A. Γεωργούλης: “Χωρίς πραγματικά ελεύθερη συμμετοχή του κοινού, δεν υπάρχει δημοκρατία”

“Είναι σημαντικό, επείγον και καθήκον να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας των πολιτών από SLAPPs γιατί χωρίς πραγματικά ελεύθερη συμμετοχή του κοινού, δεν υπάρχει δημοκρατία”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Αλέξης Γεωργούλης στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή Πολιτισμού ως Εισητηγής του φακέλου “Προστασία των ατόμων που δραστηριοποιούνται στη συμμετοχή του κοινού από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες (“Στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού”)”.

Ο φάκελος στον οποίο είναι εισηγητής ο Ευρωβουλευτής έχει ως στόχο την προστασία τν θυμάτων των SLAPPs σε όλη την Ευρώπη. Η σημασία του θέματος γίνεται αντιληπτή από το γεγονός πω την περίοδο 2010 – 2021 είχαμε 570 υποθέσεις SLAPPs στην Ευρώπη. Το φαινόμενο θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα, ακόμα και τη ζωή των δημοσιογράφων οι οποίοι βιώνουν διάφορες πρακτικές εκφοβισμού όπως και spyware εναντίον δημοσιογράφων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξης Γεωργούλης ανέφερε: “Το κείμενο που μας παραδόθηκε είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται βελτιώσεις για να πετύχουμε την υψηλότερη-δυνατή-προστασία για τους πολίτες. 

Πιο συγκεκριμένα, oι προδήλως αβάσιμες αγωγές είναι εξ ορισμού καταχρηστικές, άρα, χρειάζεται να κρατήσουμε μόνο τον όρο ‘καταχρηστικές’ παντού στο κείμενο.Έτσι θα διασφαλίσουμε σε όλες τις περιπτώσεις προστασία με όλα τα μέτρα που παρέχει η Οδηγία π.χ. απόρριψη σε πρώιμο στάδιο, αποζημίωση, επι-δίκαση εξόδων και άλλα”.  

Η Οδηγία οφείλει να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής ως προς τα Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα και να περιλαμβάνει δημοσιογράφους, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, οργανώσεις, ενώσεις και όλες και όλους που διώκονται λόγω δημόσιας συμμετοχής.

Αν και η Οδηγία περιλαμβάνει την ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και της πληροφόρησης, θα πρέπει να προστεθούν και η ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης, η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελευθερία του συνέρχεσθαι και συν-εταιρίζεσθαι.

Επίσης, ο Ευρωβουλευτής ανέφερε: “Το Βάρος της Απόδειξης να είναι ξεκάθαρα στον ενάγοντα! Θα πρέπει ακόμη να προσέξουμε το αυξανόμενο φαινόμενο SLAPPs εναντίον γυναικών, αλλά και κάθε είδους ευάλωτων-ομάδων.

Οι προτάσεις του εισηγητή συντάχθηκαν αφού ελήφθησαν δεόντως υπόψη τα στοιχεία που προέρχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών:

 • Ο Συνασπισμός κατά των SLAPPs στην Ευρώπη (The Coalition against SLAPPs in Europe)
 • Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International)
 • Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη (Civil Liberties Union for Europe)
 • Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists)
 • Greenpeace International
 • το Ίδρυμα Daphne Caruana Galizia
 • Culture Action Europe
 • News Media Europe

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή:

YouTube player
Ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου

Ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου

Ερώτηση αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης – σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές διαφόρων πολιτικών παρατάξεων – στις 16 Φεβρουαρίου του 2023 με θέμα την “Καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου”.

Η πειρατεία των ζωνταντών αθλητικών μεταδόσεων αποτελεί ένα μείζον θέμα το οποίο απαιτεί άμεση επίλυση, γεγονός το οποίος έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την επίλυσή του. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να εκδόση σύστησα εντός του Προγράμματος Εργασίας 2023.

Στο πλαίσιο αυτό οι Ευρωβουλευτές έθεσαν τρείς ερωτήσεις:

 • Το πρώτο ερώτημα εξετάζει την περίπτωση η Επιτροπή να συμπεριλάβει στη σύστασή της ρήτρα αναθεώρησης που θα ορίζει μια σαφή χρονική περίοδο – για παράδειγμα ένα έτος -, μετά την οποία εάν η σύσταση δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη μείωση της πειρατείας των ζωντανών εκδηλώσεων, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
 • Το δεύτερο ερώτημα αφορά τα κριτήρια που εξετάζονται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της σύστασης και τον υπεύθυνος για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.
 • Το τρίτο ερώτημα αναφέρειται στην πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και αθλητικών βιομηχανιών που επηρεάζονται από την πειρατεία ζωντανού περιεχομένου στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σύστασης;

