Μελέτη ΟΟΣΑ – Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών

Μελέτη ΟΟΣΑ – Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών

Πρόκειται για μελέτη του ΟΟΣΑ για τις πολιτικές στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19, συγκριτικά μεταξύ διαφορετικών χωρών με τίτλο: Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors

Ο πολιτισμός είναι ο πρώτος τομέας που χτυπήθηκε από τον COVID-19 και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.

Σε όλες τις χώρες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, υιοθετήθηκαν πολιτικές και μέτρα στήριξης του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων (ΔΠΤ) συνολικά. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες λήφθηκαν μέτρα για καλύτερους όρους δανείων, εισοδηματική στήριξη και ευέλικτους μηχανισμούς ανακούφισης από οικονομικές και διοικητικές υποχρεώσεις.

Στην συγκεκριμένη μελέτη του ΟΟΣΑ περιλαμβάνεται μια συγκριτική προσέγγιση των διαφορετικών πολιτικών που υιοθετήθηκαν μεταξύ διαφορετικών χωρών. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας της μελέτης, όπου στις στήλες του πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες μέτρων και πολιτικών που υιοθετήθηκαν και στις γραμμές του πίνακα, παρουσιάζονται οι διαφορετικές χώρες υπό μελέτη.

Ο πίνακας διατίθεται εδώ.

Συνοπτικό υλικό για τη μελέτη διατίθεται εδώ.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης διατίθεται εδώ (σε ενιαίο αρχείο pdf).

Πρωτοβουλία Γεωργούλη – 104 Ευρωβουλευτές – Στηρίξτε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ανάκαμψη

Πρωτοβουλία Γεωργούλη – 104 Ευρωβουλευτές – Στηρίξτε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ανάκαμψη

Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Γεωργούλη για την στήριξη του πολιτισμού

Πρωτοβουλία για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, μετά το χτύπημα που επέφερε η πανδημία COVID-19 στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς το 2020, ανέπτυξε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ, την οποία συνυπογράφουν εκατόν τρεις (103) ευρωβουλευτές και από τις έξι (6) πολιτικές ομάδες.

Με την ανοιχτή επιστολή τους προς τους αρχηγούς των κρατών της ΕΕ, τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού, οι εκατόν τέσσερις (104) ευρωβουλευτές ζητούν να αναλάβουν την ευθύνη της στήριξης του πολιτισμού τόσο στις χώρες τους όσο και πανευρωπαϊκά, μετά από το ηχηρό μήνυμα που έδωσε το Ευρωκοινοβούλιο με το Ψήφισμα για την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης για δέσμευση του 2%  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέρ του πολιτισμού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε μετά από διαβούλευση με ευρωπαϊκούς φορείς και σε ανταπόκριση προηγούμενης επιστολής της Culture Action Europe εκ μέρους 110 ευρωπαϊκών φορέων για έκκληση στήριξης για τον πολιτισμό (εδώ).

Η επιστολή αναλυτικά:


Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

600 εκ. ευρώ επιπλέον για το Creative Europe και 22 δισ. ευρώ επιπλέον για το Erasmus+

Έπειτα από αγώνα και εντατικές διαπραγματεύσεις, που διήρκησαν 10 εβδομάδες, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει αύξηση ύψους 16 δισ. ευρώ για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Σημαντική εξέλιξη, η αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα υψίστης σημασίας για την στήριξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των Δημιουργικών Πολιτιστικών Τομέων όπως η Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe), το Erasmus+, ο Ορίζων (Horizon) και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και την τελευταία στιγμή της διαπραγμάτευσης, ήταν υπό συζήτηση η περικοπή αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο, τελικά, για το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίστηκε το ισοδύναμο ενός επιπλέον έτους χρηματοδότησης. Επίσης, το ΕΚ διασφάλισε τη συνέχιση της αύξησης της χρηματοδότησης της έρευνας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ψήφισμα για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, βασικό αίτημα του ΕΚ ήταν ο διπλασιασμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, όπως και η στήριξη, μέσα από δημιουργικά προγράμματα, του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα.

Το σχέδιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ και την Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει, σε επόμενο στάδιο, να εγκριθεί από το Συμβούλιο, καθώς, επίσης, να λάβει τη στήριξη του Προέδρου του Κοινοβουλίου και των επικεφαλής των ομάδων. Στη συνέχεια, θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας στην επιτροπή Προϋπολογισμών και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει την ορθή χρηματοδότηση των προγραμμάτων τα οποία ενισχύουν την έρευνα, τις ευρωπαϊκές αξίες και τον πολιτισμό.

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Πρόκειται για την από 28.10.2020 απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2020)7596 final. Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Με το συγκεκριμένο μέτρο επιδοτούνται μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσό μεταξύ 10.000 – 200.000 ευρώ για στήριξη του κεφαλαίου τους. Η επιδότηση αφορά στο 50% του κόστους δαπανών συγκεκριμένων κατηγοριών που κατέβαλαν οι δικαιούχοι το 2019. Σύμφωνα με την απόφαση εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν συνολικά από 35 μέχρι 750 επιχειρήσεις.

