Πρόγραμμα Digital Europe

Πρόγραμμα Digital Europe

Προτεραιότητα της Ψηφιακής Ευρώπης είναι η υποστήριξη των προσπαθειών ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης. Η ψηφιακή Ευρώπη θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία και θα είναι ένα από τα κορυφαία χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Η ψηφιακή Ευρώπη συνδέεται με τον πολιτισμό καθώς η Πολιτιστική Βιομηχανία αποτελεί χώρο ψηφιακού πειραματισμού. Αναμένονται ευκαιρίες όσον αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την πολιτιστική κληρονομιά και την ψηφιακή εκμετάλλευση.

Προϋπολογισμός: 7,588 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι χρηματοδοτεί;

  • 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για υπερ-υπολογιστές
  • 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τεχνητή νοημοσύνη
  • 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
  • 580 εκατομμύρια ευρώ για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες
  • 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την οικονομία και την κοινωνία

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.