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Question for written answer E-000507/2023
to the Commission
Rule 138


Tomasz Frankowski (PPE), Geoffroy Didier (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Marcos Ros Sempere (S&D), Hannes Heide (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Theodoros Zagorakis (PPE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Laurence Farreng (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), Axel Voss (PPE)


Subject: Combating online piracy of live content


In its Resolution on Challenges of sports events organisers in the digital environment the European Parliament requested that the European Commission put forward a legislative proposal tackling piracy of live sports broadcasts. Despite the European Parliament’s request, the European Commission has opted for a non-legislative instrument, committing in its 2023 Work Programme to issue a Recommendation to address piracy of live broadcasts.

 1. In this context, will the Commission include in the Recommendation a review clause setting a clear period of time – for instance a year -, after which if the Recommendation does not have a meaningful impact on the reduction of live events’ piracy, the Commission will put forward legislation to tackle this problem?
 2. In addition, what are the criteria under consideration to measure the effectiveness of the Recommendation, and who will be in charge of assessing the concrete outcomes of the Recommendation?
 3. Does the Commission intend to involve representatives of the European cultural and sports industries impacted by the online piracy of live content in the monitoring and assessment of the Recommendation?
Συνέντευξη του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη στο Κόκκινο 105.5 – 15/02/2023

Συνέντευξη του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη στο Κόκκινο 105.5 – 15/02/2023

“Όποιος διαβάσει το άρθρο 16 παρ. 7 (του Συντάγματος)  μπορεί ξεκάθαρα να καταλάβει ότι οι ανώτερες σχολές είναι μία κατηγορία που διαφέρει πάρα πολύ από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε συνέντευξη του στο Κόκκινο 105.5 στις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Ευρωβουλετής τοποθετήθηκε με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό της Ελλάδας εξαιτίας του ΠΔ 85/2022, το οποίο υποβαθμίζει τα διπλώματα των σχολών που αφορούν τον χώρο του θεάματος. 

Τα θέματα τα οποία έθιξε ο Ευρωβουλευτής είναι:

 • η ζωτική σημασία του πολιτισμού για όλους μας
 • η ανάγκη για άμεση αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών
 • η εκπαίδευση στις καλλιτεχνικές σχολές είναι αδιαμφισβήτητα τριτοβάθμια και όχι δευτεροβάθμια
 • ακόμα κι αν γίνουν πανεπιστήμια παραστατικών τεχνών, οι υφιστάμενες καλλιτεχνικές σχολές θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ανώτερες

Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει θίξει το εν λόγω ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των ερωτήσεων που έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ακολουθεί η συνέντευξη του Ευρωβουλευτή:

YouTube player
Α. Γεωργούλης: “Πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία στον πυρήνα της Ευρώπης”

Α. Γεωργούλης: “Πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία στον πυρήνα της Ευρώπης”

Επιμένουμε για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας. Πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία στον πυρήνα της Ευρώπης ώστε να μη διαβρώνεται από κανένα εσωτερικό ή εξωτερικό συμφέρον, για να έχουμε ακλόνητη την εμπιστοσύνη των πολιτών μας, σημείωσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Αλέξης Γεωργούλης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 14 Φεβρουαρίου 2023 στην τοποθέτησή του σχετικά με τη “Δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Στην τοποθέτησή του ο Ευρωβουλευτής τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας η οποία σήμερα είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει τόσο δυνατότητες έρευνας όσο και δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η πληροφόρηση από τρίτα μέρη, όπως δημοσιογράφοι, ΜΚΟ και whistle – blowers, θα πρέπει να προστατεύεται

Το Κοινοβούλιο έκανε έκκληση προς την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο όργανο δεοντολογίας που θα παρακολουθεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν για πρώτη φορά την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τον Σεπτέμβριο του 2021, για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. 

Αυτό το όργανο θα έχει ως στόχο να εγγυηθεί ότι οι δημόσιες αποφάσεις λαμβάνονται «με σκοπό το κοινό καλό και την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ». Θα δημιουργηθεί μέσω διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και θα είναι ανοιχτή σε όλα τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, με εξουσίες έρευνας ή παροχής συμβουλών ανάλογα με το υπό εξέταση ζήτημα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής von der Leyen δεσμεύτηκε τη σύσταση αυτού του είδους οργάνου πριν από την εκλογή της και ανέθεσε στην Αντιπρόεδρο Jourová το καθήκον.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη δημοκρατική τους νομιμοποίηση. 

