Ομιλία Α. Γεωργούλη: Ενίσχυση της λειτουργίας του Euronews – 06/07/2020

Α. Γεωργούλης: «Οι πολίτες μας πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι»

134096872_305047737604410_2081569915486538192_n

 

Με ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης εξέφρασε τις θέσεις του για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού καναλιού Euronews, καθώς και την σημαντικότητα αυτής. 

Συγκεκριμένα τόνισε ότι: «Η ύπαρξη ευρωπαϊκού περιεχομένου στην μετάδοση ειδήσεων υπό την ευρωπαϊκή οπτική είναι κάτι που λείπει από την Ένωση. Υπάρχει προφανής έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά με τα θεσμικά ζητήματα. Οι πολίτες μας πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Για αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες του Euronews, ενός καναλιού που προωθεί την πολυγλωσσία και εποπτεύει την δημιουργία υπηρεσιών ζωτικής σημασίας». Επιπλέον, έθεσε τα ζητήματα της διαφάνειας και της υπεύθυνης ενημέρωσης, καθώς επίσης και την ανάγκη διασφάλισης της αμεροληψίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, επεσήμανε την σπουδαιότητα επαρκούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων που αφορούν τον Πολιτισμού και την ενημέρωση των πολιτών: «Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την αύξηση της χρηματοδότησης της Δημιουργικής Ευρώπης και του υπο-προγράμματος ΜΕDIA για την υποστήριξη νέων μέσων ενημέρωσης που θα επιθυμούσαν να εισέρθουν στην αγορά μέσω κοινοπραξιών».

Ο Α. Γεωργούλης θεωρεί αναγκαία την στήριξη της ορθής ενημέρωσης των πολιτών και των ενεργειών που ενισχύουν τέτοιου είδους προσπάθειες. 

Ομιλία Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας – 22/06/2020

Ομιλία Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

134449659_861974231324777_4908991114014397077_n

Στις 22/06/2020, με ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης πραγματοποίησε παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με τις τροπολογίες για το ζήτημα της “Eπίτευξης μίας αποτελεσματικής πολιτικής για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. 

Συγκεκριμένα ανέφερε: 

«Είναι σημαντικό να συζητάμε αυτό το ζήτημα, ειδικά την περίοδο αυτή που ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός τομέας έχει πληγεί ηχηρά εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Έχω επικεντρωθεί στα ζητήματα που αφορούν 4 βασικά σημεία:

  1. Τη σχέση βιωσιμότητας, τουρισμού και πολιτισμού
  2. Την καλλιτεχνική εκπαίδευση που πλήττεται καθημερινά σε όλη την ΕΕ 
  3. Την έκτακτη χρηματοδοτική ανάκαμψη όσο και στην αύξηση του κονδυλίου για τη συνοχή και τις αξίες στο ΠΔΠ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) αλλά και την στήριξη των επαγγελματιών που υποστηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά
  4. Τη κινητικότητα  των καλλιτεχνών και την απαραίτητη αναγνώριση των δεξιοτήτων τους. 

Θα ήθελα επίσης να εστιάσω σε δύο ακόμα ζητήματα. Την σημασία των ευρωπαϊκών και πανευρωπαϊκών πολιτιστικών εκδηλώσεων και των περιοδικών φεστιβάλ, προκειμένου να ζωντανέψει ξανά και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την  σημασία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω του πολιτισμού. 

Δευτερευόντως, τα δεδομένα και τα στατιστικά που έχουμε για τον τομέα είναι ανεπαρκή. Γι’ αυτό τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να βρούνε τη μέθοδο για αποτελεσματική και μόνιμη συνεργασία σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο με την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπων του κλάδου. 

Ευελπιστώ ότι όλα αυτά τα σημεία θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση και δεσμεύομαι να στείλω και γραπτά τα σχόλια μου».