Dyslexia@Work.EU: Πως διευκολύνεται η ένταξη των ατόμων με δυσλεξία στο χώρο εργασίας

Dyslexia@Work.EU: Πως διευκολύνεται η ένταξη των ατόμων με δυσλεξία στο χώρο εργασίας

Ο Αλέξης Γεωργούλης, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Δυσλεξίας (EDA) οργανώνουν εκδήλωση κατά την οποία θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του έργου Dyslexia@Work.EU, που δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξηθεί η πρόσβαση στην απασχόληση για άτομα με δυσλεξία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες από τις 14:30 έως τις 17:30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

14:30 Ομιλία έναρξης και καλωσόρισμα – Rosie Bissett, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυσλεξίας και Αλέξης Γεωργούλης, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

14:40 Καλωσόρισμα

o Βίντεο – Roberta Metsola, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

o Βίντεο – Helena Dalli, Επίτροπος για την Ισότητα

o Pina Picierno, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

o Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια για την Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτισμός

15:00 Αποτελέσματα Φάσης 1: Συγκριτική ανάλυση νομοθεσίας, πολιτικής και πρακτικής, Ruth Farrell, Ένωση Δυσλεξίας Μάλτας.

15:15 Αποτελέσματα Φάσης 2: Έρευνα με εργοδότες και υπεύθυνους πρόσληψης προσωπικού για τη δυσλεξία στο χώρο εργασίας, Cristiano Termine, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Insubria, Varese, Ιταλία.

15:30 Αποτελέσματα Φάσης 3: Εγχειρίδιο και οδηγίες καλής πρακτικής για εργοδότες σχετικά με τη δυσλεξία στο χώρο εργασίας, Audrey Mazur, Ερευνητής Μηχανικός, Πανεπιστήμιο της Λυών, Γαλλία.

15:55 Κοινή χρήση προοπτικών. Συζήτηση ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζόμενους και μέλη του project

 • Συντονιστής: Vincent Lochmann (FFDys)
 • Συμμετέχοντες: Elio Benvenuti (Ιταλία), Katell Datchary (Γαλλία), Roberta Di Tanna (Ιταλία), Sue Flohr (Αγγλία), Matthew Pullicino (Μάλτα), Caoimhe Scolard (Ιρλανδία), με Ruth Falzon (Μάλτα), Audrey Mazur ( Γαλλία), Cristiano Termine (Ιταλία).

16:45 Παρουσίαση των επόμενων έργων της EDA:

 • το έργο Neurodiversity at Work Erasmus+ και
 • ένα έργο βίντεο για την καταγραφή και την ανταλλαγή εμπειριών σε όλη την Ευρώπη 

16:55 Τελευταία σχόλια. Enrico Ghidoni (Associazione Italiana Dislessia) και Rosie Bissett (Ευρωπαϊκή Ένωση Δυσλεξίας).

17:00 Κλείσιμο και δημιουργία επαφών

17:30 ΤΕΛΟΣ

 

YouTube player

 

Μελέτη ΚΕΑ – ILUCIDARE: Συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής καινοτομίας και διεθνών σχέσεων

Μελέτη ΚΕΑ – ILUCIDARE: Συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής καινοτομίας και διεθνών σχέσεων

Το ΚΕΑ  δημοσίευσε μελέτη με τίτλο “ILUCIDARE*: Συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής καινοτομίας και διεθνών σχέσεων”. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαμορφωθεί η πολιτική για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η πολιτιστική κληρονομιά για να υποστηρίξει την καινοτομία, τις διεθνείς σχέσεις και να συμβάλει σε ένα πιο πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συστάσεις πολιτικής στοχεύουν: 

 • να αναδείξουν την ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της χάραξης πολιτικής για την πολιτιστική κληρονομιά με σκοπό την περαιτέρω απελευθέρωση του δυναμικού της, έτσι ώστε να συμβάλει στην καινοτομία και τις διεθνείς σχέσεις. 
 • να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν την αξία των επενδύσεων στην πολιτιστική κληρονομιά. 
 • να καθοδηγήσουν τη μελλοντική πολιτική δράση με συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων διακυβέρνησης, νομικής φύσεως και χρηματοδότησης. 
 • να στηρίξουν τους ενδιαφερόμενους για την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής και να αναπτύξουν βελτιωμένα έργα καινοτομίας και διεθνών σχέσεων με γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά. 

Οι συστάσεις πολιτικής στοχεύουν: 

 1. στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμών, των κυβερνήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη και πέραν αυτής, που διαχειρίζονται πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι πόροι αυτοί συμβάλλουν στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις πολιτιστικές επενδύσεις για την υποστήριξη της καινοτομίας και των διεθνών σχέσεων με γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· 
 2. στα ενδιαφερόμενα μέρη της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών και των επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρηματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

 *Το ILUCIDARE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο που προωθεί την κληρονομιά ως πηγή καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη Μελέτη εδώ. 

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

Η παρούσα πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Τα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι:

Αντίκτυπος

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αναδείξει ένα μεμονωμένο έργο που θα υποστηρίζει τουλάχιστον 35 έργα σε διάστημα μέχρι 36 μήνες, από όλους τους κλάδους και τους υποτομείς των παραστατικών τεχνών (εκτός από παραστάσεις ζωντανής μουσικής). Τουλάχιστον το 70% του ποσού της επιχορήγησης θα πρέπει να δαπανηθεί για την υλοποίηση της στήριξης των έργων που επιλέχθηκαν μέσω της(των) ανοιχτής(-ων) πρόσκλησης(-ών)

Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 3.000.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα βασίζεται στον προϋπολογισμό (πραγματικό κόστος, με στοιχεία κόστους μονάδας και κατ’ αποκοπή συντελεστή). Οι δαπάνες θα επιστραφούν με το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης (μέγιστο 90% των επιλέξιμων δαπανών).

Σκοπός:

Οι αιτήσεις πρέπει να καλύπτουν τον ακόλουθο στόχο:

 • να υποστηρίζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών, με βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και καινοτόμο τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι βασίζονται στο πιλοτικό έργο που εφαρμόστηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021, παρέχοντας ευκαιρίες μετακινήσεων σε καλλιτέχνες και εταιρείες, καθώς και σε φεστιβάλ και χώρους για τη διαφοροποίηση και τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες στους τομείς των τεχνών του θεάματος (εξαιρουμένων των παραστάσεων ζωντανής μουσικής) και να προσπαθήσουν να μειώσουν τις ανισότητες και τις ανισορροπίες στις διασυνοριακές περιοδείες και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών.

Θέματα και προτεραιότητες 

Οι αιτήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα δύο οριζόντια ζητήματα (ανατρέξτε στην ενότητα 1 του εγγράφου πρόσκλησης):

 • Ένταξη, ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων.
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, οι εφαρμογές πρέπει να αποδεικνύουν πώς οι δραστηριότητες (πακέτα εργασίας) λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες διαστάσεις:

 • δημιουργία συνθηκών που βοηθούν τον κλάδο να «αναπτυχθεί» από κοινωνική, ανθρώπινη, καλλιτεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, με μακροπρόθεσμη προοπτική.
 • ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που απευθύνονται προληπτικά σε ανθρώπους, τόσο επαγγελματίες των τεχνών του θεάματος όσο και κοινό, από διαφορετικό γεωγραφικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση πρόσβασή τους στις ευκαιρίες διανομής και μια ποικιλόμορφη καλλιτεχνική προσφορά.
 • ειδική υποστήριξη σε Ουκρανούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα των τεχνών του θεάματος.
 • ενέργειες προς ένα σταθερό πλαίσιο με ισότιμη εκπροσώπηση διαφόρων παραγόντων στο οικοσύστημα των τεχνών του θεάματος: τους υποτομείς, τους καλλιτεχνικούς κλάδους, το μέγεθος και το είδος των οργανισμών, την ισορροπία μεταξύ αναδυόμενων και καθιερωμένων καλλιτεχνών, ισορροπία φύλων και γεωγραφική θέση, την ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών τουριστικών προορισμών.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

Οι αιτήσεις πρέπει να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει βιώσιμα μοντέλα για διασυνοριακές μετακινήσεις και ψηφιακή διανομή στον τομέα των τεχνών του θεάματος.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό ή μια κοινοπραξία οργανισμών εταίρων. Αυτός ο αιτών (ενιαίος οργανισμός ή κοινοπραξία) μπορεί να συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας και αυτές οι συνεργασίες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς στις σχετικές ενότητες του εντύπου αίτησης (δηλαδή εξωτερικοί πόροι, υπεργολάβοι, συνδεδεμένοι εταίροι ή/και συνδεδεμένες οντότητες) .

Επιλέξιμοι φορείς

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό είτε από κοινοπραξία οργανισμών εταίρων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)

– εγκατεστημένος και επίσημα εγγεγραμμένος σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ( κράτη μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) – και χώρες εκτός ΕΕ: ​​χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ή χώρες που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όταν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης).

– πρέπει να έχει νόμιμη ύπαρξη για τουλάχιστον 2 έτη κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων — πριν από την υποβολή της πρότασης — και θα πρέπει να επικυρωθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Επικύρωσης (REA Validation). Για την επικύρωση, θα τους ζητηθεί να ανεβάσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς και την προέλευση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

 • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 7 Σεπτέμβριος 2022
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Νοεμβρίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
 • Περίοδος αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023
 • Ενημέρωση αιτούντων: Φεβρουάριος 2023
 • Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μάρτιος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Όρια και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του τυπικού προτύπου πρότασης.

A. Γεωργούλης: Τα προβλήματα που προκύπτουν από την καύση ακατάλληλων υλικών είναι ευαίσθητο και σημαντικό θέμα για την δημόσια υγεία

A. Γεωργούλης: Τα προβλήματα που προκύπτουν από την καύση ακατάλληλων υλικών είναι ευαίσθητο και σημαντικό θέμα για την δημόσια υγεία

“Σε κάθε μου επαφή με τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής, γίνομαι αποδέκτης της έντονης ανησυχίας τους. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλου είναι πραγματικό”, δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας την αναφορά με αριθ. 1355/2021, του/της C.V., ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας της Μαγνησίας και του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στον Βόλο (Ελλάδα) και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία. Η αναφορά εξετάστηκε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. 

Ο Ευρωβουλευτής επίσης συμπλήρωσε ότι Επιδημιολογικές έρευνες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν συνδέσει τις εξάρσεις των αιωρούμενων σωματιδίων με τις εισαγωγές στο νοσοκομείο του Βόλου τόσο παιδιών όσο και ευπαθών ομάδων πολιτών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι κάποια είδη καρκίνου, στην περιοχή, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο στην Ελλάδα”. 

Ο Αλέξης Γεωργούλης, από την επικοινωνία του με τους πολίτες της περιοχής αναφέρει ότι “Οι πολίτες του Βόλου έχουν πολλαπλώς εκφράσει τη διαμαρτυρία τους, ακόμα και με κινητοποιήσεις. Δυστυχώς όμως δεν έχουν βρει ανταπόκριση, γι’ αυτό και αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε εμάς. 

Τόνισε το γεγονός πως οι Ελληνικές Αρχές δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις οδηγίες, γεγονός που εντείνει το πρόβλημα. Για το λόγο αυτό προέτρεψε να μείνει ανοιχτή η αναφορά υποστηρίζοντας πως: 
“Αφήνοντας ανοιχτή την αναφορά μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε οι Ελληνικές αρχές να επανεξετάσουν το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Βόλου… Τα προβλήματα που προκύπτουν από την καύση ακατάλληλων υλικών από τις βιομηχανίες που λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό θέμα για την δημόσια υγεία”.

Η αναφορά παρέμεινε ανοιχτή και το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για να δώσει το πόρισμα της.

YouTube player

 

 

 

 

 

 

A. Γεωργούλης: “Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τo Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB), αποδεικνύεται ότι οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”

A. Γεωργούλης: “Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τo Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB), αποδεικνύεται ότι οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”

“Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τo Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB), αποδεικνύεται ότι οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”, δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, κατά την χθεσινή τοποθέτησή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τη συζήτηση για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus., παρουσία της Επιτρόπου Νεολαίας και Εκπαίδευσης Μαρίγια Γκάμπριελ.

Ωστόσο συμπλήρωσε δύο θέματα που έχει θέσει και στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

“Πρώτον η χρηματοδότηση του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus δε θα πρέπει να αφαιμαξει τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προορίζονται για τον Πολιτισμό. Ειδικά αυτή την περίοδο που η Επιτροπή αποσκοπεί να τα μειώσει.

Δεύτερον, χρειάζεται να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι η Ευρώπη είναι ένα μωσαϊκό πολιτισμών. Αυτή η διαφορετικότητα λοιπόν, είναι η βάση πάνω στην οποία χρειάζεται να πατήσει το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, αλλά, όχι μόνο αυτό, και να την αναδείξει!

Μόνο ενωμένοι μέσα από την ποικιλομορφία μας μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας  για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον, για την πράσινη μετάβαση, και για κάθε άλλη μετάβαση”.

Πλαίσιο

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus που εγκαινιάστηκε από την πρόεδρο κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2020, σχεδίασαν από κοινού χιλιάδες άτομα και οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο.

