Μελέτη «Η κατάσταση των θεάτρων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.»

Μελέτη «Η κατάσταση των θεάτρων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.»

Σκοπός της παρούσας μελέτης, η οποία διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να παράσχει μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του κοινωνικού και οικονομικού προφίλ και του αντίκτυπου του θεατρικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων προγραμμάτων υποστήριξης που υπάρχουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Περιέχει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για τον τομέα του θεάτρου και καλύπτει σημαντικά κενά γνώσης, επεκτείνοντας τα υπάρχοντα δεδομένα για το θεατρικό οικοσύστημα, τα δυνατά του σημεία και τις βασικές προκλήσεις. 

Πλαίσιο

Στόχοι της μελέτης 

 1. Η συλλογή δεδομένων, τα οποία θα καλύψουν το κενό γνώσης και πληροφόρησης για τον τομέα του θεάτρου: 

α. Στοιχεία για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και συνολική εικόνα του κλάδου. 

β. Στοιχεία για τις ενέργειες και την κατάσταση των θεάτρων μετά την κρίση του COVID-19. 

γ. Στοιχεία για την εκπαίδευσης των επαγγελματιών του θεάτρου. 

 1. Η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών που δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19. 
 2. Διευκόλυνση της δραστηριοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και καλλιτεχνικών εταιρειών. 
 3. Παροχή πληροφοριών για συστάσεις πολιτικής και παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά το γεωγραφικό εύρος, η μελέτη καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Πρόσθετα δεδομένα για τα μέτρα στήριξης που τέθηκαν σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης εκτός ΕΕ (Νορβηγία, Ισλανδία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Σερβίας, Κοσσυφοπέδιο, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία και Τυνησία) συλλέχθηκαν κατά τη φάση της έρευνας τεκμηρίωσης. 

Η θεματική εστίαση αυτής της μελέτης είναι το οικοσύστημα του θεάτρου (εξαιρουμένων άλλων παραστατικών τεχνών όπως η όπερα, το μπαλέτο, ο χορός ή το τσίρκο).

Μέσα στη μελέτη μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα δεδομένα για τον τομέα π.χ. αυτά που αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων, όπως τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν:

Επαγγελματίες του θεάτρου: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τη δήλωση «Νιώθω ότι με αντιμετωπίζουν ισότιμα ανεξάρτητα από το φύλο μου»;

Θεατρικοί χώροι και εταιρείες: Παρακαλούμε αναφέρετε το ποσοστό που λαμβάνουν περίπου άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι ανά διαφορετική θέση στο ίδρυμά σας. Αυτή η ερώτηση περιλαμβάνει το συνολικό εργατικό δυναμικό (συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων μελών της ομάδας).

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλά για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου

“Είναι  απαίτηση,  -πρώτα απ’ όλα των πολιτών μας- στη μάχη απέναντι στον καρκίνο να είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς διαφορές!”, 

Αλέξης Γεωργούλης

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης ήταν μέλος της επιτροπής BECA, η οποία αποτελεί μία ειδική επιτροπή που συστάθηκε για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Δεκέμβριο του 2021. Κατά τη συμμετοχή του στις ενέργειες της Eπιτροπής, έχει τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά και οι αδυναμίες που υπάρχουν ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών και των επιζώντων του καρκίνου, καθώς επίσης και τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 
YouTube player

Η πολιτική για την καταπολέμηση του καρκίνου θα πρέπει να εστιάζει και να καλύπτει μείζονα ζητήματα για όλα τα στάδια του καρκίνου, όπως:

-η πρόληψη, ο προ-συμπτωματικός έλεγχος και η ανίχνευση της νόσου χωρίς αποκλεισμούς

-η  Ισότιμη πρόσβαση στην αντικαρκινική περίθαλψη

-η Παροχή σθεναρής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς, επιζώντες και φροντιστές και

-οι Προκλήσεις όσον αφορά τον καρκίνο που προσβάλλει παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες”.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πανδημία του COVID-19 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ανίχνευση, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου και ανέδειξε χρόνια προβλήματα και αδυναμίες. Επομένως, μέσω του ψηφίσματος, δίνεται οι δυνατότητα να καθοριστούν οι βασικές γραμμές για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. 

