Πρόγραμμα Creative Europe Βασικές Πληροφορίες

Πρόγραμμα Creative Europe Βασικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe) αποσκοπεί στη στήριξη του Ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού, πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη.

Μέσω του προγράμματος παρέχονται διαφορετικά χρηματοδοτικά σχήματα τα οποία αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των παικτών του οπτικοακουστικού, πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα να δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, να διευρύνουν το κοινό τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ψηφιακή εποχή.

Μέσω της στήριξης των Ευρωπαϊκών πολιτιστικών και οπτικοακουστικών έργων να πλησιάσουν το κοινό άλλων χωρών, το Πρόγραμμα επίσης αποσκοπεί στο να συμβάλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας.

Tο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» συνεχίζει να υφίσταται για την περίοδο 2021-2027 έχοντας αυξημένο προϋπολογισμό κατά 17%.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027.

Εδώ μπορείτε να δείτε συγκεντρωτική λίστα με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη”.