Δίκτυα Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)

Δίκτυα Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)

Η δράση “Ταινίες σε Κίνηση” εντάσσεται στα προγράμματα της “Δημιουργικής Ευρώπης” και αναμένεται να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και ιδίως τους θεατρικούς διανομείς  να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών στρατηγικών παραστατικής ή/και διαδικτυακής διανομής για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
  • Αύξηση επενδύσεων σε παραστατική ή/και διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενόψει της διευρυνόμενης απήχησης του κοινού.
  • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι καμπάνιες για την πανευρωπαϊκή παραστατική ή/και διαδικτυακή διανομή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών, που συντονίζονται από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ταινίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα:

  • Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
  • Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
  • Μέγεθος και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου 2022, 17:00 (Ώρα Βρυξελλών) 

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος-Αύγουστος 2022                                                          

Ενημέρωση των αιτούντων: Σεπτέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος 2022

 

Χρήσιμα Πρότυπα-Υποδείγματα

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Πρόσκληση

Μπορείτε να βρείτε εδώ το Πρότυπο πρότασης

Μπορείτε να βρείτε εδώ Οδηγίες για τους αιτούντες