Στους σκοπούς του μέτρου περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό το βάρος των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα του πολιτισμού. Ως απώτερος σκοπός επίσης αναφέρεται η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προώθηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης της Αθήνας.

Το μέτρο περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Αθηναίων στα εξής αντικείμενα:

1. δραστηριότητες προβολής ταινιών

2. υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

3. παραστατικών τεχνών

4. υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για παραστατικές τέχνες

5. καλλιτεχνική δημιουργία

6. λειτουργία εγκαταστάσεων τέχνης

7. δραστηριότητες μουσείων

8. λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων χώρων επισκέψεως

9. δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και διατήρησης φύσης

10. υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων

11. άλλες δραστηριότητες που δεν αναφέρονται ανωτέρω

Η ενίσχυση θα δοθεί όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου του 2021.

Η διαδικασία είναι ακόμα στο αρχικό στάδιο, καθώς μόλις έχει δοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους φορείς athensib.gr και efepae.gr.

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ καθώς επίσης και αμέσως παρακάτω.


Erasmus+ Βασικές Πληροφορίες

Erasmus+ Βασικές Πληροφορίες

Erasmus+
Βασικές πληροφορίες

 

Τι είναι το Erasmus+ και πώς λειτουργεί; 

Το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα χρηματοδοτικό σχήμα το οποίο στηρίζει δραστηριότητες στα πεδία της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Νεολαίας και Αθλητισμού. 

Το Πρόγραμμα δομείται σε τρεις κύριες δράσεις “Key Actions” και δύο επιπρόσθετες δράσεις. Η διαχείριση των δράσεων γίνεται αφ’ ενός σε εθνικό επίπεδο, μέσω των Εθνικών Γραφείων (National Agencies) και αφ’ ετέρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του ΕACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Οι δράσεις του Erasmus+ που διαχειρίζεται το EACEA είναι: 

 • Κύρια Δράση 1 (Key Action 1): Κινητικότητα (Mobility). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Κύρια Δράση 2 (Key Action 2): Συνεργασία (Cooperation). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Κύρια Δράση 3 (Key Action 3): Πολιτική (Policy). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Jean Monnet Δράσεις. Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Δράσεις για τον Αθλητισμό. Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Χρηματοδοτήσεις. Για περισσότερα κλικ εδώ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε συνολική παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

 

 

 

BECA – Special Committee on Beating Cancer

Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου

(BECA – Special Committee on Beating Cancer)

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μπορεί να δημιουργεί Ειδικές Επιτροπές προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε ειδικά θέματα.

Στις 17/6/2020 το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε με 651 ψήφους υπέρ, 28 κατά, και 8 αποχές, να δημιουργήσει την Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου – BECA (Special Committee on Beating Cancer).

Στόχο της BECA αποτελεί επίσης η διασφάλιση της στενής διασύνδεσης με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο στο μελλοντικό πρόγραμμα Horizon.

Περαιτέρω, η BECA αποσκοπεί στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει συγκεκριμένη δράση και να δημιουργήσει νομοθεσία και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και καταπολέμηση του καρκίνου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των σκοπών της BECA εντάσσεται και η διερεύνηση των καλύτερων δυνατών τρόπων για να υποστηριχθεί η έρευνα, διασφαλίζοντας τη στενή σύνδεση του αντικειμένου με πρόγραμμα Horizon.

Η καταστατική συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου έλαβε χώρα στις 23/9, ώστε να ξεκινήσει τη δράση της.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Μείνετε συντονισμένοι για τα νέα της Ειδικής Επιτροπής για τον Καρκίνο.

Συνάντηση του Αλ. Γεωργούλη στα πλαίσια του πολιτιστικού διαλόγου με τους ιθαγενείς Arhuaco

Συνάντηση του Αλ. Γεωργούλη στα πλαίσια του πολιτιστικού διαλόγου με τους ιθαγενείς Arhuaco

Οι ιθαγενείς Arhuaco της Κολομβίας έστειλαν πρόσφατα αντιπροσωπεία για την πρώτη τους επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την παρουσίαση ενός καινοτόμου έργου ηλιακών πάνελ που αναπτύχθηκε μεταξύ της γηγενούς κοινότητας και της GreenWood Energy, μιας εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έδρα την Κολομβία και τον Παναμά, και θυγατρική του Ομίλου Libra. Η Πρωτοβουλία Terra στοχεύει στη δημιουργία ενεργειακά επαρκών και βιώσιμων χωριών για την κοινότητα των Arhuaco με σεβασμό στον τρόπο ζωής των προγόνων τους, ωφελώντας δεκάδες αυτόχθονες οικογένειες.

