Ο αντίκτυπος του COVID-19 στον τομέα των γκαλερί

Η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει παγκοσμίως της γκαλερί μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020.

Η αγορά της τέχνης έχει δείξει πολλές φορές ανθεκτικότητα σε γεγονότα στο ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, η κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έχει δημιουργήσει μεγάλες προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των γκαλερί. 

Η έκθεση καλύπτει βασικά θέματα όπως Απασχόληση, Πωλήσεις, Καλλιτεχνικές εκθέσεις και πολλά άλλα, τα οποία συνοδεύονται από στατιστικά στοιχεία και πίνακες. Χαρακτηριστικοί είναι οι πίνακες της Απασχόλησης και των Πωλήσεων:

Πίνακας 1: Μεταβολές στην Απασχόληση στις γκαλερί  το πρώτο εξάμηνο του 2020

Πίνακας 2: Μεταβολή στις Πωλήσεις των γκαλερί το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019

 

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία και την έκθεση.

Για να μοιραστείτε τη σελίδα: 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email