαλίσουν μια πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανία (ιδίως μέσω της χρήσης οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο

Οδηγός προς αιτούντες

Ανάπτυξη κοινού και κινηματογραφική εκπαίδευση (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Ανάπτυξη κοινού και κινηματογραφική εκπαίδευση (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Η παρούσα χρηματοδότηση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, υπάγεται στο πρόγραμμα Δημιουργική ευρώπη. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και αύξηση της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά
 • Ενίσχυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για καινοτόμα έργα ανάπτυξης κοινού και κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων
 • Αύξηση του πανευρωπαϊκού αντικτύπου και της προσέγγισης του κοινού
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης παγκοσμίως

Περιγραφή των δραστηριοτήτων

Έργα που διασφαλίζουν την πανευρωπαϊκή συνεργασία και την καινοτομία, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στόχο:

– αύξηση του ενδιαφέροντος και της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά

– αύξηση του πανευρωπαϊκού αντίκτυπου και της προσέγγισης κοινού

– προώθηση και αύξηση της συμβολής των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων στην ανάπτυξη του κοινού, την κινηματογραφική εκπαίδευση και τον κινηματογραφικό γραμματισμό.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2022 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Αύγουστος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Σεπτέμβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο Πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

ΤV και online περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE) – Προθεσμία 16/05/2023

ΤV και online περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE) – Προθεσμία 16/05/2023

Στόχος της στήριξης, της οποίας την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι να βελτιώσει την ικανότητα των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά projects με σημαντικό αντίκτυπο στις κυκλοφορίες στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. Καθώς, επίσης να ενισχύσει ευρωπαϊκές και διεθνής συμπαραγωγές ανάμεσα στην τηλεόραση και τον διαδικτυακό τομέα. 

Η δράση έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με το τηλεοπτικό δίκτυο και τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Παράλληλα ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα  στους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων παραγωγών, των τηλεοπτικών δικτύων, των διαδικτυακών πλατφορμών και των υπευθύνων πωλήσεων από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA. Σκοπός είναι να παραχθούν υψηλής ποιότητας προγράμματα με στόχο ένα ευρύ παγκόσμιο δίκτυο διανομής και προώθησης σε ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένων εμπορική εκμετάλλευση σε πολλαπλό περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που υποστηρίζουν καινοτόμες προτάσεις και θα παρουσιάζουν μία ξεκάθαρη σύνδεση με μελλοντικές στρατηγικές διανομής. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • αύξηση της παραγωγής υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών έργων για γραμμικής και μη γραμμικής μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, όπως επίσης και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών. 
 • ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων από διαφορετικά κράτη που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων 
 • αύξηση του κοινό ευρωπαϊκών έργων μέσω γραφικής και μη γραμμικής μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών. 

Περιγραφή των ενεργειών που χρηματοδοτούνται

Η δράση υποστηρίζει έργα (ταινίες, animation και ντοκιμαντέρ) που προορίζονται για γραμμική και μη γραμμικής μετάδοση και παρουσιάζουν: 

 • ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων.
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία και ευρεία διασυνοριακή δυνατότητα εκμετάλλευσης ικανή να αυξήσει το κοινό στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 • καινοτόμες προτάσεις και χρηματοδότηση η οποία περιλαμβάνει μία ξεκάθαρη σύνδεση με μελλοντικές στρατηγικές διανομής

Οι αιτούντες θα πρέπει να παρουσιάζουν ικανοποιητικές στρατηγικές οι οποίες να εξασφαλίζουν μία πιο βιώσιμη και με σεβασμό προς το περιβάλλον βιομηχανία. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν ισότητα ανάμεσα στα φύλα, συμπερίληψη και πολυπολιτισμικότητα.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Πρώτη φάση

Δημοσίευση Πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής: 17 Ιανουαρίου 2023

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023

Πληροφόρηση αιτούντων: Μάιος 2023

Υπογραφή σύμβασης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

Δεύτερη φάση

Προθεσμία υποβολής: 16 Μαΐου 2023

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφόρηση αιτούντων: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή σύμβασης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ

Οδηγίες δόμησης πρότασης: Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

 

Αλέξης Γεωργούλης: “Το ψήφισμα αυτό διασφαλίζει την οριζόντια και καταλυτική δυναμική του πολιτισμού για την ΕΕ”

Αλέξης Γεωργούλης: “Το ψήφισμα αυτό διασφαλίζει την οριζόντια και καταλυτική δυναμική του πολιτισμού για την ΕΕ”

“Στην πολιτιστική μας κληρονομιά αυτό το ψήφισμα αναδιαρθρώνει τις βάσεις σε ένα πιο δίκαιο και δημοκρατικό πλαίσιο” τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Αλέξης Γεωργούλης στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με το ψήφισμα για  τη “Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό και για τη Στρατηγική της Ένωσης για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις”.

Ο Ευρωβουλευτής ανέφερε τη σημασία του πολιτισμού για το σύνολο των πολιτικών και των προτεραιοτήτων της Ευρώπης. Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία του για την κατοχύρωση ενός “ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διασφαλίζει τις εργασιακές συνθήκες, ένα minimum standard εισόδημα, κοινωνική ασφάλιση και δικαιώματα, για όλους τους καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον Πολιτισμό” κάτι για το οποίο ο ίδιος έχει εργαστεί τόσο μέσα από την δράση του στην Επιτροπή Πολιτισμού, όπως και μέσω της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών.

Στην πολιτιστική μας κληρονομιά αυτό το ψήφισμα αναδιαρθρώνει τις βάσεις σε ένα πιο δίκαιο και δημοκρατικό πλαίσιο. Γιατί η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελείται τόσο από τα απτά αντικείμενα που διασώζονται – και σωστά θα πρέπει να βρίσκονται στον τόπο που δημιουργήθηκαν κι έλαμψαν –  όσο και από τα μηνύματα και τις μνήμες που διατηρούν στο πέρασμα του χρόνου”. κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Αλέξης Γεωργούλης”.

Η συγκεκριμένη έκθεση έχει στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό (NEAΠ) του 2018 και της Κοινής Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 για μια Στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις Διεθνείς Πολιτιστικές Σχέσεις (η λεγόμενη «Κοινή Ανακοίνωση»). Τα δύο έγγραφα σκιαγραφούν τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ στο πεδίο του πολιτισμού, όσον αφορά τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική διάσταση των πολιτιστικών πολιτικών.

YouTube player

 Μπορείτε να διαβάσετε όλο κείμενο εδώ 

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό και της στρατηγικής της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις | A9-0279/2022 | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (europa.eu)

Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για τη σημασία του Πολιτισμού στην Ευρώπη – 08/12/2022

Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για τη σημασία του Πολιτισμού στην Ευρώπη – 08/12/2022

8 Δεκεμβρίου 2022| 15.00 – 18.30

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αίθουσα Spinelli 1G2, Μανώλης Γλέζος

Πιστεύουμε ότι ο Πολιτισμός πρέπει να μπει ψηλότερα στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πιστεύουμε ότι ο Πολιτισμός πρέπει να ενσωματωθεί οριζόντια σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Γιατί Πολιτισμός; Επειδή ο Πολιτισμός ωφελεί την ψυχική και σωματική μας υγεία  και τη γενική μας ευημερία και συνδέεται με τη δημοκρατία, την οικονομία, την πολιτική, την ψηφιακή αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την κοινωνία και την ταυτότητά μας. Ο πολιτισμός είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς κρατώντας μας ενωμένους. Ο πολιτισμός είναι αυτό που διατηρεί την Ευρώπη ενωμένη μπροστά στην ποικιλομορφία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15.00 – 15.30 Καλωσόρισμα

Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

Lauriane Bertrand, Μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της Επιτρόπου Mariya Gabriel

Η σημασία του πολιτισμού για…

15.30 … την Ψυχική Υγεία, Υγεία και Ευεξία

Συντονιστής o Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης

Kornelia Kiss, επικεφαλής της Κοινοπραξίας της Προπαρασκευαστικής Δράσης της ΕΕ Culture4Health