Οι Arhuaco είναι μία από τις 102 κοινότητες ιθαγενών στην Κολομβία. Έχουν εγκατασταθεί εδώ και αιώνες στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα, ανατολικά της Santa Marta, και είναι οι άμεσοι κληρονόμοι του προκολομβιανού πολιτισμού Tayrona .

«Στην Ελλάδα βρήκαμε σεβασμό»

Μικτές οι σκέψεις των Arhuacos για την πρώτη τους επίσκεψη στην Ελλάδα. Την αντιπροσωπεία των ιθαγενών υποδέχθηκαν οι τοπικές αρχές, μεταξύ των οποίων οι δημοτικές αρχές της Αθήνας, ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, καθώς και πολυάριθμοι διπλωμάτες και καθηγητές. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε σημαντικούς χώρους του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων μνημείων και των αρχαίων πολιτιστικών, θρησκευτικών και φιλοσοφικών κέντρων, όπως η Ακρόπολη, ο Ναός των Δελφών και ο Ναός του Ποσειδώνα.Η επίσκεψη αυτού του προγονικού λαού στο λίκνο του σύγχρονου κόσμου ήταν άκρως συμβολική. Μία από τις κύριες ανησυχίες των Arhuacos είναι ο σεβασμός για τη Γη και τη φύση, την οποία αποκαλούν Μητέρα Γη ή Madre Tierra . Η επίσκεψη στην Ελλάδα επέτρεψε στους Arhuacos να μετρήσουν την τρέχουσα δυναμική του σύγχρονου κόσμου και να αντιπαραβάλουν το όραμά τους με την τρέχουσα κατάστασή του.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφιο με το Πράσινο κίνημα Αλέξη Γεωργούλη όπου μοιράστηκε τις ανησυχίες της για την τρέχουσα κλιματική κατάσταση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ωστόσο, το συμπέρασμα του ιθαγενούς ηγέτη παραμένει αδιαμφισβήτητο. «Από ό,τι είδαμε, η Ευρώπη δεν έχει αυτή την ανησυχία να σώσει τη Μητέρα Γη», αναφέροντας την έλλειψη σαφούς ατζέντας ή το δέλεαρ του κέρδους ως παράγοντες πίσω από αυτήν την κατάσταση.

Γενικά, οι εντυπώσεις των Arhuacos για την εξέλιξη του κόσμου παραμένουν ανησυχητικές. «Οι λεγόμενοι σύγχρονοι πολιτισμοί πιστεύουν ότι έχουν τις λύσεις όταν είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα», δήλωσε, εκφράζοντας τη λύπη του για την έλλειψη προσοχής για τις αυτόχθονες κοινότητες, τους φύλακες του περιβάλλοντος, σε παγκόσμια κλίμακα.

Όταν ρωτήθηκε για ένα μήνυμα που είχε για τον κόσμο, ο Noel Torres επέμεινε στην ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της ανθρωπότητας σχετικά με την αναγκαιότητα προστασίας της Γης. «Ως προγονικοί λαοί, θέλουμε η ανθρωπότητα να συνέλθει, να συνειδητοποιήσει και να γνωρίσει ότι η Μητέρα Γη είναι ένα ζωντανό ον που χρειάζεται τη φροντίδα μας. Δεν μας χρειάζεται, αλλά εμείς τη χρειαζόμαστε. Όλη η τεχνολογία προέρχεται από τη Μητέρα Γη». Για χάρη των μελλοντικών γενεών, ο ηγέτης της Arhuaco καλεί την ανθρωπότητα «να είναι πιο συνεκτική και να έχει μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού της».

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ

Ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό – Συνέντευξη του Αλ. Γεωργούλη στην Brussels Morning

Ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό – Συνέντευξη του Αλ. Γεωργούλη στην Brussels Morning

Διανύοντας την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η προστασία του πολιτισμού, υπό το πρίσμα του χαρακτήρα του ως στοιχείο της ανθρωπότητας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από προκλήσεις.

Οι πρωταρχικοί στόχοι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων αφορούν τις δύο μεγάλες μεταβάσεις, δηλαδή την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, πρέπει να καταλάβουμε ότι για να κατευθύνουμαι τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης προς μία βιώσιμη μορφή πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, επομένως πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας.

