“Δεν νοείται να έχουμε ακόμα φαινόμενα ρητορικής μίσους”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 6/3/2020

Α. Γεωργούλης: “Δεν νοείται να έχουμε ακόμα φαινόμενα ρητορικής μίσους και εκφοβισμού, ψηφιακού ή μη και να στιγματίζεται κατά τέτοιο τρόπο η διαφορετικότητα και η ετερότητα.”

 

Στην εκπαίδευση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη νέα ψηφιακή εποχή, ενάντια στην ρητορική μίσους και εκφοβισμού, εστιάζει ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης.

Ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών, κατέθεσε μία σειρά τροπολογιών στο Σχέδιο Γνωμοδότησης της Επιτροπής για την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Συγκεκριμένα οι τροπολογίες που κατέθεσε αφορούν την:

  • πρόληψη και την καταστολή της ρητορικής μίσους

  • προστασία των προσωπικών δεδομένων

  • εκπαίδευση των πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή

  • αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

 

Ο Ευρωβουλευτής, σε δήλωση του, υπογράμμισε ότι: ‘’Στη νέα ψηφιακή εποχή, με την εγκαθίδρυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, του πλάνου για ευρυζωνικά δίκτυα μεγαλύτερης εμβέλειας και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια σειρά από τομείς δραστηριότητας, είναι απαραίτητο πια να υπάρξει εκπαίδευση για τα δικαιώματα των πολιτών στα δεδομένα τους αλλά και στις υποχρεώσεις τους στον κυβερνοχώρο. Δεν νοείται να έχουμε ακόμα φαινόμενα ρητορικής μίσους και εκφοβισμού, ψηφιακού ή μη και να στιγματίζεται κατά τέτοιο τρόπο η διαφορετικότητα και η ετερότητα. Οφείλουμε όλοι σαν πολίτες να επαγρυπνούμε, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα και να προστατέψουμε έγκαιρα τα θύματα’’.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις του κ. Αλέξη Γεωργούλη:

 

Ο Ευρωβουλευτής κατέθεσε τροπολογίες για την πρόληψη και την καταστολή της ρητορικής μίσους. Στις σχετικές τροπολογίες, ο κ. Γεωργούλης καλεί τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν την επιτυχή καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, προχωρώντας στην αποτελεσματική καταγραφή, έρευνα, δίωξη και εκδίκαση των σχετικών περιστατικών, με βάση την νομοθεσία τους και το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ακόμη, οι τροπολογίες συστήνουν στην Επιτροπή να αναθεωρήσει την Ψηφιακή Στρατηγική και να προωθήσει την υιοθέτηση ενός κοινού προσδιορισμού για τον διαδικτυακό εκφοβισμό για τα Κράτη Μέλη καθώς και να προχωρήσει στην έκδοση οδηγών για την αποτελεσματική ανίχνευση, τον έλεγχο και την αναφορά σχετικών περιστατικών.

 

Επιπλέον, οι τροπολογίες του Ευρωβουλευτή επικεντρώθηκαν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δικτύων 5G, ο κ. Γεωργούλης ζήτησε από την Επιτροπή να εγγυηθεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θέτοντας αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα στην πρωτοβουλία «Εργαλειοθήκη της Ε.Ε. για την ασφάλεια του 5G».

 

Ο Ευρωβουλευτής τόνισε ότι η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την εκπαίδευση των πολιτών στις σύγχρονες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωβουλευτή, με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και την έκδοση οδηγών, η Κομισιόν πρέπει να βοηθήσει τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους και τους επαγγελματίες να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν περιπτώσεις παραπτωμάτων και παραβιάσεων των προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα, ο Ευρωβουλευτής κατέθεσε τροπολογία που αφορά την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Όπως σημειώνεται, τα Κράτη Μέλη πρέπει να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την ποινικοποίηση κάθε είδους μη συναινετικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, ο κ. Γεωργούλης υπογράμμισε την άμεση ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι εθνικές νομοθεσίες με το άρθρο 36 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.