Η Dr Zuzana Kocábová, Ph.D. – Προϊστάμενος του Τμήματος Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Motol

Natalie Porias, Διευθύνων Σύμβουλος, Red Noses Clowndoctors International, RED NOSES International

Ερωτήσεις & απαντήσεις

16.15 … να Μας Φέρει Κοντά

Συντονιστής ο Ευρωβουλευτής Niyazi Kizilyurek

Κωνσταντίνα Ζάνου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κολούμπια

Giulia Barbucci, Αντιπρόεδρος – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Virginia Fiume, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων για την Επιστήμη για τη Δημοκρατία και συνιδρύτρια του κινήματος πολιτών EUMANS

Ερωτήσεις & απαντήσεις

17.15 … να Μας Κρατήσει Ενωμένους

Συντονιστής ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης

Mercedes Acitores, Project Manager: Leader για το Interreg Inclusive Growth Network

Inês Camara, Πρόεδρος του Culture Action Europe

Lur Fernandez Salinas, Υπεύθυνος έργου για το Κογκρέσο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών CEMR

Πάνος Σκουρολιάκος, Βουλευτής, Αναπληρωτής Τομεάρχης Πολιτισμού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα

Louise Haxthausen, Διευθύντρια – Γραφείο Διασύνδεσης της UNESCO στις Βρυξέλλες

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Μ. Γκάμπριελ – Α. Γεωργούλης: Στο επίκεντρο το Έτος Νεολαίας, η έλλειψη δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα και τα εργασιακά των καλλιτεχνών

Μ. Γκάμπριελ – Α. Γεωργούλης: Στο επίκεντρο το Έτος Νεολαίας, η έλλειψη δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα και τα εργασιακά των καλλιτεχνών

“Επειδή η κληρονομιά σημαίνει συνέχεια, τι  σκοπό έχετε να επενδύσετε για να συνεχιστεί αυτή η κληρονομιά από το 2022, από το έτος Ευρωπαϊκής Νεολαίας;” Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που έθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης προς την Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπή πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες, 30 Νοεμβρίου 2022.

 

Η Επίτροπος απάντησε πως πρόκειται να εξασφαλίσει ότι οι νέοι που ανέλαβαν κάποιο πρότζεκτ και θα το ολοκληρώσουν μέσω της αξιοποίηση της χρημάτων που παρέχονται από τον ειδικό προϋπολογισμό για τη νεολαία  τα προγράμματα Europe Horizon και Erasmus+.

 

Επιπλέον, ο Ευρωβουλευτής σημείωσε στο γεγονός πως – όπως ξεκάθαρα έδειξε η πανδημία – , πολλές χώρες δεν διέθεταν και δεν διαθέτουν μητρώο ή οποιοδήποτε είδος καταγραφής με συγκεκριμένους δείκτες αναφορικά με την αγορά του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέων και τις σχετικές συνθήκες εργασίας.

Η έλλειψη δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ως δικαιολογία για την απουσία ενεργειών ή τις μεγάλες καθυστερήσεις, παρά το τεράστιο χτύπημα της πανδημίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα. Επομένως, ζήτησε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σαφής ανάγκη για πρόσφατους, τακτικά επικαιροποιούμενους και συγκρίσιμους δείκτες και δεδομένα μεταξύ των κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, υπογράμμισε την σημασία να εφαρμοστεί ορθά η δέουσα και αναλογική αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών όπως προκύπτει από το Άρθρο 18 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Έχει εντοπιστεί μια αδυναμία προσδιορισμού της χρήσης του υλικού μέσα στο διαδίκτυο προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα και αναλογική αμοιβή. Θα μπορούσε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει στις εταιρείες τη χρήση ενός συγκεκριμένου αλγόριθμου προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία; τόνισε ο Ευρωβουλευτής.

Τέλος, ο Αλέξης Γεωργούλης αναρρωτήθηκε σχετικά με τη συνάντησή της Επιτρόπου με τους Υπουργούς Πολιτισμού για το αν συζητήθηκαν τα ζητήματα των εργασιακών συνθηκών και τη δημιουργία κοινών πολιτικών για τη δημιουργία ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για τον Πολιτισμό.