Επιπλέον, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση είναι τα μέσα που επιτρέπουν στους λαούς της Ευρώπης να κατευθυνθούν προς τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μέσω της ευαισθητοποίησης όχι μόνο για τα περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και για τις λύσεις και τις νέες πρακτικές. Κατά συνέπεια, ο πολιτισμός είναι ταυτόχρονα ο στόχος και το όχημα της πράσινης μετάβασης και γι’ αυτό το λόγο στο έργο μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάστηκα για την ενσωμάτωση του πολιτισμού στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, καθώς και σε όλους τους ευρωπαϊκούς άξονες προτεραιότητας, καθώς αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό παράγοντας αλλαγής της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Παράλληλα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή απειλούν συνεχώς την πολιτιστική μας κληρονομιά. Τα μνημεία μας, που διήρκεσαν για αιώνες, καθημερινά διαβρώνονται από την όξινη βροχή, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις καταστροφικές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Εάν δεν ενεργήσουμε συντονισμένα και συνεργαζόμενα, η διάβρωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς του σήμερα θα οδηγήσει τελικά στην απώλεια της πολιτιστικής κληρονομιάς της επόμενης γενιάς και, συνεπώς, της ταυτότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργάστηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα που αφορούν την υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζοντας τη σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Όσον αφορά την ψηφιακή μετάβαση, πέρα από τα οφέλη της για την κοινωνία μας, υπάρχει η ανησυχία ότι η τεχνολογία απειλεί να απανθρωποποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Απειλεί επίσης να εξαλείψει την ανθρώπινη δημιουργικότητα ή ακόμα και την ανθρώπινη γνώση. Άλλωστε, για ορισμένους κριτικούς, η ανθρώπινη συμμετοχή στην παραγωγή γνώσης δεν θα είναι απαραίτητη, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη απολύτως ανώτερη στην ταχεία επεξεργασία μεγάλου πλήθους πληροφοριών, παράγοντας, επομένως, τεράστια και χωρίς κόστος πνευματικά έργα, είτε πολιτιστικά όπως τραγούδια, ή επιστημονικής έρευνας.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το μονοπάτι οδηγεί στην απώλεια της ηθικής και της σύνδεσής μας με τα συναισθήματά μας, συμπεριλαμβανομένης της χαράς και των κοινωνικών δεξιοτήτων, θέτοντας τελικά κινδύνους για την ψυχική μας υγεία, συνθήκη που βρίσκεται σε απότομη άνοδο παγκοσμίως. Και ο μόνος τρόπος για να μην διακινδυνεύσουμε την ηθική, τα συναισθήματα, τις κοινωνικές σχέσεις και την ψυχική μας ευημερία, εξακολουθώντας να επωφελούμαστε από την τεχνολογική πρόοδο, είναι μέσω της υποστήριξης και της ενίσχυσης της ανθρωπογενούς κουλτούρας και της πνευματικής μας ανάπτυξης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρώθηκα στην κρατικά κατοχυρωμένη καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή ελευθερία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, καθώς και τη διασφάλιση της ευημερίας των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών εργαζομένων μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ εξασφάλιση ελάχιστων προτύπων όσον αφορά την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, την πρόσβαση στην υγεία, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και το εισόδημα. Σε αντίθετη περίπτωση, αφήνουμε την κουλτούρα των παιδιών μας και την κοινωνία, την ηθική και την ευημερία του μέλλοντός μας να ορίζονται με οποιαδήποτε κριτήρια τεχνητής νοημοσύνης, εκτός του ελέγχου μας. Κυρίως, κατά την άποψή μου, η απόλυτη πρόκληση που ξεπερνά όλες τις άλλες αναφέρεται στην παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση λέγεται ότι φέρνει οφέλη, αλλά συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των απειλών για τον πολιτισμό για διάφορους λόγους. Πρώτον, απειλεί την πολιτιστική πολυμορφία γιατί προωθεί ένα είδος πολιτισμικής ομογενοποίησης και εκσυγχρονισμού, αλλοιώνοντας ήθη, πεποιθήσεις και παραδόσεις, την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά.

Για άλλους, η μετανάστευση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες θέτουν περαιτέρω προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή, που ήδη αμφισβητείται από την παγκόσμια αυξανόμενη κοινωνική βία. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι το κλειδί, η παγκοσμιοποίηση θέτει ένα δόγμα για την πλήρη απελευθέρωση όλων των αγορών, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού, και επομένως αντιμετωπίζοντας τον πολιτισμό απλώς ως τομέα της οικονομίας. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο κρίσιμη από όλες τις προκλήσεις γιατί, αν θεωρούμε μόνο τον πολιτισμό ως ιδιωτικό αγαθό, καταδικάζουμε τον εαυτό μας να χάνει όλα τα άυλα οφέλη του που διαμορφώνουν τις μοναδικές μας ταυτότητες ως άτομα και τη συνοχή των κοινωνιών στις χώρες μας.

Πράγματι, υπάρχουν πτυχές του πολιτισμού που μπορεί να περιλαμβάνονται στην αγορά, αλλά μόνο μέσω της ρύθμισης της αγοράς, όπως η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ή η διεθνής συνεργασία κατά της παράνομης διακίνησης κληρονομιάς και πολιτιστικών αγαθών, ορισμένοι από τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκα ενεργά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρα από αυτό, πρέπει να προστατεύσουμε τον πολιτισμό από τον απόλυτο ανταγωνισμό της αγοράς, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ως ανθρωπότητα, μόνο μαζί προχωράμε παραπέρα και σε καμία περίπτωση ο ένας εναντίον του άλλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις μας ότι ειδικά η βία των νέων θα αυξηθεί απότομα και θα πολλαπλασιαστεί στην κοινωνία των παιδιών μας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να ενισχύσουμε μια κουλτούρα που γεφυρώνει τις διαφορές μας και φέρνει κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησα να αναδείξω τον πολιτισμό όχι ως ιδιωτικό αγαθό, αλλά ως δημόσιο αγαθό με πολιτιστικά δικαιώματα για όλους.

