Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό Creative Europe

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό Creative Europe

Όταν αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση του πολιτισμού στην Ευρώπη, το Creative Europe δεν μπορεί να λείπει από τη συζήτηση. Το Creative Europe είναι το πρωταρχικό και ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για τον πολιτισμό που υποστηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (CSS) στην Ευρώπη.

Προϋπολογισμός: 2,24 δισεκατομμύρια ευρώ

Με ειδικό προϋπολογισμό 2,24 δισ. Ευρώ (αύξηση 800 εκατ. ευρώ από την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης) για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, το Creative Europe θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Οι στόχοι του Creative Europe είναι:

  • να υποστηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και να βοηθήσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης, προκειμένου να αξιοποιήσουν το οικονομικό τους δυναμικό, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή ·
  • να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας και να βοηθήσει τους τομείς του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης να έχουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό
  • να προωθήσει διατομεακές καινοτόμες δράσεις διαφορετικών, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων.

Αυτό θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, την παροχή χρηματοδότησης για:

Πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, κινηματογράφους, ταινίες.

Το Creative Europe ενθαρρύνει τους οπτικοακουστικούς, πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, να προσεγγίσουν νέο κοινό και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Βοηθώντας ευρωπαϊκά πολιτιστικά και οπτικοακουστικά έργα να προσεγγίσουν κοινό σε άλλες χώρες, το πρόγραμμα συμβάλλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις ανοικτές προσκλήσεις.