Μελέτη Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου – Τεχνητή νοημοσύνη στον οπτικοακουστικό

Μελέτη Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου – Τεχνητή νοημοσύνη στον οπτικοακουστικό

Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο πραγματοποίησε μελέτη για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον οπτικοακουστικό τομέα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση της; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενέχει;

Η φράση που απορρέει από την κοινή λογική πως η μεγάλη δύναμη συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει τόσο καλό όσο και κακό. Γι ‘αυτό κρίνεται συναρπαστική και τρομακτική ταυτόχρονα. Ορισμένοι τείνουν να ανησυχούν και άλλοι δίνουν έμφαση στα θαυμάσια πράγματα που μπορούν να επιτευχθούν με αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογική ανάπτυξη.

Μια ανάγνωση των διαφορετικών συνεισφορών που δημοσιεύονται σε αυτήν την έκθεση δείχνει ότι δεν υπάρχει ενιαίο όραμα για το πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες αρχές που υποστηρίζουν (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) όλοι οι συγγραφείς: επεξήγηση, εμπιστοσύνη, ιδιωτικότητα, πλουραλισμός, αλλά και ελευθερία έκφρασης, δημιουργικότητας και καινοτομίας. Εάν καταφέρουμε να συνδυάσουμε όλους αυτούς τους στόχους, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι μια ευλογία για την ανθρωπότητα με πολλούς τρόπους.

Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη εδώ.