Γιατί αν έχουμε μια κοινωνία όπου δεν έχουν όλοι ίση και ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό, τότε αργά ή γρήγορα θα έρθει μια μέρα που δεν θα έχουμε κοινωνία. Η UNESCO MONDIACULT 2022 ανέδειξε τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό και το ίδιο κάναμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά μας, όπως το ψήφισμα για την Εφαρμογή της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό και τη Στρατηγική της ΕΕ για τις Διεθνείς Πολιτιστικές Σχέσεις.

Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε τα πολιτιστικά μας δικαιώματα και τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό. Αυτή θα είναι η κληρονομιά μας. Χωρίς αυτό, δεν θα υπάρχει κληρονομιά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα οδηγηθούμε σε μια περιβαλλοντικά, ηθικά και ψυχικά βίαιη και απανθρωποποιημένη κοινωνία. Δεν θα υπάρχει καν παγκόσμια ειρήνη. Ο πολιτισμός είναι το κλειδί. Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσω να εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον πολιτισμό που είναι για εμάς. Για τα Παιδιά μας. Για όλους.

#Culture4Society

#Culture4Peace

#Culture4All

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ

Ο Ευρωβουλευτής κ. Αλέξης Γεωργούλης Καλεί την Επιτροπή να Δράσει για την Προστασία των Εργαζομένων στον Πολιτιστικό και Οπτικοακουστικό Τομέα

Ο Ευρωβουλευτής κ. Αλέξης Γεωργούλης Καλεί την Επιτροπή να Δράσει για την Προστασία των Εργαζομένων στον Πολιτιστικό και Οπτικοακουστικό Τομέα

Ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης υπέβαλε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην εφαρμογή της Οδηγίας για επαρκείς μισθούς στην Ελλάδα, ειδικότερα στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργούλη, παρά την προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας που ορίζεται στις 15 Νοεμβρίου 2024, η Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την αναγκαία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους στους προαναφερθέντες τομείς. Αυτή η καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια της εργασίας, τα μισθολογικά πρότυπα και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς.

Ο κ. Γεωργούλης επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της για να πληροί τους στόχους της Οδηγίας, καθώς το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις ανέρχεται μόλις στο 25%, ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ερώτηση του κ. Γεωργούλη καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για την προώθηση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, την επιτάχυνση της κατοχύρωσης συλλογικών συμβάσεων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα.

Η Επιτροπή θα πρέπει να ανταποκριθεί επειγόντως σε αυτήν την πρόκληση, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας.

Ο ευρωβουλευτής ρωτάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για όλα τα παραπάνω.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Ερώτηση περί Συλλογικών Συμβάσεων Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα και στον Πολιτισμό στην Ελλάδα

Αν και η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς είναι στις 15/11/2024, στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει η απαραίτητη κατά την οδηγία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους στον οπτικοακουστικό τομέα και συνολικά στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος στερείται κατοχύρωσης αξιοπρεπούς εργασίας, μισθολογικών προτύπων και κοινωνικής προστασίας. Η εν λόγω καθυστέρηση καθίσταται προβληματική και δεδομένης της μακράς απόστασης μέχρι τον στόχο της οδηγίας για 80% ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις (άρθρο 4, παρ. 2), το οποίο στην Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις 25% και είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, ενώ το υφιστάμενο ασφυκτικό πλαίσιο περιορισμών επί της άσκησης του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και τα διαιωνιζόμενα κανονιστικά κενά στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις λειτουργούν επί μακρόν σε βάρος των εργαζομένων.

Τι μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να διασφαλισθούν:

 • η έγκαιρη και αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαβούλευση για συνδιαμόρφωση των όρων ενσωμάτωσης της οδηγίας (άρθρα 1, 4, 7, 8, 15, 17) στο εθνικό δίκαιο;
 • η ταχύτερη δυνατή κατοχύρωση αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων κατά τους στόχους της οδηγίας και για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό;
 • αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και minimum standards κατά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για την κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2023/2051(INL));

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα ο Αλέξης Γεωργούλης

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα ο Αλέξης Γεωργούλης

Με το Πράσινο Κίνημα θα είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις επικείμενες Ευρωεκλογές ο Αλέξης Γεωργούλης. Ο δραστήριος Έλληνας Ευρωβουλευτής ενώνει τις δυνάμεις του με πράσινο κόμμα της χώρας στη μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την οικολογική – πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας.

