21 τροπολογίες Γεωργούλη στο ψήφισμα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

21 τροπολογίες Γεωργούλη στο ψήφισμα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

Ζητά εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία παιδιών με αναπηρία από κακοποιητικές συμπεριφορές.

    • Ψήφισμα για την μεταρρύθμιση σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, εγκρίθηκε με 579 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 92 αποχές από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα προέκυψε μέσα από 38 υποθέσεις ατόμων με αναπηρία που εξετάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών. Περιλαμβάνει 21 τροπολογίες και 4 συμβιβαστικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη σε συνεργασία με την σκιώδη εισηγήτρια Anne Sophie Pelletier οι οποίες έγιναν δεκτές και προέκυψαν μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση με φορείς ενδιαφέροντος.

Ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε ότι: “Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η επέκταση των παροχών της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνονται οι αμοιβαία αναγνωρισμένες παροχές πρόσβασης στην υγεία και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για τη ίση συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας” ενώ υπογράμμισε ότι “θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και απτά εργαλεία για την αποτελεσματική προστασία των Ατόμων με Αναπηρίες από περιστατικά βίας, παρενόχλησης και κάθε είδους κακοποίησης συνολικά, αλλά και με εξειδικευμένα μέτρα εφόσον πρόκειται για παιδιά”.

Η μεταρρύθμιση αφορά σε βασικούς τομείς (κινητικότητα, εκπαίδευση, στέγαση, ενεργή συμμετοχή στα κοινά) και θα ωφελούσε τους Ευρωπαίους που ζουν με αναπηρία. Όπως υποστηρίζουν οι Ευρωβουλευτές, το ψήφισμα στοχεύει η ΕΕ να υιοθετήσει έναν κοινό ορισμό για την αναπηρία αλλά και να εισαγάγει μια ενιαία «ευρωπαϊκή κάρτα» προκειμένου να αναγνωριστεί το καθεστώς της αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Άλλες συστάσεις που ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές αφορούν την παροχή ευέλικτης υποστήριξης κατά τη διάρκεια ταξιδιών με τρένο αλλά και την ευρύτερη άρση πρακτικών και διοικητικών εμποδίων, την δημιουργία συστημάτων παιδείας που μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και την παροχή μη διαχωρισμένης στέγασης σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.

Οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην καταπολέμηση της βίας (συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας) και της παρενόχλησης, θύματα των οποίων είναι κατά δυσαναλογία τα άτομα με αναπηρία, αλλά και να γεφυρώσει το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και άλλων ατόμων. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης το Συμβούλιο να «ξεπαγώσει» τη διαδικασία για την διατομεακή Οδηγία κατά των διακρίσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ το 2011. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ διαδραματίζει «ρόλο προστασίας» για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της ΕΕ με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μετά την παραλαβή δεκάδων αναφορών σχετικά με τα ζητήματα αυτά, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση στην οποία αξιολογεί τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.