Με πρωτοβουλία Α. Γεωργούλη το πρωτο Συνέδριο για τη δυσλεξία στο Ευρωπαικο Κοινοβούλιο

“Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ σημαντική για εμάς γιατί επιτέλους συζητάμε το θέμα της δυσλεξίας ανοιχτά. Και προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, συζητάμε τη Δυσλεξία σε σχέση με την εργασία!” υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ/Ομάδα της Αριστεράς GUE/NGL (The Left), μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, Αλέξης Γεωργούλης στην εκδήλωση που διοργάνωσε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δυσλεξίας (EDA) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 12 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια ο Αλέξης Γεωργούλης πρόσθεσε:

“Γιατί ως επί το πλείστον το θέμα της δυσλεξίας, το συζητάμε σε σχέση με την εκπαίδευση, ξεχνώντας τι συμβαίνει μετά την εκπαίδευση. Δηλαδή, τη στιγμή που καλείσαι να εφαρμόσεις όσα έμαθες.

Αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι δυσλεξία και εκπαίδευση, είναι μικρότερης σημασίας. Αλλά ότι η δυσλεξία και εργασία είναι ίσης σημασίας με την εκπαίδευση, και ίσως δεν λαμβάνει ανάλογη προσοχή. Γιατί ο κόσμος μας δεν είναι φτιαγμένος με τρόπο φιλικό για τα άτομα με δυσλεξία”.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος σημαντικοί ομιλητές μεταξύ των οποίων Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυσλεξίας, Rosie Bissett, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Pina Picierno και η Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Θέμις Χριστοφίδου.

Πιο συγκεκριμένα η κα. Χριστοφίδου ανέφερε: “Ένας στους πέντε 15χρονους Ευρωπαίους έχει πρόβλημα στην ανάγνωση” Θέμις Χριστοφίδου, εκφράζοντας τον φόβο ότι η έλλειψη υποστήριξης σε διαφορετικές ανάγκες μάθησης μπορεί να είναι ο λόγος πίσω από αυτό το στατιστικό στοιχείο.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Dyslexia@Work που στοχεύει στην αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα με δυσλεξία. Ειδικότερα, στόχος είναι η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των υπευθύνων επαγγελματιών (συμβούλων καθοδήγησης, ειδικών στη διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες, φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και ιδιώτες).

Σύμφωνα με σημαντικές επιστημονικές εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δυσλεξίας (EDA), οι Ευρωπαίοι πολίτες με δυσλεξία είναι μεταξύ 3% και 12% του πληθυσμού, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, αλλά εμπίπτουν σε αυτό το εύρος. Η δυσλεξία είναι η πιο διαδεδομένη ειδική μαθησιακή διαταραχή, η οποία καθιστά δύσκολη την απόκτηση και χρήση δεξιοτήτων ανάγνωσης, ορθογραφίας και γραφής και άλλων πολιτιστικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία.

Dyslexia@Work

Το Dyslexia@Work στοχεύει στην επίτευξη ενός διπλού στόχου: αφενός να προσδιορίσει ένα σύνολο καλών πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων που επιτρέπουν σε εταιρείες, υπαλλήλους προσλήψεων, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, ακόμη και με την παρουσία ειδικών δυσκολιών όπως η δυσλεξία, να μπορούν να αξιολογήσει κατάλληλα τις ικανότητες και το ταλέντο ενός υποψηφίου με δυσλεξία. Από την άλλη πλευρά, παρέχει ευκαιρίες σε δυσλεξικούς ενήλικες να προσεγγίσουν και να αντιμετωπίσουν ήρεμα τις φάσεις έρευνας και επιλογής, τοποθέτησης σε θέση εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης, ελαχιστοποιώντας την κούραση και τις ενοχλήσεις που συνεπάγεται η δυσλεξία.