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τον προ-συμπτωματικό έλεγχο, με ειδικά μέτρα για τον παιδικό και νεανικό καρκίνο. Επίσης, είναι σημαντικός ο περιορισμός καρκινογενών παραγόντων στην διατροφή και αύξηση των μελετών γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τη νόσο. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής διαβίωση για τους νοσούντες αλλά και ομαλή επανένταξη των επιζώντων εξαλείφοντας κάθε στιγματισμό. 

Φυσικά, απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση σε κάθε στάδιο και επίπεδο που αφορά τον καρκίνο και τους καρκινοπαθείς προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα κενά που εντοπίζονται.

 Το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα στον τομέα της υγείας. Περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης: την πρόληψη την έγκαιρη διάγνωση, την διάγνωση και θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά και τους νέους.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση Του καρκίνου που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, αποτελεί την απάντηση της ΕΕ στις ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις καθώς και στις εξελίξεις στον τομέα αντιμετώπισης του καρκίνου και αποτελεί πολιτική δέσμευση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια στη μάχη κατά του καρκίνου. Με βάση δέκα εμβληματικές πρωτοβουλίες και διάφορες υποστηρικτικές δράσεις, αποτελεί μέρος των προτάσεων της Επιτροπής για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας με σκοπό την εξασφάλιση μιας ασφαλέστερης, καλύτερα προετοιμασμένης και ανθεκτικότερης ΕΕ.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Η Ευρώπη χρειάζεται μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια”

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17/05/2022, τοποθετήθηκε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης σχετικά με το θέμα: “Ηλεκτρονικός αθλητισμός και βιντεοπαιχνίδια”.

YouTube player

 

Πιο συγκεκριμένα, στον ομιλία του ο Ευρωβουλευτής υποστήριξε:

Πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια, γιατί η νέα αυτή αγορά εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να δράσουμε άμεσα, ώστε να προλάβουμε τις εξελίξεις και η νέα αυτή Στρατηγική να δώσει γερές βάσεις και να φτάσει σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης, επωφελώντας εξίσου όλες τις χώρες και όλους τους πολίτες. 

Εδώ, υπάρχει μία ευκαιρία την οποία οφείλουμε να αδράξουμε!

Να σημειωθεί πως ό,τι γεννιέται σήμερα, στον κλάδο αυτόν σε έξι μήνες θεωρείται ήδη παλιό. Άρα, η εξελικτική αυτή καινοτομία καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση το οικοσυστήματος των βιντεοπαιχνιδιών, σε ιδιαίτερα μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επομένως χρειαζόμαστε μέτρα και μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για ένα πλαίσιο: 

 • μεγαλύτερης ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στον κλάδο
 • ίσης εκπροσώπησης των γυναικών
 • δίκαιων εργασιακών συνθηκών, κοινωνικής ασφάλισης και αμοιβών για τους εργαζομένους στον κλάδο,
 • μέτρα για την προστασία των παικτών και ειδικά των νέων και ανηλίκων ως προς: 
  • τα προσωπικά δεδομένα
  • και τον κίνδυνο εθισμού

αλλά και μέτρα για τη συμπερίληψη όλων, από τα Άτομα με Αναπηρία, μέχρι και τις χώρες με δυσκολία ένταξης στον ψηφιακό κόσμο, ώστε να μην μείνει κανέναν πίσω”.

Είναι αναγκαία μια Ευρωπαϊκή στρατηγική  για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια, γιατί μέσα από αυτήν μπορεί να δοθεί ώθηση στους δημιουργούς και πολιτιστικούς τομείς συνολικά, σε μια στιγμή που το το χρειάζονται πιο πολύ πάρα ποτέ, μετά το χτύπημα της πανδημίας στον πολιτισμό.

Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που υπάρχουν στον κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στηριχθεί ο κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών με περισσότερες χρηματοδοτήσεις, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο οικοσύστημα των βιντεοπαιχνιδιών, που αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

Πρόκειται για μια ισχυρότατη αναδυόμενη οικονομία, η οποία ταυτόχρονα συμβάλλει όλο και περισσότερο στην προώθηση της καινοτομίας, η οποία είναι τόσο σημαντική για την Ευρώπη! 

