Εκστρατεία για το Άρθρο 18 - Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών - CCFG

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία υπέρ της δέουσας και αναλογικής αμοιβής των δημιουργών και ερμηνευτών και την προώθηση του Άρθρου 18 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά από την Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών – Cultural Creators Friendship Group (CCFG).

Το Άρθρο 18 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι δημιουργοί και ερμηνευτές λαμβάνουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκμετάλλευσης τους.

Τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών υποστηρίζουν τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές: 

“Εμείς…

τα Μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών

Τονίζουμε…

ότι η πανδημία του COVID-19 μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε

τη θέση των δημιουργών και ερμηνευτών στην Ευρώπη.

Εμείς… 

τα Μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη 

να λάβουν άμεσα μέτρα που να εγγυώνται την αποτελεσματική εφαρμογή του Άρθρου 18.

Δράση τώρα!”

Για την ανοιχτή επιστολή προς τα Κράτη – Μέλη υπέρ της αποτελεσματικής εφαρμογής του Άρθρου 18 της Οδηγίας Copyright, διασφαλίζοντας την δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών για τη χρήση των έργων τους στις ψηφιακές (streaming) υπηρεσίες.

Για να μοιραστείτε τη σελίδα: 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email