Σημαντική είναι η συνεισφορά των εταίρων οι οποίοι είναι:

 • η Ιταλική Οργάνωση Δυσλεξίας,
 • η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Δυσλεξίας,
 • η Γαλλική Ομοσπονδία Δυσλεξίας,
 • η Οργάνωση Δυσλεξίας της Ιρλανδίας,
 • η Οργάνωση Δυσλεξίας της Μάλτας,
 • η Οργάνωση Δυσλεξίας του Ηνωμένου Βασιλείου, και το Πανεπιστήμιο Ινσουμπρια της Ιταλίας

Διαβάστε αναλυτικά – Ανταπόκριση απο Βρυξέλλες

ERTnews – Αλέξης Γεωργούλης: «Υπάρχει θέμα στιγματισμού για τους δυσλεκτικούς»- Πρωτοβουλίες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων – Ευρωκοινοβούλιο-Dyslexia@work.Eu: Ένταξη στην εργασία και επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων με δυσλεξία

GRTIMES – Αλ. Γεωργούλης: «Η κοινωνία δεν είναι dyslexia friendly»-Εγχειρίδιο για ένταξη στην αγορά εργασίας (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Lifo – Γεωργούλης: Πέρασα όλα τα πολύ βασικά χρόνια για τη δημιουργία του χαρακτήρα μου, μη ξέροντας ότι έχω δυσλεξία

Parallaxi mag – ΠΩΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

OLAFAQ – Δυσλεξία: Μία παρεξηγημένη έννοια

EDA – DYSLEXIA@WORK EVENT IN EUROPEAN PARLIAMENT

Zarpa News – Το zarpanews.gr στο Ευρωκοινοβούλιο για το πανευρωπαϊκό συνέδριο δυσλεξίας | Photos + Video

Xronometro – ΔΥΣΛΕΞΙΑ – «Ένα λαμπρό  μέλλον όπου η διαφορετικότητα  είναι μια πραγματικότητα»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση στα βίντεο που ακολουθούν:

YouTube player
YouTube player
Αλέξης Γεωργούλης: 74 τροπολογίες στον φάκελο E-sports & Videogames

Αλέξης Γεωργούλης: 74 τροπολογίες στον φάκελο E-sports & Videogames

Σημαντική συνεισφορά του Ευρωβουλευτή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (The LEFT) Αλέξη Γεωργούλη με εβδομήντα τέσσερις (74) τροπολογίες στον φάκελο της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τα «e-sports & Videogames».

 

Τα βασικά σημεία που υποστηρίζονται μέσα από τις τροπολογίες είναι:

 • Αύξηση της χρηματοδότησης και της υποστήριξης του τομέα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο αναπτυσσόμενος τομέας των βιντεοπαιχνιδιών προσφέρει έναν αυξανόμενο αριθμό νέων ευκαιριών εργασίας για πολλούς δημιουργούς πολιτισμού, όπως προγραμματιστές παιχνιδιών, σχεδιαστές, συγγραφείς, παραγωγούς μουσικής και άλλους καλλιτέχνες.
 • Συμπερίληψη των e-sports και των videogames στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ( ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (JTF), το Interreg και το συνολικό Ταμείο Πολιτικής Συνοχής 2021-2027.
 • Η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τους άλλους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών videogames & εκπαίδευση ειδικά για τις μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο και της δια βίου εκπαίδευσης και της εργασιακής ζωής.
 • Δημιουργία videogames για την προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του προγράμματος Rights and Values.
 • Προστασία της ιδιωτικότητας χρηστών (προσωπικά δεδομένα) και της πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Πρόληψη για ζητήματα εθισμού. Υπάρχει η ανάγκη αντισταθμίσματος για την φυσική άσκηση και την κοινωνικοποίηση.

 

Τα e-sports και τα videogames αποτελούν έναν νέο ανταγωνιστικός κλάδος, σημαντικό τόσο από οικονομική όσο και από πολιτιστική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συνολική αξία 23,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και 80.000 άτομα που εργάζονται στον τομέα (2020) στην ΕΕ. Ο κλάδος γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυνατότητες, ιδιαίτερα τώρα με την ψηφιακή μετάβαση που αγκαλιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά.