Μελέτη EPRS – Διαμορφώνοντας την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πολιτική

Μελέτη EPRS – Διαμορφώνοντας την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πολιτική

Στην παρούσα μελέτη της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS – European Parliament Research Service) αξιολογείται το Πλάνο Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης. Διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης και άμβλυνσης των αδυναμιών του τρέχοντος πλάνου δράσης. Βασικό πυρήνα των προτάσεων βελτίωσης αποτελεί ένα ολιστικό όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση, επικεντρώνοντας σε ποιοτικές υποδομές για όλους, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τους εκπαιδευτικούς και αναπτύσσοντας προσεγγίσεις “ολιστικού σχολείου” για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της μελέτης παρουσιάζονται οι προκλήσεις που προκύπτουν από το Πλάνο Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε αυτές είναι:

α) η απουσία μίας οπτικής που θα έχει ως στόχο την κατανόηση της διαδικτυακής εκπαίδευσης και του τεχνολογικού μετασχηματικού της εκπαίδευσης,

β) η δυσκολία υλοποίησης μεταρρυθμίσεων πολιτικής εντός του μόλις τριών ετών χρονοδιαγράμματος

γ) η απουσία σύνδεσης με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ, όπως η πράσινη μετάβαση.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία και τη μελέτη