Ο Αλέξης Γεωργούλης θα συνεισφέρει τα μέγιστα με την εμπειρία του και το πλούσιο Ευρωκοινοβουλευτικό του έργο, καθώς κατάφερε να αναδειχθεί στην 1η θέση από όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, σε κοινωνική επίδραση, με βάση τη μέτρηση του BCW Influence Index.

Το Πράσινο Κίνημα, εκφράζει την σύγχρονη κυβερνώσα οπτική των “πράσινων πολιτικών”, μακριά από τις περιθωριακές ιδεοληψίες των οικολόγων του παρελθόντος. Με ολοκληρωμένη πρόταση, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Πράσινης Διακυβέρνησης, το οποίο έχει εγκαίρως παρουσιαστεί και βρίσκεται στη διάθεση όλων των πολιτών.

Το Πράσινο Κίνημα υπογραμμίζει ότι οι ευρωεκλογές του Ιουνίου είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες για την Ε.Ε, αλλά και για τη χώρα μας η οποία έχει να εκλέξει “πράσινο” ευρωβουλευτή από το μακρινό 2009.

Οι δηλώσεις του Κώστας Καλογράνη

Αμέσως μετά τη συμφωνία της καθόδου του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη με το Πράσινο Κίνημα, ο επικεφαλής του εκλογικού αγώνα του κόμματος Κώστας Καλογράνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Καλωσορίζουμε τον Έλληνα Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη στην κοινή μας προσπάθεια για να εκπροσωπηθεί ο πράσινος χώρος στην επόμενη Ευρωβουλή. Το σημαντικό έργο του στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου όπου συμμετείχε είναι βασικό εχέγγυο για την ποιοτική μας συνεργασία σε επίπεδο θέσεων και προτάσεων. Ενώ το γεγονός ότι κατάφερε να αναδειχθεί στην 1η θέση από όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, σε κοινωνική επίδραση, με βάση τη μέτρηση του BCW Influence Index, το αποδεικνύει περίτρανα.

Καλή επιτυχία στον κοινό μας αγώνα.”

Ο Αλέξης Γεωργούλης στην Ευρωβουλή (Σύντομο Βιογραφικό)

Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι Έλληνας ηθοποιός, και πολιτικός. Εκλέχθηκε το 2019 ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ανήκε στην πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2023, είναι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.

Στην θητεία του ως Ευρωβουλευτή, ασχολήθηκε κυρίως με θέματα πολιτισμού, νεολαίας και προσβασιμότητας. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού,της Επιτροπής Αναφορών, της Ειδικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου και τις Ειδικής Επιτροπής για Άτομα με Αναπηρίες.

Πρωτοστάτησε στην δημιουργία της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών, μία στρατηγική συμμαχία για τον πολιτισμό, συγκεντρώνοντας υποστήριξη από Ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων. Ανέπτυξε την πρωτοβουλία για την ανάληψη δράσης, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και ειδικά της δυσλεξίας.

Ηγήθηκε της εκστρατείας για την ένταξη του Πολιτισμού στα χαρτοφυλάκια της Κομισιόν, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία ενός αντίστοιχου χαρτοφυλακίου.

Την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 ανέπτυξε έντονη δράση καλώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες να αποδώσουν δίκαια τα έσοδα στους δημιουργούς, λόγω της αύξησης των κερδών κατά τη διάρκεια του lockdown. Οργάνωσε την εκστρατεία για την αφιέρωση του 2% των κονδυλίων ανάκαμψης στον Πολιτισμό, επιτυγχάνοντας τη συγκέντρωση 104 υπογραφών σε επιστολή προς τους αρχηγούς των κρατών μελών. Πάλεψε ενάντια στην προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα Creative Europe, εξασφαλίζοντας τελικά τη διπλασιασμό του.

Παράλληλα, άσκησε έντονη πίεση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα, με έμφαση στο άρθρο 18 για τη διασφάλιση δέουσας και αναλογικής αμοιβής των δημιουργών. Συνέβαλε στη διαμόρφωση του «Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τον Πολιτισμό», επικεντρωμένος στην υποστήριξη των χωρών της ΕΕ που διεκδικούν την πολιτιστική κληρονομιά τους από τρίτες χώρες. Παράλληλα, αφιέρωσε τις δυνάμεις του, στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου για Καλλιτέχνες και Εργαζόμενους στον Πολιτισμό, πρωτοστατώντας στην υποβολή ψηφίσματος για τη διασφάλιση ελάχιστων προτύπων σε όλη την Ευρώπη για τις αμοιβές, την πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη για τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται να συνεχίσει την εργασία για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών τους.

Ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις του COVID-19 στους νέους, διεξάγοντας διαβουλεύσεις με φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, στην Ελλάδα και προωθώντας τροπολογίες στον αντίστοιχο φάκελο, για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, συνέβαλλε στη διαμόρφωση της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα videogames, με στόχο την υποστήριξη ενός σημαντικού τομέα για τους νέους και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους προοπτικής. Ασχολήθηκε με την ανάπτυξη της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό, προάγοντας τροπολογίες που θα συνέβαλαν στην περαιτέρω στήριξη του τομέα, για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των πολιτών.

Ανέλαβε την εκπόνηση του φακέλου για την προστασία των δημοσιογράφων από καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός υποχρεωτικού νομικού πλαισίου για την προστασία τους, σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Παρόλο που το έργο του διεκόπη απότομα λόγω της αποχώρησής του από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, οι προσπάθειές του έθεσαν τις βάσεις για μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα. Την ίδια περίοδο εργάστηκε στον φάκελο για την προστασία της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Μέσω διαβουλεύσεων με την Κοινωνία των Πολιτών και διαπραγματεύσεων με άλλους Ευρωβουλευτές, προσπάθησε να διασφαλίσει τη δημιουργία ενός δεσμευτικού κανονισμού που θα ενισχύει την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης.

Η επιρροή της Ελληνικής Μουσικής στην Ευρωπαϊκή: Ανάλυση ρυθμού, κλιμάκων και οργάνων

Η επιρροή της Ελληνικής Μουσικής στην Ευρωπαϊκή: Ανάλυση ρυθμού, κλιμάκων και οργάνων

Αύριο, 9 Μαρτίου 2024, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο “Οι επιρροές της Ελληνικής Μουσικής στην Ευρωπαϊκή: Ανάλυση ρυθμού, κλιμάκων και οργάνων”. Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, θα λάβει χώρα στις 6:30 μ.μ. στον πολυχώρο Capital.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων – Προθεσμία 16/04/2024

Κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων – Προθεσμία 16/04/2024

Η παρούσα δράση θα υποστηρίξει έργα που θα μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας γραμμένα από συγγραφείς που είναι υπήκοοι – ή κάτοικοι – χωρών της Δημιουργικής Ευρώπης ή αναγνωρίζονται ως μέρος της λογοτεχνικής κληρονομιάς αυτών των χωρών

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτιστικής πολιτικής, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν:

 • ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας και της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων·
 • ενθάρρυνση της μετάφρασης, της δημοσίευσης και της προώθησης έργων μυθοπλασίας γραμμένων σε λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, προκειμένου να αυξηθεί η διανομή τους σε ευρύτερες αγορές στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν·
 • διεύρυνση του κοινού των ευρωπαϊκών βιβλίων, ιδίως των νέων, ενθαρρύνοντάς τους ενεργά να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας·
 • συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του βιβλίου ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων στην αλυσίδα αξίας του βιβλίου- συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοπωλών και των βιβλιοθηκών·
 • προώθηση του επαγγέλαμτος του λογοτεχνικού μεταφραστή και τις αρχές της προβολής, των καλών συνθηκών εργασίας και της δίκαιης αμοιβής του μεταφραστή. Από αυτή την άποψη, οι εκδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το όνομα του μεταφραστή ή των μεταφραστών βρίσκεται στο εκδοθέν βιβλίο, κατά προτίμηση στο εξώφυλλο, καθώς και η γλώσσα πηγής.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Δραστηριότητες μετάφρασης, δημοσίευσης, προώθησης και διανομής καθώς και δραστηριότητες που αφορούν τα θέματα και τις προτεραιότητες που περιγράφονται παραπάνω.

Χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 16 Ιανουαρίου 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2024 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Ιούλιος 2024

Ενημέρωση αιτούντων: Οκτώβριος 2024

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιανουάριος 2025

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο πρότασης εδώ

The Parthenon Marbles are Not a Bilateral Dispute, Says Greek MEP Georgoulis

The Parthenon Marbles are Not a Bilateral Dispute, Says Greek MEP Georgoulis

Greek MEP Alexis Georgoulis has launched a campaign for the return of the Parthenon Marbles to Athens through the Culture Committee of the European Parliament.

The popular Greek actor turned politician is at the forefront of efforts in the Parliament to promote common EU approaches to culture and heritage.

Georgoulis, elected to the European Parliament in 2019, told Greek Reporter that Greece should not view the dispute with the UK as a bilateral issue. Instead, he stresses that the Parthenon and the Acropolis are World Heritage sites and that fact should be central in Athens’s efforts for the reunification of all artifacts stolen or removed from the Holy Rock.

“We should adopt a more holistic approach, highlighting the fact that Acropolis is a world heritage site and a symbol of democracy and make the world understand that this is not a bilateral issue.

“The Acropolis is not just Greece’s cultural heritage. It’s the heritage of Europe and the Western world.”

He said that Greece should appeal to the international community and demand that the ancient monument be reunited with all its original antiquities. “Acropolis’s antiquities should return to the place where they were first made.”