Πρέπει επίσης να υπάρξει μέριμνα για ένα δίκαιο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων στον κλάδο! Πρόκειται για μια κοινότητα από προγραμματιστές, γραφίστες, μουσικούς και κάθε είδους δημιουργούς, οι οποίοι παρέχουν την απαραίτητη πρώτη ύλη για αυτήν την νέα οικονομία! Χωρίς αυτούς δεν έχουμε τίποτα!

Και πρέπει να μπουν γερά θεμέλια που θα διασφαλίζουν ένα δίκαιο πλαίσιο εργασιακών συνθηκών, κοινωνικής ασφάλισης και αμοιβών, που να ισχύει σε όλη την Ευρώπη, και να επεκταθεί και σε όλο το ευρύτερο φάσμα Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθογένειες.

Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται για την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών!

Θα πρέπει να δημιουργηθούν μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών και πολιτών, αλλά και για να αποφύγουμε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις λόγω εθισμού των παικτών ή και των επαγγελματιών του κλάδου.

Ο στόχος για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια, είναι ένα έργο πολλα υποσχόμενο που δημιουργεί προσδοκίες, στις οποίες οφείλουμε να ανταποκριθούμε και να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Προτείνω να επεκτείνουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και να ανακηρυχθεί και το 2023 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας”

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης στις 17 Μαΐου 2022 στο θέμα με τίτλο: “Οι συνέπειες της αναστολής των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων για τη νεολαία λόγω της νόσου COVID-19 για τα παιδιά και τους νέους στην ΕΕ”.

YouTube player

Στην τοποθέτησή του  ο Ευρωβουλευτής υποστήριξε:

“Ενδεικτικά, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον 5ο Ευρωπαϊκό Στόχο για τη νεολαία, που αφορά στην Ψυχική Υγεία και Ευημερία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έχουμε 20 με 25% αύξηση των προβλημάτων ψυχικής-υγείας στους νέους! Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, γιατί στο μέλλον, αυτά τα ποσοστά είναι πιο πιθανό να αυξηθούν, παρά να μειωθούν.

Πιστεύω ακόμη ότι η Επιτροπή πολύ σωστά ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της εποχής μας και το 2022 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας!

Όμως, δυστυχώς αυτό δεν αρκεί, ειδικά τη στιγμή που το βασικό μας χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ανάκαμψη από την πανδημία, ενώ ονομάζεται Next Generation EU, δεν έχει σε προτεραιότητα καμία πολιτική για τη νεολαία.

Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω να σκεφθείτε-σοβαρά να επεκτείνουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και να ανακηρυχθεί και το 2023 Ευρωπαϊκό Έτος νεολαίας, με περισσότερες δράσεις και χρηματοδοτήσεις για τους νέους, γιατί, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να μη μείνουμε στα λόγια, θα πρέπει από δω και στο εξής, κάθε έτος να είναι έτος νεολαίας

Και θα ήθελα να σας ρωτήσω -προκειμένου το Ευρωπαϊκό Έτος νεολαίας να αφήσει μια κληρονομιά, μια παρακαταθήκη – έχετε σκοπό να δημιουργήσετε έναν Ευρωπαϊκό Φορέα για τους νέους που να κατοχυρώσει τη συνέχεια αυτών των δραστηριοτήτων σταθερά και μακροπρόθεσμα; και πιστεύω ότι σε αυτόν τον φορέα θα πρέπει να υπάρχουν θεσμικά κατοχυρωμένες ανοιχτές διαδικασίες που να δεχόμαστε τις ιδέες και την κριτική των νέων μακροπρόθεσμα έτσι ώστε να αξιοποιείται μακροπρόθεσμα και σε μια σταθερή συνέχεια

και η όλη διαδικασία από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης”.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Ας αξιοποιήσουμε  τις ευκαιρίες που μας δίνει ο πολιτισμός για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων της κοινωνίας μας”

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Covid τοποθετήθηκε σήμερα, 12/5/2022, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος τόνισε τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία για τα παιδιά και τους νέους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική τους υγεία. 