 

YouTube player

 

 

Το ζήτημα της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων φέρνει στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Αλέξης Γεωργούλης

Το ζήτημα της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων φέρνει στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Αλέξης Γεωργούλης

Καίρια παρέμβαση πραγματοποίησε χθες ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της εισηγητικής έκθεσης για την «Εφαρμογή της νέας ατζέντας για τον πολιτισμό και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Διεθνείς Πολιτιστικές Σχέσεις», με αφορμή το ουσιαστικό ζήτημα που έχει προκύψει στην Ελλάδα, για την κύρωση της σύμβασης που αφορά σε ιδιωτική συλλογή αποτελούμενη συνολικά από 161 αρχαιότητες του κυκλαδικού πολιτισμού.

Χθες, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, συναντήθηκαν στην Επιτροπή Πολιτισμού, οι Σκιώδεις εισηγητές/τριες της Έκθεσης, για την «Εφαρμογή της νέας ατζέντας για τον πολιτισμό και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Διεθνείς Πολιτιστικές Σχέσεις». Στη συνάντηση η εκπρόσωπος της Τσεχικής Προεδρίας Yvona Havel, η οποία προεδρεύει της αρμόδιας για τον πολιτισμό Επιτροπής του Συμβουλίου, παρουσίασε τις δράσεις της Προεδρίας και το περιεχόμενου του Σχεδίου Εργασίας για τον Πολιτισμό που αφορά στην επόμενη τετραετία και που βρίσκεται σε φάση διαπραγματεύσεων, μέχρι να καταλήξει στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού, τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Ο Αλέξης Γεωργούλης, εκπροσωπώντας την πολιτική ομάδα της Αριστεράς, στην παρέμβασή του ρώτησε αρχικά την κυρία Havel, αν η Επιτροπή του Συμβουλίου για τον πολιτισμό έχει περιλάβει στον προγραμματισμό δράσεις για το θέμα του παράνομου εμπορίου αντικειμένων, που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά. Εξήγησε ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, υπάρχει έντονο το πρόβλημα της αρχαιοκαπηλίας και ανέφερε την πρόσφατη συζήτηση στην ελληνική Βουλή με αφορμή μια ιδιωτική συλλογή 161 έργων Κυκλαδικής τέχνης, που βρίσκεται εκτός Ελλάδας και προφανώς έχει δημιουργηθεί παράνομα.

Ο Αλέξης Γεωργούλης, υποστήριξε ότι το Συμβούλιο πρέπει να ενδιαφερθεί για αυτά τα θέματα, γιατί αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Τα αρχαιολογικά ευρήματα πχ. της Ελλάδας αποτελούν φυσικά ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και κατ’επέκταση ευρωπαϊκή.

Με τον ευρωβουλευτή της Αριστεράς, συμφώνησε και η Εισηγήτρια της Έκθεσης Εφαρμογής, Salima Yenbou (Renew). Είπε εμφατικά ότι τα έργα πολιτισμού κάθε κράτους μέλους αποτελούν τμήμα της ενιαίας ευρωπαϊκής κληρονομιάς, συνεπώς, οφείλει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στα ευρωπαϊκά όργανα το σύγχρονο παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων.

Η εκπρόσωπος της Τσεχικής Προεδρίας, ενώ αρχικά ανέφερε ότι τα θέματα αυτά αφορούν μόνο τα κράτη μέλη, στο τέλος συμφώνησε ότι το παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων εμπίπτει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως κάθε είδους εμπόριο, και άρα θα μπορούσε να συνταχθεί σχετική Οδηγία, σύμφωνα με την παρέμβαση του Αλέξη Γεωργούλη.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Επιτροπή Πολιτισμού: Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η χρηματοδοτική ενίσχυση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αλέξη Γεωργούλη

Ο  Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (European Left), τοποθετήθηκε σήμερα Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022, στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   αναφορικά με το θέμα του “Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2023”.

Ο Αλέξης Γεωργούλης τοποθετήθηκε ως προς το εισηγητικό κείμενο, στα παρακάτω σημεία:

– Για την στήριξη των δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων που έχουν πληγεί από την πανδημία Covid-19 ανέφερε ότι “είναι κατεπείγουσα ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία για τους σπουδαστές, τους καλλιτέχνες, τους δημοσιογράφους και τις ΜΚΟ”,  ενώ σημείωσε  ότι “η υποστήριξή μας πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους καλλιτέχνες, σπουδαστές, δημοσιογράφους και ΜΚΟ που επλήγησαν από τον πόλεμο” και όχι μόνο στους Ουκρανούς.

– Για το ευρωπαϊκό έτος νεολαίας 2022, τάχθηκε υπέρ της ανάγκης για μία μακροπρόθεσμη παρακαταθήκη  και συμπλήρωσε ότι “πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να το επεκτείνουμε και να έχουμε και το 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων νεολαίας κοινωνικού χαρακτήρα, που δεν ήταν δυνατές κατά τη διάρκεια του COVID-19, αλλά είναι τόσο σημαντικό για τη Νεολαία”.

– Για το πρόγραμμα Erasmus+ 2023, σημείωσε την ανάγκη για αύξηση των κονδυλίων και υπογράμμισε ότι απαιτείται η ενίσχυση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού του προγράμματος.
Σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας ο ευρωβουλευτής σχολίασε το  “όσον αφορά το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, δεν συμφωνώ με τη στόχευση οποιασδήποτε μείωσης του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επανεξέτασης του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Ταμείου συνολικά προκειμένου να επιτύχουμε αύξηση ή τουλάχιστον ίσο προϋπολογισμό για τη Δημιουργική Ευρώπη το 2023.
Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια εξειδικευμένη προϋπολογιστική κατηγορία εστιάζοντας στην κυριολεξία στην ανάσταση των παραστατικών τεχνών και στον τομέα των ζωντανών παραστάσεων, που είχε το ισχυρότερο και βαθύτερο πλήγμα από την πανδημία.
Συνολικά, οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς θα έπρεπε να έχουν τέτοια υποστήριξη που θα βοηθούσε στην επίτευξη των επιπέδων ανάπτυξης που θα επιτύγχαναν εάν το επέτρεπε η πανδημία”.

– Στην παράγραφο πέντε (5)του εισηγητικού κειμένου δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση της  παραπληροφόρησης, ως προς αυτό το σκέλος ο Αλέξης Γεωργούλης επισημαίνει:  “Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την ελευθερία της έκφρασης. Ταυτόχρονα, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα πώς και πού δαπανάται αυτή η στήριξη. Θέλω να πω, πρέπει να ορίσουμε πώς να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση. Γιατί διαφορετικά, περισσότερα χρήματα ή περισσότερες ενέργειες και σχέδια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερη παραπληροφόρηση. Γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει, με κάποιο τρόπο, να ορίσουμε πώς θα καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση”.

Τέλος τάχθηκε υπέρ της αύξησης της χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

YouTube player
Συγγραφείς και σκηνοθέτες ευρωπαϊκών ταινιών και τηλεοπτικής μυθοπλασίας (2015-2020)

Συγγραφείς και σκηνοθέτες ευρωπαϊκών ταινιών και τηλεοπτικής μυθοπλασίας (2015-2020)

Πώς αντιμετωπίζεται ο Δημιουργικός Τομέας στην Ευρώπη; Σε ποιο βαθμό αλληλεπικαλύπτονται οι δημιουργοί ταινιών και οι δημιουργοί τηλεοπτικών ταινιών φαντασίας; Αυτή η νέα έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, εστιάζει σε σεναριογράφους και σκηνοθέτες θεατρικών ταινιών και ταινιών τηλεοπτικής φαντασίας που κυκλοφόρησαν μεταξύ 2015 και 2020.

Η μελέτη περιέχει πληθώρα στατιστικών στοιχείων τα οποία απαντούν στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί, όπως:

Διάγραμμα: Σε ποιο βαθμό αλληλεπικαλύπτονται οι δημιουργοί ταινιών και τηλεοπτικών μυθοπλασιών;

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη Μελέτη εδώ. 

 

Διεθνής Ένωση Κινηματογράφου – Ετήσια Έκθεσή για το 2022: Βασικές κινηματογραφικές τάσεις στις 39 περιοχές που αντιπροσωπεύει η ένωση

Διεθνής Ένωση Κινηματογράφου – Ετήσια Έκθεσή για το 2022: Βασικές κινηματογραφικές τάσεις στις 39 περιοχές που αντιπροσωπεύει η ένωση

Η Διεθνής Ένωση Κινηματογράφου (UNIC), ο ευρωπαϊκός εμπορικός όμιλος κινηματογράφου, δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για το 2022, εξετάζοντας τις βασικές κινηματογραφικές τάσεις στις 39 περιοχές που αντιπροσωπεύει η ένωση.

Η έκθεση – την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ – παρέχει μια εις βάθος εξέταση των πρόσφατων τάσεων και εξελίξεων στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία, μια από τις πιο ποικιλόμορφες, καινοτόμες και δυναμικές στον κόσμο.