Οι αρμοδιότητε που θα έχει αυτός ο φορές μεταξύ άλλων θα είναι: 

 • έναρξη ερευνών για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται Επίτροποι, ευρωβουλευτές και προσωπικό των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων, με βάση πληροφορίες από τρίτα μέρη, όπως δημοσιογράφους, ΜΚΟ, καταγγέλλοντες ή τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή – επιτρέποντας την ανωνυμία, εάν χρειάζεται.
 • παροχή συμβουλών σχετικά με κανόνες δεοντολογίας πριν, κατά τη διάρκεια και σε ορισμένες περιπτώσεις μετά τη θητεία·να βοηθήσει την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του ΕΚ στην αξιολόγηση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων πριν από τις ακροάσεις·
 • συνεργασία με τις εθνικές αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς της ΕΕ, όπως η OLAF και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να παρέχει καθοδήγηση, καθώς και να έχει συμμόρφωση και συμβουλευτικό ρόλο με την ικανότητα έκδοσης συστάσεων.

Το ψήφισμα προτείνει να  ενισχυθούν οι διαδικασίες κυρώσεων στο Κοινοβούλιο χωρίς καθυστέρηση, εν αναμονή της σύστασης ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας, επισημαίνοντας τη συμβουλή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΚ.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή:

YouTube player
Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Στόχος της δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας παγκοσμίως, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, προκειμένου να παράγουν υψηλής ποιότητας έργα τα οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αύξηση της παραγωγής ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αύξηση του κοινού των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που στοχεύσουν στην:

 • συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία η οποία απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι αιτούντες θα πρέπει να παρουσιάσουν επαρκείς στρατηγικές για να εξασφαλίσουν μια πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανία (ιδίως μέσω της χρήσης οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο

Οδηγός προς αιτούντες

Ανάπτυξη κοινού και κινηματογραφική εκπαίδευση (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Ανάπτυξη κοινού και κινηματογραφική εκπαίδευση (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Η παρούσα χρηματοδότηση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, υπάγεται στο πρόγραμμα Δημιουργική ευρώπη. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και αύξηση της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά
 • Ενίσχυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για καινοτόμα έργα ανάπτυξης κοινού και κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων
 • Αύξηση του πανευρωπαϊκού αντικτύπου και της προσέγγισης του κοινού
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης παγκοσμίως

Περιγραφή των δραστηριοτήτων

Έργα που διασφαλίζουν την πανευρωπαϊκή συνεργασία και την καινοτομία, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στόχο:

– αύξηση του ενδιαφέροντος και της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά

– αύξηση του πανευρωπαϊκού αντίκτυπου και της προσέγγισης κοινού

– προώθηση και αύξηση της συμβολής των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων στην ανάπτυξη του κοινού, την κινηματογραφική εκπαίδευση και τον κινηματογραφικό γραμματισμό.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2022 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Αύγουστος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Σεπτέμβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο Πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Πολιτική προώθησης και συνεργασίας για την υποστήριξη της δημιουργικότητας

Πολιτική προώθησης και συνεργασίας για την υποστήριξη της δημιουργικότητας

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (CCI) και οι τομείς βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργικής οικονομίας και αποτελούν καταλύτη για την επίτευξη της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ωστόσο, για να ανθίσουν αυτοί οι τομείς και να καλλιεργηθεί η ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, είναι απαραίτητα ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής που προάγουν τον πολιτισμό ως κοινό δημόσιο αγαθό. 

Ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργικής οικονομίας και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτιστικές βιομηχανίες βασίζονται στη δημιουργικότητα και την καινοτομία και αντιπροσωπεύουν το 3,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 6,2% της συνολικής απασχόλησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημιουργικοί τομείς, όπως ο αυξημένος ρόλος του ψηφιακού περιβάλλοντος, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19, η πρόσβαση σε δίκαιες αποδοχές και οι επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων, απαιτείται μια ισχυρή, αφοσιωμένη πολιτική απάντηση με βάση την ένταξη και τη συμμετοχή για την παροχή βιώσιμων λύσεων. 

Οι ΠΔΤ λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. Ο πολιτιστικός τομέας είναι συχνά διασκορπισμένος και λειτουργεί ανεπίσημα – αυτή η πτυχή είναι ακόμη πιο εμφανής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, τα ιδρύματα που ρυθμίζουν τον τομέα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και πρέπει να συμβιβάσουν πολλούς ενδιαφερόμενους με διαφορετικά συμφέροντα. 