YouTube player

Πιο συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής ανέφερε:

“Δυστυχώς, η πανδημία και τα πρωτόγνωρα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης – που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της-, είχαν, άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία όλων μας.

Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω, τον αντίκτυπο που είχε, ο εγκλεισμός, στα παιδιά, στους εφήβους και στους νέους που κλήθηκαν να προσαρμοστούν βίαια και άμεσα σε μία νέα πραγματικότητα.  Σε όλες τις πρόσφατες συναντήσεις που είχα με μαθητές, νέους και οι εφήβους, όλοι μοιράστηκαν μαζί μου το ίδιο πρόβλημα:

Την αγωνία και το άγχος που τους προκάλεσε η απομόνωση και η μοναξιά λόγω της πανδημίας. 

Προέρχομαι όπως ξέρετε από τον χώρο του πολιτισμού και ξέρω από πρώτο χέρι πόσο πολύ μπορούμε να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες που προσφέρει ο πολιτισμός για τη μείωση της μοναξιάς και της απομόνωσης, για την ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής ταυτότητας,  καθώς επίσης και για την πρόληψη και τη θεραπεία των ψυχικών παθήσεων.

Αυτό φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Γι’ αυτό άλλωστε παρατηρήθηκε αύξηση κατανάλωσης των πολιτιστικών προϊόντων κατά την περίοδο των lockdown.

Εν κατακλείδι μας προτρέπω να αξιοποιήσουμε  τις ευκαιρίες που μας δίνει ο πολιτισμός για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων της κοινωνίας μας”.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά αθλήματα”

Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Οργανισμών και η Ομάδα Αθλημάτων, της οποίας υδριτικό μέλος είναι ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης πραγματοποίησε σήμερα, 11/05/2022, το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: το παιχνίδι ξεκινάει: Πηγαίνοντας τα esports σε επόμενο επίπεδο. 

Την εκδήλωση άνοιξε με τοποθέτησή του ο Αλέξης Γεωργούλης ο οποίος τόνισε: 

Πιστεύω, και θα το δούμε στη διαδικασία αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά αθλήματα, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.

Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απολύτως απαραίτητο όσοι δημιουργούν βιντεοπαιχνίδια – προγραμματιστές, γραφίστες, συνθέτες και μουσικοί και πολλοί άλλοι δημιουργοί πολιτισμού που ασχολούνται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αθλημάτων και άλλων βιντεοπαιχνιδιών – να επωφεληθούν από την οικονομική άνθηση του τομέα και από τις πολιτικές μας αποφάσεις.

Χωρίς αυτούς, χωρίς τις χιλιάδες ώρες που αφιέρωσαν από τον χρόνο τους και την αφοσίωσή τους  στη δημιουργία των παιχνιδιών, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό.

Η επερχόμενη έκθεση για τα ηλεκτρονικά αθλήματα και τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς μια στρατηγική της ΕΕ για τα esports. Μαζί με τους συναδέλφους μου από το CCFG – τη Laurence Farreng ως εισηγήτρια και ως σκιώδεις εισηγητές τον Tomasz Frankowski, εμένα και τον Niklas Nienaß – ο οποίος θα ήταν εδώ μαζί μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό – και του στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας – και φυσικά με τον Iban Garcia del Blanco, που είναι μαζί μας σήμερα, και είναι επίσης μέλος του CCFG, θα διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα του σημερινού διαδικτυακού σεμιναρίου θα ενσωματωθεί στην έκθεση”.

YouTube player

 

Τα esports αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής κοινωνίας. Αποτελούν ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται ραγδαία και ένα θέμα που συνδέει το παιχνίδι, την ψυχαγωγία και τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τέχνη, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και τον αθλητισμό. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να εξεταστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να αναζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.

Ο αντίκτυπος που είχε στα παιδιά και τη νεολαία της ΕΕ η διακοπή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19

Ο αντίκτυπος που είχε στα παιδιά και τη νεολαία της ΕΕ η διακοπή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19

Στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίθεται προς εξέταση ο φάκελος “Ο αντίκτυπος που είχε στα παιδιά και τη νεολαία της ΕΕ η διακοπή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19”. Ως σκιώδης εισηγητής, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης καλείτε να προτείνει τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και την αντιμετώπιση αυτών. 

Στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, οι νέοι της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση ψυχικής υγείας. Μολονότι πριν από την πανδημία περίπου 10-20 % των παιδιών και των νέων αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 20-25 % τα τελευταία δύο έτη, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή αναμένεται να είναι ανεπαρκής για την αξιολόγηση της πλήρους κλίμακας του προβλήματος, καθώς στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν οι ψυχικές ασθένειες των νέων.

Οι νέες γενεές έχουν χάσει ευκαιρίες για διάλογο και ανθρώπινο επαγγελματικό εμπλουτισμό, καθώς και την ευκαιρία να αποτελέσουν ενεργό μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και τα διατομεακά ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία, την απασχόληση και τον τρόπο ζωής, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση αβεβαιότητας που υπονομεύει την ικανότητά τους να καταρτίζουν μακροπρόθεσμα σχέδια, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης στα ελληνικά μπορείτε να το βρείτε εδώ

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Αλέξης Γεωργούλης: “Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαζί πάμε παραπέρα”

Καθώς η τελική έκθεση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFoE) παραδίδεται στους προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο Στρασβούργο στις 9 Μαΐου, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και πολιτιστικοί λειτουργοί υπενθυμίζουν στους λήπτες αποφάσεων τον κρίσιμο ρόλο του τον πολιτισμό και τις τέχνες στην οικοδόμηση ενός δημοκρατικού, ανοιχτού, διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος για την Ευρώπη.  

Μέρος στην εκδήλωση έλαβε και ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα του πολιτισμού για την Ευρώπη και την αναγκαιότητα να ληφθεί σοβαρά υπόψη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

“Δυστυχώς, ο πολιτισμός δεν φαίνεται να έχει υψηλή προτεραιότητα ούτε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ούτε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Επομένως, είναι σημαντικό να διατηρούμε στενή επαφή μαζί σας και να εργαστούμε μαζί για να διαμορφώσουμε το μέλλον του πολιτισμού της Ευρώπης και μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής παραγωγής. 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ορισμένες από τις προτάσεις σας περιλαμβάνονται ήδη όχι μόνο στην προσωπική μου άποψη και νοοτροπία, αλλά και στις πολιτικές μου προτεραιότητες και στις ερωτήσεις, τις επιστολές, τις τροπολογίες και τις συνολικές δράσεις για τις οποίες διαπραγματεύομαι και αγωνίζομαι κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και επίσης σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου στην Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών, όπως:

o να συμπεριληφθούν οι τέχνες και ο πολιτισμός στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης

o να συμπεριληφθεί η καλλιτεχνική εκπαίδευση στα σχολικά προγράμματα και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

o να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για εργασία και δίκαιες συνθήκες εργασίας που θα διασφάλιζε επίσης την ευημερία και ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, προστατεύοντας έτσι τα πολιτιστικά οικοσυστήματα”.

YouTube player

 

Ο Αλέξης Γεωργούλης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, πολιτιστικοί εργαζόμενοι και νέοι συγκεντρώθηκαν έτσι ώστε να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί από τους φορείς λήψης αποφάσεων. Τώρα, καθώς η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πλησιάζει στο τέλος της, οι κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ ζητούν συνεχή διάλογο με λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες και συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς στο σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία και των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, οι πολίτες ζητούν μια κεντρική θέση για τον πολιτισμό ως μέσο δημιουργίας ελεύθερων, δημοκρατικών και συνεκτικών κοινωνιών. Για να ενισχύσουν τη φωνή τους. 

Η εκστρατεία #AmplifyinAction συνοδεύεται από μια σειρά διαδικτυακών και μη συζητήσεων και συνομιλιών που παρουσιάζουν πολιτιστικές προοπτικές για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις, κάνοντας την Ευρώπη πιο περιεκτική, πιο δημοκρατική, πιο πολιτιστικά συνειδητοποιημένη και ένα καλύτερο μέρος για να ζεις. 