The UK could be more easily persuaded to make the start by handing back the Parthenon Marbles kept at the British Museum if presented with a “world heritage argument.” Others could follow, Georgoulis said.

Acropolis Parthenon
The Acropolis Parthenon. Credit: Gary Bembridge/Wikimedia Commons/CC-BY-2.0

Georgoulis: Ownership of Parthenon Marbles “counterproductive”

The Greek MEP is critical of the legal argument used by Greece and the UK over the ownership of the antiquities. “At this stage, the conflict with the UK over the legality of the acquisition of the Marbles by Lord Elgin is not a priority. Greece should focus on what it wants now.

“I am not saying that the Marbles have not been stolen, but if Greece continues to argue that point, the other side ‘shuts its ears’.”

At this point, negotiation should not focus anymore on blaming but more on reconciling, he says. No matter how the British side acquired the sculptures, the discussion should focus on where the sculptures should be and where the rest of the world can have a better experience and understanding of them, he added.

Georgoulis has been instrumental in “internationalizing” the dispute over the Parthenon Marbles by several initiatives he took in the European Parliament.

Due partly to his efforts, a resolution was adopted recently by the European Parliament which, for the first time, called on the EU to actively support member-states in the negotiating processes about reparations of their cultural and historical heritage.

“This is the first time that parliament demands the presence of the EU in the negotiations between Greece and the UK,” Georgoulis said.

He recalled that the response by the European Commission has been dismissive since it believes that these matters are bilateral disputes, but as he points out “the ball got rolling.”

Article 74 of the Resolution of the European Parliament

“…Recalls how archaeological and cultural heritage constitutes an integral part of the identity of a people; condemns, therefore, the unlawful removal of, and trafficking in, cultural objects; welcomes the efforts undertaken by certain Member States to return cultural works and artifacts to their places of origin as part of their external policy strategy and in order to foster mutual understanding of one another’s cultural heritage, as well as to support the development of autonomous cultural policies in third countries; calls on the Commission and the EEAS to actively support those Member States in their negotiating processes with third countries in a holistic approach and to actively support the efforts of all Member States with regard to the protection and reparations of their cultural and historical heritage, in line with the MONDIACULT 2022 declaration;”.

Georgoulis also pointed out that the MONDIACULT 2022 declaration as agreed by UNESCO calls “for an open and inclusive international dialogue for the return and restitution of cultural property, including illegally exported property, to countries of origin.”

The Greek MEP said that the demand for the return of the Parthenon Marbles was initially made in 1884, but the official request was made by the then-Greek Culture Minister Melina Mercouri in July 1982.

Since then has been little progress, despite recent reports that Greece and the UK may be coming closer to some arrangement.

You can find the original article in the Greek Reporter

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2024-TVONLINE) – Προθεσμία 14/05/2024

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2024-TVONLINE) – Προθεσμία 14/05/2024

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης, την οποία μπορείτε να βρείτε ολόκληρη εδώ, είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, προκειμένου να παράγουν υψηλής ποιότητας έργα προς διάθεση στην ευρεία διεθνή διανομή και, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εκμετάλλευσης στο περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο και δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αυξημένη παραγωγή ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αυξημένο κοινό για ευρωπαϊκά έργα μέσω γραμμικής και μη γραμμικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που προορίζονται για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση, παρουσιάζοντας:

 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων ραδιοτηλεοπτικών φορέων·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης ικανό να προσεγγίσει κοινό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλες στρατηγικές για να διασφαλίσουν μια βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον (ιδίως με τη χρήση οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την προώθηση ανερχόμενων καλλιτεχνών – Προθεσμία 31/01/2024

Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την προώθηση ανερχόμενων καλλιτεχνών – Προθεσμία 31/01/2024

Η παρούσα δράση, την πρόσκληση της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ, αναμένεται να υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στην προώθηση των ανερχόμενων Ευρωπαίων καλλιτεχνών και των έργων τους, στη βελτίωση της διεθνούς προβολής τους και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας της δουλειάς τους. Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του κοινού. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν για να συμβάλουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού, ιδίως σε ότι φορά τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών. Η δράση των Ευρωπαϊκών Πλατφορμών είναι ανοιχτή σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους Πολιτισμός του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα δεν αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα ζητήματα:

 • ένταξη και ποικιλοµορφία, ιδίως η ισορροπία των φύλων
 • πράσινη ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων

Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να αφορούν τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:

 • καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού: ενδυνάμωση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων
 • προώθηση των συνδημιουργικών συμπράξεων: ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ
 • πολιτισμός κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό: οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους

Χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση Πρόσκλησης: 26 Οκτωβρίου 2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2024, 17:00 (Ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024                         

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούνιος – Ιούλιος 2024                            

Υπογραφή σύμβασης: Οκτώβριος 2024

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ

Μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ πρότυπο πρότασης