Η μάθηση Peer-to-peer  είναι βασικό στοιχείο, καθώς διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης και πληροφοριών και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε χώρες που επιδιώκουν να επεξεργαστούν ή να αναθεωρήσουν πολιτικές και ρυθμιστικούς μηχανισμούς για τη δημιουργικότητα. Παράλληλα επιτρέπει συμμετοχικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής και, μακροπρόθεσμα, οδηγεί στη θέσπιση ισχυρών και ενημερωμένων στρατηγικών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Οι συνέργειες και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία άνοιξαν τον διβιομηχανικό διάλογο και δημιούργησαν γέφυρες μεταξύ των ΠΔΤ και της υπόλοιπης οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η μάθηση Peer-to-peer έχει επίσης αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση των διπλωματικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών και έχει υποστηρίξει την επέκταση των περιφερειακών αγορών για πολιτιστικά και δημιουργικά προϊόντα και υπηρεσίες. 


Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Αλέξης Γεωργούλης: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των καλλιτεχνικών σπουδών στην ΕΕ

Αλέξης Γεωργούλης: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των καλλιτεχνικών σπουδών στην ΕΕ

Δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Αλέξης Γεωργούλης, σε συνέχεια των δηλώσεών του για τα ακαδημαϊκά και εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των κινητοποιήσεων που έχουνε γίνει στη χώρα μας, με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022.

Η πρώτη ερώτηση με θέμα “Περί ένταξης των καλλιτεχνικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων στη νομοθεσία της ΕΕ” αφορά τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη ως προς την μεταχείριση των καλλιτεχνών (ορισμένα κράτη τους αναγνωρίζουν ως απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ άλλα απλώς ως απόφοιτους λυκείου), γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται τρία καίρια ερωτήματα σχετικά:
-με την αναγνώριση ή μη των καλλιτεχνικών σπουδών ως Τριτοβάθμια εκπαίδευση,

 • με τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή με σκοπό την ίση αντιμετώπιση όλων των καλλιτεχνών από τα κράτη μέλη της ΕΕ
 • με το εαν το ζήτημα της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των καλλιτεχνικών σπουδών θα ενταχθεί στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

Η δεύτερη ερώτηση με θέματα “Περί ένταξης των καλλιτεχνικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων στη νομοθεσία της ΕΕ” αφορά την ισότιμη αναγνώριση των καλλιτεχνικών σπουδών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ελεύθερη εγκατάσταση, παροχή υπηρεσιών και άρση των εμποδίων της ελεύθερης κινητικότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό οι ερωτήσεις που τέθηκαν προς την Επιτροπή τόνιζαν

 • την ανάγκη για διαδικασίες για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων των καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον Πολιτισμό σε όλα τα ΚΜ,
 • την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση και την ένταξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον Πολιτισμό στην Οδηγία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Αναλυτικά οι Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Αλέξης Γεωργούλης (The Left)
Θέμα: Περί Αναγνώρισης Καλλιτεχνικών Σπουδών ως Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Άνισης Μεταχείρισης

Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στα κράτη μέλη για τις σπουδές και τα επαγγελματικά προσόντα των καλλιτεχνών, γεγονός το οποίο δημιουργεί εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ΕΕ, αλλά και άνιση μεταχείρισή τους, καθώς πλέον υπάρχουν χώρες όπου οι πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών θεωρούνται απόφοιτοι λυκείου και δεν αναγνωρίζονται τα επιπλέον χρόνια σπουδών που έχουν ολοκληρώσει, ενώ σε άλλες χώρες οι πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών αναγνωρίζονται ως Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, η αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και επαγγελματικών προσόντων και των καλλιτεχνών με ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των κρατών – μελών αποτελεί αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης ως το 2025 και συγκεκριμένα της πρώτης προτεραιότητας περί συμπεριληπτικής και συνδεδεμένης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ερωτάται η Επιτροπή:

 1. Αναγνωρίζονται ή δεν αναγνωρίζονται οι καλλιτεχνικές σπουδές ως Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
 2. Σκοπεύει να προβεί σε Σύσταση ή άλλη ενέργεια αναγνώρισης των καλλιτεχνικών σπουδών ως Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφευχθεί η άνιση μεταχείριση των σπουδαστών;
 3. Σκοπεύει να εντάξει το θέμα της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των καλλιτεχνικών σπουδών στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Αλέξης Γεωργούλης (The Left)
Θέμα: Περί ένταξης των καλλιτεχνικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων στη νομοθεσία της ΕΕ