Η εκστρατεία #AmplifyinAction είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας ενός έτους μεταξύ κοινοτήτων σε 12 ευρωπαϊκές χώρες που εργάζονται σε κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς τρόπους. Πάνω από 350 άτομα συζήτησαν ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της χάραξης πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρότειναν μια ποικιλία ιδεών, προβληματισμών και συστάσεων για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Παρέμβαση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κομισιόν με κατεπείγουσα ερώτηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Παρέμβαση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κομισιόν με κατεπείγουσα ερώτηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

“Παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο – υπονομεύεται η προστασία των καταναλωτών”

Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μετά από πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά, κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν για τη βίαιη, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και αδιαφανή  εφαρμογή των ρητρών αναπροσαρμογής στην Ελλάδα, που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανές κύμα υπέρογκων αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης, Πέτρος Κόκκαλης  και Στέλιος Κούλογλου φέρνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κορυφαίο αυτό σήμερα ζήτημα για την ελληνική κοινωνία και της ζητούν να παρέμβει, δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό. 

Η κίνηση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιείται τη  στιγμή  που στην Ελλάδα, κατατέθηκε στη Βουλή  η τροπολογία του  Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα και σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  για την αναστολή πληρωμής της ρήτρας αναπροσαρμογής, μέχρι να κριθεί η νομιμότητά της στα ελληνικά δικαστήρια.  

Στην ερώτησή των Ευρωβουλευτών προς  την Κομισιόν, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ως όφειλε στο εθνικό δίκαιο  την κοινοτική οδηγία του 2019, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παρέκκλιση, για την προστασία των καταναλωτών να εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους πολίτες.  

 Η προθεσμία για την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο έχει ήδη παρέλθει από τα τέλη του 2020, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας,  αφού παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν προστατεύονται επαρκώς οι καταναλωτές.  

Οι σημερινές υπέρογκες αυξήσεις μετακυλήθηκαν από τους παρόχους στους καταναλωτές μέσω των «ρητρών αναπροσαρμογής», που είτε υπήρχαν εξ αρχής στις οικείες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε εισήχθησαν εκ τω  υστέρων, κατά κανόνα χωρίς εμφανή τρόπο (με μικρή γραμματοσειρά στο οπισθόφυλλο των λογαριασμών και με κρυπτικό περιεχόμενο, καθώς και με παραπομπές σε άγνωστα στους καταναλωτές κανονιστικά κείμενα). 

 Η πρακτική αυτή παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας, ενημέρωσης και τις προϋποθέσεις εγκυρότητας  όπως ορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες 2019/944 και 93/13/ΕΟΚ και εξειδικεύονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το κοινοτικό δίκαιο ξεκάθαρα ορίζει ότι  οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών της ουσιαστικής διαφάνειας και της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών, για  τους λόγους, τους όρους και την έκταση της αναπροσαρμογής αυτής, προτού εφαρμοστεί, αλλά και για το δικαίωμα  των καταναλωτών να καταγγείλουν τη σύμβαση, αν δεν επιθυμούν να αποδεχθούν την τροποποίηση αυτή.

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλούν την Κομισιόν να πάρει ξεκάθαρη θέση για το αν η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στην Ελλάδα  έγινε με τήρηση των όρων διαφάνειας για την ενημέρωση των καταναλωτών. 

Ζητούν επίσης από την Κομισιόν  να λάβει  μέτρα ώστε να υποχρεώσει την Ελλάδα να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία στο εθνικό δίκαιο και να προστατεύσει τους Έλληνες καταναλωτές από τις υπέρογκες αυξήσεις που γίνονται με τεχνητό τρόπο και από την αισχροκέρδεια σε βάρος τους. 

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

 

Έλενα Κουντουρά (The Left)

Δημήτρης Παπαδημούλης (The Left)

Κώστας Αρβανίτης (The Left)

Aλέξης Γεωργούλης (The Left)

Πέτρος Κόκκαλης (The Left)

Στέλιος Κούλογλου (The Left)

 

Θέμα: Παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου απ’ την Ελλάδα εις βάρος των καταναλωτών

ηλεκτρικής ενέργειας

 

Το τελευταίο διάστημα η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα αυξήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα έχει την ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ, σε μη οικιακούς καταναλωτές (1) και την υψηλότερη τιμή στη χονδρεμπορική (2).