Έχοντας αντιμετωπίσει τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις της πανδημίας COVID, το 2021 οι κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο άρχισαν να κινούνται γρήγορα στον δρόμο προς την ανάκαμψη. Οι εισαγωγές ευρωπαϊκών κινηματογράφων αυξήθηκαν κατά 36,4% το 2021. Τα έσοδα έφτασαν τα 3,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο ΕΕ – συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου – πωλήθηκαν σχεδόν 400 εκατομμύρια εισιτήρια στους κινηματογράφους, αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ – αύξηση 31,1% και 38,4% αντίστοιχα. Όλα αυτά ενώ οι κινηματογράφοι παρέμειναν κλειστοί τους πρώτους έξι μήνες του έτους και λειτουργούσαν για τους υπόλοιπους με περιορισμένη πληρότητα ή/και πρόσθετους περιορισμούς.

Εντός της μελέτης περιλαμβάνεται πληθώρα στοιχείων όπως το ακόλουθα διάγραμμα:

Διάγραμμα: Εισιτήρια Κινηματογράφων σε όλη την Ευρώπη (2000-2021)

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της Μελέτης εδώ.

UNESCO: Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς κατά τον COVID-19: Μία άποψη του οικονομικού αντίκτυπου

UNESCO: Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς κατά τον COVID-19: Μία άποψη του οικονομικού αντίκτυπου

Η UNESCO πραγματοποίησε μελέτη σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στου Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς.

Καμία γωνιά του πλανήτη μας δεν έχει μείνει ανέγγιχτη από την κρίση του COVID-19. Ο ίδιος ο ιός έχει κοστίσει πολλές ζωές και τα lockdown που βιώνουν πολλές χώρες έχουν καταστρέψει θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι δύσκολο να προβλεφθεί και να μετρηθεί. Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες ήταν από τους πρώτους τομείς που έκλεισαν τις πόρτες τους και θα είναι από τους τελευταίους που θα ανοίξουν ξανά. 

Μεγάλα τμήματα του τομέα εξαρτώνται από την ανθρώπινη συνάθροιση. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες που βασίζονται σε χώρους, όπως το θέατρο, η ζωντανή μουσική, τα φεστιβάλ, οι κινηματογράφοι και τα μουσεία, έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά. Σε όλο τον κόσμο, τα μέσα διαβίωσης των εργαζομένων σε διαφορετικούς τομείς έχουν επηρεαστεί βαθιά από τα lockdown και τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης. Το δημιουργικό οικοσύστημα, το οποίο συνδυάζει μια χούφτα πολυεθνικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων με ένα πλήθος ανεξάρτητων δημιουργικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απασχολεί ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των εργαζομένων. 

Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες για τα προς το ζην. Ωστόσο, η συχνά επισφαλής (ή μη συμβατική) φύση της δουλειάς τους έχει κάνει τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού ιδιαίτερα ευάλωτους στους οικονομικούς κλυδωνισμούς που έχει προκαλέσει η πανδημία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Παρά τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ορισμένα ευρήματα είναι σαφή όταν εξετάζουμε τα διεθνή στοιχεία: 

 • Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες που εξαρτώνται περισσότερο από τη φυσική παρουσία του κοινού έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες σε σχετικούς όρους, σε πολλά διαφορετικά εθνικά πλαίσια. 
 • Μελέτες σε επίπεδο χώρας αναφέρουν μια συνολική πτώση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών το 2020. 
 • Οι επιδόσεις των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών σε διάφορες χώρες είναι επίσης σταθερά χειρότερες από τις συνολικές επιδόσεις. 
 • Οι απώλειες εσόδων των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών το 2020 κυμαίνονταν μεταξύ περίπου 20 και 40% σε διάφορες χώρες.
 • Η τύχη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών σε διαφορετικές περιοχές φαίνεται να συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες στο σύνολό τους αντιμετώπισαν την πανδημία. Οι μεγαλύτερες απόλυτες μειώσεις στην οικονομική συνεισφορά των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών έχουν παρατηρηθεί σε μεγαλουπόλεις και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αυτές οι βιομηχανίες είναι πολύ συγκεντρωμένες.
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν βιώσει υψηλότερα επίπεδα απώλειας εισοδήματος και ανεργίας από άλλες κατηγορίες πολιτιστικών και δημιουργικοί εργαζόμενοι.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της μελέτης εδώ.