Για την ελεύθερη εγκατάσταση, παροχή υπηρεσιών και άρση των εμποδίων της ελεύθερης κινητικότητας των πολιτών στην ΕΕ απαιτείται η προώθηση της εναρμόνισης και αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών, των πτυχίων και τίτλων απόκτησης προσόντων που χορηγούνται εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο.
‘Ενας από τους κλάδους όπου το ζήτημα της αναγνώρισης παραμένει σε χρόνια εκκρεμότητα είναι αυτός των καλλιτεχνικών σπουδών. Ωστόσο, αναμφισβήτητα οι καλλιτέχνες είναι επαγγελματίες και τα προσόντα τους, τόσο τα ακαδημαϊκά όσο και τα επαγγελματικά, θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα συναφή νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπεύει η Επιτροπή:

 1. να προωθήσει τις διαδικασίες για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων των καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον Πολιτισμό σε όλα τα ΚΜ, σύμφωνα και με το Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων;
 2. να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων – 2023, προκειμένου να διευθετήσει οριστικά την επιτακτική πλέον ανάγκη για αμοιβαία αναγνώριση των καλλιτεχνικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών – μελών;
 3. να εντάξει τους καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον πολιτισμό στην Οδηγία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, ή σε άλλο νομικό κείμενο της Ένωσης;
UNESCO – Διανομή εσόδων και μετασχηματισμός στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής

UNESCO – Διανομή εσόδων και μετασχηματισμός στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής

Η μελέτη με τίτλο Διανομή εσόδων και μετασχηματισμός στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής πραγματοποιήθηκε από την UNESCO και δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι προοπτικές για την ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων είναι μια σειρά ενημερωτικών πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώσουν και να εμπνεύσουν συζητήσεις μεταξύ των Μερών της Σύμβασης του 2005 για την Προστασία και την Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων. Στόχος είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τις αναδυόμενες τάσεις στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. 

Ενώ οι κάτοχοι μουσικών δικαιωμάτων αμείβονται συλλογικά περισσότερο από ποτέ, η (ανα)κατανομή των εσόδων στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής παραμένει εξαιρετικά άνιση και αδιαφανής. Όταν η πανδημία του COVID-19 περιόρισε τις ευκαιρίες ζωντανών εμφανίσεων, κατέστη σαφές ότι παρά την επιτυχία της ροής μουσικής, η μεγάλη πλειονότητα των καλλιτεχνών εξακολουθεί να μην μπορεί να βασιστεί μόνο στα ψηφιακά έσοδα για να βγάλει τα προς το ζην. 

Αυτή η σύνοψη πολιτικής παρέχει μια κριτική επισκόπηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θέτουν τα διαφορετικά συστήματα κατανομής εσόδων για τους κύριους ενδιαφερόμενους του τομέα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, συνθετών, δισκογραφικών και διανομέων, ενώ προσδιορίζει επίσης πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων γενικότερα. 

Βασιζόμενο σε δευτερογενή έρευνα και συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με διάφορους εμπειρογνώμονες του κλάδου, ρίχνει φως σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες που χρησιμεύουν στη βελτίωση της ποικιλομορφίας στον τομέα, συνοψίζει τις κύριες τάσεις που παρατηρούνται και προσφέρει προοπτικές για να διασφαλιστεί ότι ο κλάδος λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο.

Για την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που πραγματεύεται η μελέτη, περιλαμβάνονται και ορισμένα σχήματα όπως το ακόλουθο, το οποίο παρουσιάζει τη ροή εσόδων στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Αλ. Γεωργούλης: Οι καλλιτέχνες βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης

Αλ. Γεωργούλης: Οι καλλιτέχνες βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης

Με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 που αφορά στα δικαιώματα των αποφοίτων των σχολών παραστατικών τεχνών, ο ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε σχετικά:

“Τα ακαδημαϊκά και εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών βρίσκονται ακόμα μία φορά στο στόχαστρο. Οι καλλιτέχνες εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουν έντονη εργασιακή επισφάλεια. Η κυβέρνηση φέρει ευθύνες γιατί αντί να προβεί σε σοβαρό σχεδιασμό και πολιτικές για την άμβλυνση των χρόνιων παθογενειών, οξύνει και διογκώνει το πρόβλημα με παραλείψεις και άστοχες ενέργειες, καταστροφικές για τον κλάδο.

Με την δικαιολογία ότι μέχρι σήμερα οι καλλιτεχνικές σπουδές είναι «ασύνδετες από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας», παραγράφονται ως μη γενόμενες. Παράλληλα, το ψευδοδίλημμα και η υπόσχεση ότι “εάν το κυβερνών κόμμα εξασφαλίσει δεύτερη τετραετία, ως το 2025 θα νομοθετηθεί η δίκαιη αμοιβή όλων των καλλιτεχνών” συνιστά έναν απαράδεκτο εκβιαστικό εγκλωβισμό του καλλιτεχνικού κόσμου, σε προεκλογική περίοδο. “