Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτικοακουστικός Τομέας

Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτικοακουστικός Τομέας

Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτικοακουστικός Τομέας στην Ευρώπη

 

Ποιά είναι τα σημαντικά θέματα προτεραιότητας και οι ανάγκες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα;

Βρείτε την έρευνα του Τμήματος Πολιτικής για τις  Διαρθρώτικές Πολιτικές και τις Πολιτικές Συνοχής εδώ