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

– το άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/944 προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν κατά παρέκκλιση να εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους πολίτες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (3) 

 – η Επιτροπή έχει εκκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας (INFR(2021)0037), επειδή δεν την έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο (4) 

 – οι αυξήσεις αυτές μετακυλήθηκαν στους καταναλωτές μέσω των «ρητρών αναπροσαρμογής», που πολλές φορές παρεισήχθησαν εκ των υστέρων στις οικείες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά κανόνα με μη εμφανείς τρόπους (5) , παραβιάζοντας την αρχή διαφάνειας (6) και την υποχρέωση ενημέρωσης των άρθρων 10§3-5 και 18§1 της Οδηγίας 2019/944 (7), αλλά και τις προϋποθέσεις εγκυρότητας που θέτει η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ. Ως αποτέλεσμα της μεθόδευσης αυτής, οι καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπέρογκες χρεώσεις. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

 • Πιστεύει ότι οι εφαρμοσθείσες ρήτρες αναπροσαρμογής είναι αρκούντως “διαφανείς” κατά τις Οδηγίες 2019/944 και 93/13/ΕΟΚ, με δεδομένο ότι ουδόλως προσδιορίζουν το συγκεκριμένο μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά τρόπο αντιληπτό και ούτε κατέστησαν επαρκώς γνωστές στον μη ειδικό πελάτη-καταναλωτή; 
 • Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει ώστε να υποχρεώσει την Ελλάδα να ενσωματώσει την Οδηγία, να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και να προστατεύσει τους καταναλωτές;

—————-

(1) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics

(2)  Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Απρίλιο τρέχοντος έτους

(3)  Συνεπώς, υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει ρύθμιση των τιμών και για τα νοικοκυριά, ευρύτερα, και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα στήριξης τα κράτη-μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόσθετο κέρδος της χονδρικής αγοράς με ειδικά φορολογικά μέτρα.

(4) H προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31.12.2020.

(5) Με μικρή γραμματοσειρά στο οπισθόφυλλο των λογαριασμών και με κρυπτικό περιεχόμενο, καθώς και με παραπομπές σε άγνωστα στους καταναλωτές κανονιστικά κείμενα.

(6) H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαπίστωσε έλλειμμα διαφάνειας και παραβιάσεις ως προς την επιβολή και την ενεργοποίηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής απ’ ορισμένους προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και εκκίνησε πρόσφατα διαδικασία ακροάσεων.

(7) Επιπλέον, βλ. τις αποφάσεις ΔΕΕ, της 23.10.2014,C-359/11 και C-400/11, σκ. 47-48 και 21.03.2013,C-92/11

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Πιο κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο η νεολαία με την πρωτοβουλία #YouthChallenge του Α. Γεωργούλη

Στην εκπομπή “Ποιος είναι πρωινιάτικα;” και στην Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης σήμερα, 4 Μαΐου 2022. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νέα πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει, το #YouthChallenge. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης προσκαλεί τους νέους να φτιάξουν ένα σύντομο μήνυμα απαντώντας στο ερώτημα: “Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε μέσα στην πανδημία και πώς νομίζετε ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλλει στη λύση του;” και να το στείλουν στο e-office@alexisgeorgoulis.eu ή να το ανεβάσουν στα social media σας με tag #georgoulisalexis_ep (Instagram) και #alexisgeorgoulismep (Facebook).

YouTube player

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ανέφερε: “Καλούμε τους νέους να μας πουν πως περάσανε μέσα στην καραντίνα, τι προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει εκείνοι ή οι φίλοι τους, δηλαδή έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα έχουν ζήσει οι ίδιοι και να μας πούνε πως το βλέπουνε σχετικά με την Ευρώπη. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη για να λυθούνε αυτά τα θέματα, αυτές οι παθογένειες”.

Το υλικό αυτό αποτελεί μία Διαβούλευση με τους νέους και θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωκοινοβουλευτικού έργου του Ευρωβουλευτή.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Ευρωβουλευτή. 

YouTube player

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

#Youth Challenge