#Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών (Cultural Creators Friendship Group – CCFG)

Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών (Cultural Creators Friendship Group – CCFG) είναι μια άτυπη ομάδα όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωβουλευτές, μέχρι στιγμής, από 13 χώρες και από έξι διαφορετικές παρατάξεις. Δημιουργήθηκε από τον Αλέξη Γεωργούλη και τον Niklas Nienass με σκοπό την ανάδειξη των ζητημάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό στην ατζέντα πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου.