Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ DG JUST

Τοποθέτηση Αλέξη Γεωργούλη στην Επιτροπή Αναφορών για τα μέτρα κατά της πανδημίας και το κράτος Δικαίου

YouTube player

Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε την αρμονική συνύπαρξη της προστασίας της υγείας με την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία εποχή που λαμβάνονται έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία COVID-19;

Αυτός είναι ένας βασικός προβληματισμός που έθεσα στην  Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης στους τομείς της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ισότητας των φύλων, Salla Saastamoinen, η οποία βρέθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών και ανταλλάξαμε απόψεις, στο συγκεκριμένο θέμα. Η απάντησή της ήταν “Αναλογικά”.

Παράλληλα έθεσα το θέμα της ενημέρωσης των πολιτών στην κα Saastamoinen, υποστηρίζοντας ότι: “Αναφορικά με την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών μας: Πρώτα από όλα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να δούμε τι ζητούν οι πολίτες ως άτομα και τι ζητά η Κοινωνία των Πολιτών.

Δεύτερον, έχει μεγάλη σημασία να επικεντρωθούμε και να συμπεριλάβουμε τις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Τρίτον, πρέπει να υποστηρίξουμε δράσεις ευαισθητοποίησης. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να καθοριστεί με ακρίβεια ότι οι πολίτες γνωρίζουν πράγματι τα δικαιώματά τους. Επίσης, είναι απαραίτητο ως επένδυση προκειμένου να ενισχυθεί η έννοια και το κοινό συναίσθημα μιας κουλτούρας δικαιοσύνης.

Η προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών δεν αφορά μόνο την προστασία της αξιοπρέπειας των πολιτών. Σχετίζεται, επίσης, με την παρακίνηση των πολιτών μας προκειμένου να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή.

Τελικά, όταν προστατεύουμε και προωθούμε τα δικαιώματα των πολιτών, στην πραγματικότητα ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική συνοχή και, επομένως, ενισχύουμε τη δημοκρατία.”

YouTube player

Πώς ορίζεται το κράτος δικαίου στην ΕΕ

Το κράτος δικαίου ορίζεται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία θεμελιώδης αξία της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δεσμεύονται από το νόμο, ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν αυθαίρετες αποφάσεις και ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν κατά των ενεργειών τους σε ανεξάρτητα δικαστήρια.

Περιλαμβάνει επίσης την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία άδικα ευνοεί ορισμένους εις βάρος άλλων και προστατεύει την ελευθερία των μέσων, διασφαλίζοντας έτσι ότι το κοινό είναι σωστά ενημερωμένο για τις κυβερνητικές ενέργειες.

Το κράτος δικαίου αποτελεί κοινό μέλημα όλων των Ευρωπαίων. Σε μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2019, τουλάχιστον το 85% των ερωτηθέντων σε ολόκληρη την ΕΕ θεώρησε πως καθεμία από τις διαφορετικές πτυχές του κράτους δικαίου είναι απαραίτητη ή σημαντική. Σύμφωνα με άλλη έρευνα, του Οκτωβρίου 2020, το 77% των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παρέχει κονδύλια στα κράτη μέλη των οποίων οι εθνικές κυβερνήσεις σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

Έκθεση 2020 για το κράτος δικαίου στην ΕΕ

Η έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου παρακολουθεί τις σημαντικές εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, που σημειώθηκαν στον τομέα του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη. Καλύπτει τέσσερις πυλώνες: το δικαστικό σύστημα, το πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και άλλα θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ελέγχους και τις ισορροπίες.

Ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου

Στις 5 Νοεμβρίου, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με την Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει την αναστολή της χορήγησης κονδυλίων στα κράτη μέλη που παραβιάζουν το κράτος δικαίου.

Η απόφαση περί αναστολής της χρηματοδότησης θα πρέπει να λαμβάνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής.

Οι ευρωβουλευτές προειδοποίησαν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες βρίσκονται σε κίνδυνο, τονίζοντας ότι τα κονδύλια του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ δεν πρέπει να βρεθούν στα χέρια όσων εργάζονται κατά της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ενίσχυση του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της εδραίωσης ενός νέου μηχανισμού και της επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων στα κράτη μέλη που διαπιστώνονται παραβάσεις. Επιπλέον, επέμειναν πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταλήξουν σε σαφείς κανόνες που θα θέτουν το σεβασμό του κράτους δικαίου ως προϋπόθεση για την εκταμίευση πόρων.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

A. Γεωργούλης – Υγιεινός Τρόπος Ζωής και Πρόληψη του Καρκίνου

Α. Γεωργούλης: «Είναι σημαντικό να αναδείξουμε, θεσμικά πλέον, υγιεινά πρότυπα ζωής και κατανάλωσης για τους ευρωπαίους πολίτες»

YouTube player

Ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης, με ομιλία του στην Ειδική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέδειξε τη σπουδαιότητα της προώθησης της σωστής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής, ως βασικά στοιχεία στη μάχη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο φυσικός τρόπος ζωής, η καλή διατροφή και η άσκηση βοηθούν στην πρόληψη αλλά και στην καλύτερη αποθεραπεία των ασθενών. Σήμερα, εκτιμάται ότι τα άτομα που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής αντιμετωπίζουν 18% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου».

Για το σκοπό αυτό τονίζει την δυνατότητα και την σπουδαιότητα του συντονισμού των ευρωπαϊκών πρακτικών και πολιτικών: «Η πρόταση για να ευθυγραμμιστεί η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική Farm to Fork με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι μία πολύ καλή πρόταση. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να πραγματοποιούν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν, τόσο σε επίπεδο σήμανσης, όσο και στο επίπεδο της τιμολόγησης και της διαφήμισης». 

Ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας πως: «στη σημερινή εποχή, που τα πρότυπα καθορίζονται από πολλές διαφορετικές πηγές και κατευθύνσεις, είναι πολύ σημαντικό από την πλευρά μας να προωθήσουμε και να αναδείξουμε, θεσμικά πλέον, υγιεινά πρότυπα ζωής και κατανάλωσης για τους ευρωπαίους πολίτες με βάση τις οδηγίες των ειδικών». 

Ομιλία του Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης – 19/11/2020

Ομιλία του Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης – 19/11/2020

Α. Γεωργούλης: «Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον πολιτισμό, τη νεολαία και την εκπαίδευση»

Την σημασία του πολιτισμού για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» επεσήμανε ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης σε ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει «στην ευαισθητοποίηση, ιδίως της νεολαίας σχετικά με τα δικαιώματα, τις αξίες, την ισότητα, την ιθαγένεια και την καταπολέμηση της βίας».

Η συμβολή του πολιτισμού προς αυτή την κατεύθυνση είναι μείζονος σημασίας. Όπως υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής: «Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς είναι ο δίαυλος εκείνος που μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων (του προγράμματος). Κυρίως για δύο λόγους, από την μία έχουν το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης των νέων. Από την άλλη τα εργαλεία του πολιτιστικού τομέα ενισχύουν την εμπειρική διάσταση. Επομένως, οι ΔΠΤ μπορούν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, παρόλο που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά μέσα στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης, οι πολιτιστικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται ρητά στον κατάλογο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων για το πρόγραμμα».

Φυσικά, για την επιτυχία του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκείς χρηματοδότηση. Ως προς αυτή την κατεύθυνση ο Α. Γεωργούλης αναφέρει: «Φυσικά, πρέπει να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον προϋπολογισμό. Αυτό το νέο πρόγραμμα συνενώνει δύο προυπάρχοντα προγράμματα και προσθέτει περισσότερους στόχους. Όταν προσθέτετε στόχους, χωρίς να αυξάνετε τους πόρους, είναι το ίδιο με τη μείωση του προϋπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσετε το ποσό που ζητούμε».

Τέλος, ολοκληρώνει την ομιλία του επισημαίνοντας ότι «…εκτός από την ανάγκη αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού, πρέπει να εξετάσουμε τις πολιτιστικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και να εστιάσουμε στη νεολαία και την εκπαίδευση. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον πολιτισμό, τη νεολαία και την εκπαίδευση».

Α. Γεωργούλης: “Αυτό που οφείλουμε στους καλλιτέχνες, δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά να λάβουν αυτά που αξίζουν”

Α. Γεωργούλης: “Αυτό που οφείλουμε στους καλλιτέχνες, δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά να λάβουν αυτά που αξίζουν”

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΜΑΡΙΓΙΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ

  Α. Γεωργούλης: “Αυτό που οφείλουμε στους καλλιτέχνες, δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά να λάβουν αυτά που αξίζουν”

YouTube player


Στην συζήτηση της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας με την αρμόδια Επίτροπο Μαρίγια Γκάμπριελ, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης έθεσε για μία ακόμη φορά το ζήτημα της ανάληψης μέτρων για τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα, υπογραμμίζοντας ότι : “Αν οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν βιοπορίζονται από την τέχνη τους, που θα οδηγηθεί ο κλάδος; Πρέπει να δράσουμε άμεσα.”

 

Ο Αλέξης Γεωργούλης έθεσε το θέμα της δέουσας και αναλογικής αμοιβής και μέσα από τα ψηφιακά μέσα, όπως οι πλατφόρμες ροής, προς τις οποίες έχει στείλει ανοιχτή επιστολή τον Μάιο του 2020, ρωτώντας τι μέτρα προτίθενται να λάβουν σχετικά με το πολιτιστικό προϊόν που διακινούν σε συνδυασμό με την εκτίναξη της  συμμετοχής του κόσμου σε αυτές,  λόγω της πανδημίας.

 

“Αυτό που οφείλουμε στους καλλιτέχνες, δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά να λάβουν αυτά που αξίζουν.” συμπλήρωσε στην ομιλία του, ζητώντας ξανά την ενεργοποίηση του άρθρο 18 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

 

Αναλυτικά όλη η τοποθέτηση του Αλέξη Γεωργούλη: Στην επιστολή μου προς τις πλατφόρμες, με τη συνυπογραφή 51 Ευρωβουλευτών, ζήτησα την έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών, δεδομένης της μαζικής αύξησης της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από τις απαντήσεις που έλαβα προκύπτει ότι οι πλατφόρμες έχουν διαθέσει μέρος των εσόδων τους για την φιλανθρωπική στήριξη, έχουν δημιουργήσει εργαλεία πρόσβασης περισσότερων καλλιτεχνών στις δικές τους υπηρεσίες και έχουν κάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Δεν έχουν αυξήσει τις αμοιβές καλλιτεχνών.  Όμως, αυτό που οφείλουμε στους καλλιτέχνες, δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά να λάβουν αυτά που αξίζουν. Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχει καθυστέρηση από τα Κράτη Μέλη στις διαδικασίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα Συγγενικά δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, όπου περιλαμβάνεται και το άρθρο 18 το οποίο διασφαλίζει τη «δέουσα και αναλογική αμοιβή» για δημιουργούς και ερμηνευτές.  Ωστόσο, το πλήγμα του COVID-19 για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές είναι οξύτατο και δεν μπορεί να περιμένει. Απαιτείται άμεση παρέμβαση, αφού ο πολιτισμός είναι ο πρώτος τομέας που χτυπήθηκε και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.  Αν οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν βιοπορίζονται από την τέχνη τους, που θα οδηγηθεί ο κλάδος; Πρέπει να δράσουμε άμεσα.  Ως Επίτροπος Πολιτισμού, τι σκοπεύετε να κάνετε για να διασφαλιστεί η «δέουσα και αναλογική αμοιβή» για τους δημιουργούς και ερμηνευτές το συντομότερο δυνατόν;

Ελληνικό Γιαούρτι και η γνωμάτευση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την περίπτωση της Τσεχίας

Ελληνικό Γιαούρτι και η γνωμάτευση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την περίπτωση της Τσεχίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

                                           Α. Γεωργούλης: «Η περίπτωση αυτή δεν αφορά έναν ειδικό τύπο γιαουρτιού. Είναι θέμα προέλευσης»

YouTube player

“Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δεν έδωσε μία ουσιαστική απάντηση. Επίσης, υπήρξε «θλιβερή» καθυστέρηση στην επεξεργασία της καταγγελίας για παράβαση παρουσιάζοντας ως δικαιολογία τις περιστάσεις της υπόθεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, το 2016 ο κύκλος εργασιών του παράνομα αποκαλούμενου «ελληνικού γιαουρτιού» είχε φτάσει το ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην παγκόσμια αγορά. Αυτό σημαίνει ότι, όταν πρόκειται για υποθέσεις που σχετίζονται με την αγορά, τέτοιου είδους καθυστερήσεις, επιτρέπουν σε ορισμένους να δημιουργήσουν περιουσίες. Τελικά, η απώλεια δεν αφορά μόνο το ελληνικό γιαούρτι, αλλά και ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Η περίπτωση αυτή δεν αφορά έναν ειδικό τύπο γιαουρτιού. Είναι θέμα προέλευσης. Και τέλος, αυτή η προσέγγιση
της Επιτροπής επιτρέπει περαιτέρω ερμηνείες, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες διεκδικήσεις του ελληνικού γιαουρτιού να λάβει την ετικέτα της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
.” επεσήμανε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 29 Οκτωβρίου.

Ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρθηκε στην περίπτωση (276/2019 / MMO) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε την καταγγελία παράβασης κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με την ονομασία γιαουρτιού.

 

Ιστορικό της αναφοράς

–  Η ενδιαφερόμενη («ενδιαφερόμενη» ή «καταγγέλλουσα») είναι μία ομοσπονδία παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ομοσπονδία υπέβαλε καταγγελία επί παραβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες[1] στις 18 Οκτωβρίου 2017. Ο αριθμός καταχώρισης της καταγγελίας ήταν CHAP (2017) 03182.

–   Σύμφωνα με την καταγγελία, το 2015 η Τσεχική Δημοκρατία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε την πρόθεση να θεσπίσει εθνική νομοθεσία σχετικά με το γιαούρτι και συγκεκριμένα, να δημιουργήσει δύο νέες κατηγορίες γιαουρτιού με τις ακόλουθες ονομασίες: «ελληνικό γιαούρτι» και «γιαούρτι ελληνικού τύπου». Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι η ονομασία «ελληνικό γιαούρτι» παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικότερα τον Κανονισμό (ΕΚ) 1169/2011[2] σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

–    Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έλαβε την καταγγελία στις 20 Οκτωβρίου 2017.

–   Στις 9 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή ενημέρωσε την καταγγέλλουσα ότι δεν ήταν σε θέση να λάβει απόφαση για την έκδοση προειδοποιητικής επιστολής ή για την περάτωση της υπόθεσης εντός της γενικής προθεσμίας του ενός έτους από την ημερομηνία καταχώρισης της καταγγελίας, καθώς η τελευταία έθετε ζητήματα που απαιτούσαν περαιτέρω εξέταση, η οποία ήταν σε εξέλιξη.

–     Tον Φεβρουάριο 2019, η ενδιαφερόμενη απευθύνθηκε στον Διαμεσολαβητή διαμαρτυρόμενη για την καθυστέρηση στην εξέταση της καταγγελίας της και για το γεγονός ότι δεν είχε ακόμη λάβει απάντηση επί της ουσίας.

–   Η ομάδα έρευνας του Διαμεσολαβητή συναντήθηκε με εκπροσώπους της Επιτροπής που ασχολούνται με την εν λόγω καταγγελία, προκειμένου να διευκρινίσει ορισμένα ζητήματα, όπως τον λόγο για τον οποίο η καταγγελία απαιτεί περαιτέρω εξέταση και κατά πόσον υπάρχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, εντός του οποίου η Επιτροπή αναμένει να λάβει απόφαση επί της ουσίας.

 

Σύμφωνα με το Πόρισμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή:

–    Κατά την ανωτέρω συνάντηση, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δήλωσαν ότι η αξιολόγηση της καταγγελίας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είναι επομένως κατανοητό ότι η Επιτροπή δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει απάντηση επί της ουσίας στην ενδιαφερόμενη.

–      Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή ενημέρωσε την ενδιαφερόμενη ότι, επί του παρόντος, προτίθεται να διατηρήσει ανοικτή τη διαδικασία επί παραβάσει μέχρις ότου οι τσεχικές αρχές κοινοποιήσουν μελετώμενες τροποποιήσεις της επίμαχης τσεχικής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις νομοθετικές εξελίξεις στην Τσεχική Δημοκρατία.

–      Επομένως, η καθυστέρηση στην εξέταση της καταγγελίας λόγω παραβάσεως, έστω και αν είναι λυπηρή, φαίνεται δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως.

–       Με βάση τα ανωτέρω, ο Διαμεσολαβητής περατώνει την παρούσα υπόθεση διαπιστώνοντας ότι αυτή δεν δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα.

Σύντομη περιγραφή της υπόθεσης

Η διαμάχη ξεκίνησε το 2016 όταν η Τσεχία θέσπισε νόμο, ο οποίος επέτρεπε στις εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες της να παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα με τη χρήση των όρων ονομασίας «ελληνικό γιαούρτι», καταστρατηγώντας την ενωσιακή νομοθεσία περί παραπλάνησης του καταναλωτή.

Ελλάδα και ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων) από την πλευρά τους υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία κατά της Δημοκρατίας της Τσεχίας, με την Επιτροπή να εκφράζεται με σαφήνεια ως προς την ασυμβατότητα μεταξύ του ενωσιακού Δικαίου και της προτεινόμενης ρύθμισης για τη χρήση του όρου «ελληνικό».

Από την πλευρά της Κομισιόν κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει εναντίων της Τσέχικής Δημοκρατίας για αυτή την υπόθεση, ωστόσο μετά την αποστολή της τροποποιητικής απόφασης για την εθνική νομοθεσία η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την εκκίνηση διαδικασίας επί παραβάσει.

Ομιλία Γεωργούλη για την Ισότητα των Φύλων στα ΜΜΕ

Ομιλία Γεωργούλη για την Ισότητα των Φύλων στα ΜΜΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2020 – ΈΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΜΕ

Α. Γεωργούλης: «Το ζήτημα δεν είναι να δούμε την ισότητα ως πόλεμο μεταξύ των φύλων, αλλά ως δημιουργική συνεργασία»

                                         

YouTube player

 

«Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο των Μέσων Ενημέρωσης. Σε έναν κόσμο, ο οποίος αρχικά οικοδομήθηκε από άνδρες. ….Χρειαζόμαστε ίσες αμοιβές, καταπολέμηση του ρατσισμού, της λεκτικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε άνισης μεταχείρισης, εκούσιας ή μη. Χρειαζόμαστε πολιτικές για την αυτορρύθμιση της ισότητας, μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά και αξιολόγησης της προόδου σε αυτό το θέμα. Η οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων και η ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, είναι μια σημαντική πρόοδος, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα…. Ταυτόχρονα,  ο ρόλος των ΜΜΕ για την προώθηση της ισότητας, δεν συνδέεται μόνο με την επίτευξη ίσων συνθηκών σε όρους εργασίας και σταδιοδρομίας στον κλάδο, αλλά και με τη δημιουργία προτύπων που θα προκαλούν και θα ανατρέπουν τα έμφυλα στερεότυπα…. Το ζήτημα δεν είναι να δούμε την ισότητα ως πόλεμο μεταξύ των φύλων, αλλά ως δημιουργική συνεργασία.» δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης στην ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου, όπου συζητήθηκε το θέμα της Ισότητας των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Εβδομάδας για την Ισότητα των Φύλων 2020.

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων είναι διττός: από τη μία σχετίζεται με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον και τις αμοιβές και από την άλλη με τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται μέσα από τα ΜΜΕ.

Ως προς τον πρώτο άξονα, οι γυναίκες βιώνουν έντονα τον παραγκωνισμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μελετών, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 24% των ατόμων που ακούγονται, διαβάζονται ή εμφανίζονται σε ειδήσεις εφημερίδων, τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Εξίσου εντυπωσιακό αλλά και απογοητευτικό είναι ότι το 73% των διευθυντικών εργασιών καταλαμβάνεται από άνδρες σε σύγκριση με το 27% που απασχολούνται από γυναίκες. Οι γυναίκες, συνήθως, λαμβάνουν μικρότερες αμοιβές από τους άντρες αν και σε πολλές χώρες διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Σε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση που υφίστανται οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο.

Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 έχουν ως στόχο την απαλλαγή από τα στερεότυπα και τη βία σε βάρος των γυναικών. Σκοπός είναι ο συστηματικός έλεγχος προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των γυναικών και να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι έμφυλες διακρίσεις.

Ως προς τον δεύτερο άξονα, αν και τα ΜΜΕ έχουν μεγάλες δυνατότητες ως προς την προώθηση της ισότητας, δεν πραγματοποιούν τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Τα ΜΜΕ μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα που ανατρέπουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, ωστόσο επιλέγουν να αναπαράγουν συνθήκες που τις εντείνουν.

Στόχος της Ευρώπης είναι τα ΜΜΕ να προωθούν την παιδεία και την ενημέρωση, προκειμένου οι γυναίκες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν, ενώ παράλληλα να αναπτύσσουν πολιτικές που προωθούν την αυτορρύθμιση της ισότητας σε συνδυασμό με μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να προβάλλει την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Έχει ως κύριο μέλημα την συνεργασία των κρατών μελών για την προώθηση εκστρατείας για την ισότητα των φύλων με βασικούς αποδέκτες τους νέους. Φυσικά, οι ενέργειες αυτές χρειάζονται τη στήριξη των πολιτών προκειμένου να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η ισότητα ανάμεσα στα φύλα δεν αποτελεί έναν πόλεμο κυριαρχίας. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως είμαστε άνθρωποι και έχουμε ίσα δικαιώματα ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά μας όποια και να είναι αυτά. Η ισότητα αποτελεί μία δημιουργική συνεργασία η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή μονάχα μέσω της παιδείας και του πολιτισμού.

Α. Γεωργούλης – Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στην ΕΕ

Α. Γεωργούλης – Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στην ΕΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

Α.Γεωργούλης: « Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός ως μέσο για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης,
την προώθηση υγιών προτύπων»

YouTube player

Στο τέλος του 2020, θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στην EE, όπως επιβεβαίωσε η Επίτροπος ΥγείαςΣτέλλα Κυριακίδου.

Οι Ευρωβουλευτές αντάλλαξαν απόψεις την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με την Επίτροπο, για το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο βασίζεται σε μια  προσέγγισημε τέσσερις βασικούς πυλώνες: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία, επιβίωση και ποιότητα ζωής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επίτροπος Υγείας ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμβολή του και την στήριξή του προς την Επιτροπή, στην προσπάθειά της να αλλάξει τις συνθήκες της πρόληψης και της περίθαλψης του καρκίνου στην Ευρώπη.

Στο συζήτηση αυτή συμμετείχε και ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος υπογράμμισε ότι: «…Στο σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, χρειαζόμαστε εκπαίδευση και πολιτισμό ως μέσο για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, την προώθηση υγιών προτύπων επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στους νέους μας. Ας επωφεληθούμε, λοιπόν, από τη μετασχηματιστική δύναμη του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, στις ενέργειές μας για την αλλαγή των συνηθειών των ανθρώπων…».

Μία πρόταση στην οποία συμφώνησε η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου απαντώντας στον Ευρωβουλευτή ότι: «…Φυσικά, χρειάζεται να συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση και την ενημέρωση σε κάθε επίπεδο για τους νέους αν θέλουμε εάν θέλουμε να καλύψουμε τα ελλείμματα. Επομένως, περιλαμβάνεται στην πολιτική για τον καρκίνο η σπουδαιότητα της πληροφόρησης και εκπαίδευσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί.»

Η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του καρκίνου (BECA) είναι επιφορτισμένη με την εξέταση δράσεων για την
προσέγγιση σε κάθε βασικό στάδιο της νόσου, την αξιολόγηση των βέλτιστων τρόπων στήριξης της έρευνας και τη διασφάλιση στενής σύνδεσης με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο, στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων στις οποίες η Ε.Ε. μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Ο καρκίνος αποτελεί μάστιγα της εποχής και η καταπολέμησή του επιτακτική ανάγκη. Δεδομένου ότι το 40% των περιπτώσεων εμφάνισης καρκίνου, μίας ασθένειας που συγκαταλέγεται στις μακροχρόνιες, μπορεί να προληφθεί, είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων μοντέλων προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Επιτροπής, von der Leyen, έχει δεσμευτεί για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου ο οποίος μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μπορεί να κοινοποιηθεί στο ευρύ κοινό.

Ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός του πλαισίου αυτού είναι ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία με έμφαση στις τελευταίες βαθμίδες εκπαίδευσης, δράσεις ευαισθητοποίησης αναφορικά με την Υγεία και τον Πολιτισμό, δημιουργία και αναπαραγωγή νέων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης που θα βασίζονται στις αρχές της Πράσινης Συμφωνίας.

Σημαντικός είναι και ο τομέας της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών. Η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Προτείνεται και προβάλλεται η δημιουργία προγράμματος που θα συνδυάζει την Τέχνη και την Υγεία με επισκέψεις καλλιτεχνών σε νοσοκομεία και πραγματοποίηση εκδηλώσεων ειδικά για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Κύριο μέλημα είναι να επιστρέψει το χαμόγελο στα πρόσωπα των ασθενών και να περιοριστούν οι εκδηλώσεις της νόσου.

 

Ομιλία Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας – 01/10/2020

Ομιλία Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας – 01/10/2020

Α. Γεωργούλη: «Η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να γίνει ενεργό συστατικό της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής»

134074988_430125171494984_2105316747099949448_n

Τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάγκη ανάδειξής της τόνισε ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης σε ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ.

Συγκεκριμένα ανέφερε: 

«Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι σπάνιες και αποσπασματικές. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα συλλογικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβάνοντας ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή δομή και τις επενδυτικές χρηματοδοτήσεις. Επίσης, υπάρχει μία βαθιά έλλειψη συντονισμού και εστίασης. Επομένως, στις επόμενες κοινές διατάξεις ενημέρωσης κανονισμών πρέπει να εργαστούμε για συντονισμένες και εστιασμένες δράσεις για την προώθηση και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη γνώμη μου,  το πιο σημαντικό είναι να παρακινήσουμε τα άτομα να εργαστούν για την πολιτιστική κληρονομιά προκειμένου να ενισχύσουμε τη σχέση με το παρελθόν μας για το καλύτερο του μέλλοντός μας. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν μια υπέροχη ιδέα να εξεταστούν συγκεκριμένες δράσεις ευρωπαϊκής κλίμακας, που θα συνδυάζουν την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή σε στρατηγικά επιλεγμένα θέματα που προωθούν τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα περιοδικό φεστιβάλ, δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταξύ των πολιτιστικών μνημείων σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω των παραστατικών τεχνών και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους.

Έτσι, η πολιτιστική μας κληρονομιά θα γίνει ενεργό συστατικό της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και θα καθιερωθεί μια πολιτιστική θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα».

Ομιλία Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμούς και Εκπαίδευσης – 21/09/2020

Α. Γεωργούλης: «Πρέπει να εστιάσουμε στον τονισμό της συμβολής της ιστορίας μας και να επωφεληθούμε από την έντονη ποικιλομορφία μας»

134421983_404751563975032_3816208588155808309_n

 

Είναι γεγονός πως υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία στηρίζουν τον πολιτισμό αλλά δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το European Heritage Label. Τη θέση του σχετικά με το πρόγραμμα και την αξία αυτού επεσήμανε ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης σε ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού στις 21/09/2020 με θέμα “Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. To EK μάχεται για την ενίσχυση και την ανάδειξη προγραμμάτων όπως αυτό, γεγονός που αποδεικνύεται και από την υπερψήφιση του Ψηφίσματος για την την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης, του οποίου ένας εκ των βασικών συντακτών υπήρξε ο Α. Γεωργούλης. 

Συγκεκριμένα ο Α. Γεωργούλης υποστήριξε:

«Στο πρόσφατα Ψήφισμά μας για την Πολιτιστική Ανάκαμψη το οποίο υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία την περασμένη εβδομάδα, ζητήσαμε από την Επιτροπή την ορθή αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραμμάτων και των ευρωπαϊκών δράσεων όπως το Ηeritage Label. To Ηeritage Label είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Υπάρχουν 48 μνημεία που έχουν καταχωρηθεί αλλά ορισμένες χώρες δεν εκπροσωπούνται. 

Χρειάζεται να υπάρξει μία ολοκληρωμένη αποτίμηση προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία της κληρονομίας και των πολιτιστικών διαδρομών. Έτσι οι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να έχουν κίνητρα τη συμμετοχή σε αυτού του είδους τις δράσεις. Χρειάζεται να συμπεριλάβουμε το πρόγραμμα σε μία ολοκληρωμένη πολιτιστική πολιτική για την Ευρώπη. Πρέπει να εστιάσουμε πλήρως στον τονισμό της συμβολής της ιστορίας μας και να επωφεληθούμε από την έντονη ποικιλομορφία μας. 

Αυτή είναι η ευρωπαϊκή μας κληρονομιά. Είναι το στοιχείο από το οποίο προέρχεται ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας. Αυτό που, επίσης, χρειαζόμαστε είναι αυτό το πρόγραμμα να συνδυαστεί με άλλες δράσεις, ώστε να γίνουμε πιο ευέλικτοι, προκειμένου να επιτύχουμε μία βασική προστιθέμενη αξία και γιατί όχι να συμπεριλάβουμε εκδηλώσεις ή φεστιβάλ με ορισμένη περιοδικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Κληρονομιάς

 Το αρχαίο Δίον Ολύμπου, στο Ευρωκοινοβούλιο

 

 

Το μουσείο του αρχαίου Δίον επέλεξε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης για την παρέμβαση του στην συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα την: “Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Κληρονομιάς”.

 

Η διάδοση της σημασίας και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ, αποτελεί το κύριο μέλημα του Αλέξη Γεωργούλη, όπως σταθερά
και συστηματικά έχει ταχθεί να υπηρετεί, από την μέρα της εκλογής του.

 

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του τόνισε “την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς! Με αυτό τον τρόπο – είπε χαρακτηριστικά – “οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν όχι μόνο να κατανοούν καλύτερα τις διαδικασίες αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά!”

 

Η ετικέτα της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς διαφέρει από τη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επειδή οι χώροι που έχουν τη συγκεκριμένη σήμανση, ζωντανεύουν την ευρωπαϊκή αφήγηση και την ιστορία πίσω από αυτήν και βρίσκονται στο επίκεντρο της προώθησης της ευρωπαϊκής διάστασης, των ιδανικών και της ευρωπαϊκής ιστορίας.

 

Ο Αλέξης Γεωργούλης ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και την εφορία αρχαιοτήτων Πιερίας  για την φιλοξενία στο Μουσείο του Δίον.

 

Πηγή Ellopia
Press USA  www.ellopiatv.com