Άμεση και ουσιαστική στήριξη του κινηματογράφου

Άμεση και ουσιαστική στήριξη του κινηματογράφου

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΤΩΡΑ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ” ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Μετά από πρόσφατες αποφάσεις που απαιτούν το κλείσιμο των κινηματογράφων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως απάντηση στο χτύπημα του COVID-19, ο ευρωπαϊκός εμπορικός οργανισμός, Διεθνής Ένωση Κινηματογράφων (UNIC), ανανέωσε προχθές 3 Νοεμβρίου του 2020, το αίτημά του προς τις εθνικές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να παρέχουν περαιτέρω δημόσια χρηματοδότηση στον τομέα, διασφαλίζοντας ότι οι κινηματογράφοι θα είναι σε θέση να επιβιώσουν από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που παρουσιάζει η κρίση του COVID-19.

Αυτή είναι αδιαμφισβήτητα η πιο δύσκολη περίοδος που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί κινηματογράφοι στη μακρά ιστορία τους. Η πανδημία του κορονοϊού επέφερε στον τομέα ένα καταστροφικό οικονομικό πλήγμα, από το οποίο αναμφίβολα θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να ανακάμψει η βιομηχανία.

Η έλλειψη σημαντικών κυκλοφοριών στο στούντιο τους τελευταίους μήνες και η συνεχώς μεταβαλλόμενη ανάγκη ανταπόκρισης στις κυβερνητικές συστάσεις – πολύ συχνά σε σύντομο χρονικό διάστημα – έχουν οδηγήσει σε τεράστια αβεβαιότητα και κίνδυνο πρόκλησης ανεπανόρθωτων ζημιών. Η θέση ότι η βιομηχανία αντιμετωπίζει μια πρόκληση για την επιβίωση της δεν είναι υπερβολική.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κινηματογράφοι είναι ένας από τους ασφαλέστερους εσωτερικούς χώρους όσον αφορά τις μολύνσεις από τον COVID-19. Αξίζει και πάλι να πούμε ότι δεν έχει εντοπιστεί ούτε ένα κρούσμα του COVID-19 σε ολόκληρο τον κόσμο σε κινηματογράφο, σε κινηματογράφο με πολλές αίθουσες (multiplex) ή δημόσιο χώρο προβολής. Το κοινό είχε ανταποκριθεί καλά, είχε εξασφαλιστεί η ασφάλειά του και, όταν υπήρξαν διαθέσιμες νέες ταινίες , επέστρεψε σε μεγάλο βαθμό.

Σήμερα καλούμε τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να αναγνωρίσουν τη μοναδική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και να παρέχουν τη χρηματοδοτική στήριξη που χρειάζεται απεγνωσμένα για να επιβιώσει αυτήν την πρωτοφανή περίοδο.

Για δεκαετίες, οι κινηματογράφοι έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ κάθε περιοχής και έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια σε φόρους. Μόνο το 2019, το ευρωπαϊκό box office έφτασε τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι κινηματογράφοι απασχολούν δεκάδες χιλιάδες άτομα σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ολόκληρη τη βιομηχανία παραγωγής ταινιών, από την παραγωγή έως τη διανομή, καθώς και πολλές άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών καταστημάτων και υπηρεσιών που επωφελούνται από την ύπαρξη μιας “Μεγάλης Οθόνης” στο κατώφλι τους.

Πρέπει να διατεθεί επείγουσα οικονομική υποστήριξη για τη βιομηχανία και, στο μέλλον, οι κινηματογράφοι πρέπει να συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης – τόσο ως μέρος όσο και παράλληλα με το πρόγραμμα “Next Generation EU“. Επιπλέον, καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι προϋποθέσεις που συνδέονται με αυτή τη στήριξη δεν είναι ούτε μη ρεαλιστικές ούτε εμπόδιο στην ανάκαμψη.

Τα κριτήρια ενίσχυσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως οι πολλές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τους κινηματογράφους, άμεσα και έμμεσα, καθώς και τον τεράστιο αντίκτυπό τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις τοπικές επιχειρήσεις. Εάν δεν δοθεί επαρκής και ταχεία υποστήριξη, οι πιθανές συνέπειες τόσο από πολιτιστική όσο και από κοινωνική άποψη δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά καταστροφικές.

Σχετικά με τη UNIC

Η Διεθνής Ένωση Κινηματογράφων (Union Internationale des Cinémas / International Union of Cinemas (UNIC)) εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εμπορικών ενώσεων και των κινηματογραφικών φορέων που καλύπτουν 38 χώρες στην Ευρώπη και γειτονικές περιοχές