Μελέτη Art Basel & UBS – COVID-19 – Ο αντίκτυπος στον τομέα των γκαλερί (2020)

Μελέτη Art Basel & UBS – COVID-19 – Ο αντίκτυπος στον τομέα των γκαλερί (2020)

Η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει παγκοσμίως της γκαλερί μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020.

Η αγορά της τέχνης έχει δείξει πολλές φορές ανθεκτικότητα σε γεγονότα στο ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, η κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έχει δημιουργήσει μεγάλες προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των γκαλερί. 

Η έκθεση καλύπτει βασικά θέματα όπως Απασχόληση, Πωλήσεις, Καλλιτεχνικές εκθέσεις και πολλά άλλα, τα οποία συνοδεύονται από στατιστικά στοιχεία και πίνακες. Χαρακτηριστικοί είναι οι πίνακες της Απασχόλησης και των Πωλήσεων:

Πίνακας 1: Μεταβολές στην Απασχόληση στις γκαλερί  το πρώτο εξάμηνο του 2020

Πίνακας 2: Μεταβολή στις Πωλήσεις των γκαλερί το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία και την έκθεση.